Blog

« Späť

Počítanie božích darov: Október

O chvíľku sa nám začne nový mesiac. Mesiac zasvätený modlitbe ruženca. Mesiac, v ktorého úvode máme hneď viacero mne veľmi blízkych sviatkov (sv. Terezka, sv. František, anjeli strážni...). A samozrejme mesiac, v ktorom, takisto ako v tých predchádzajúcich, určite dostaneme množstvo úžasných darov od nášho Nebeského Otca. Tak nezabudnime si ich každý deň všimnúť, potešiť sa im, a poďakovať.

A aby sa nám ľahšie hľadalo, môžeme sa inšpirovať aj týmito témami od Ann Voscamp.

 

A keď nám niekto pomôže s prekladom - napr. v komentároch, budem vďačná. :)

Komentáre