Blog

« Späť

Tisíc darov

Tisíc darov

Ann Voscamp je žena, matka, ktorá hľadala vo svojom živote odpovede na mnohé otázky... Práca bez konca, mnohé nenaplnené túžby, ohrozenie ženy, ktorá sa stará o deti, o rodinu, farmu a má plno pracovných povinností,vyhorením... Nekonečné práce sú mnohokrát odmenené neúspechom a vedú k pocitom nenaplnenia. Ann hľadala odpovede. Našla Boha.

 

Všetko je milosť

 

Tisíc Darov, Skupinová štúdia Biblie s Ann Voskamp na DVD.

Začnite hľadať, nájdite radosť v tom, čo je skutočne dôležité.

"Ako nájsť radosť“ v srdci plnom termínov, dlhov, drám a denných povinností?" V denníku New York Times premýšľala dnes veľmi úspešná autorka Ann Voskamp. Keď sú vaše dni naplnené svetskými vecami, sklamaním, alebo dokonca tmou, ako môžete zlomiť putá seba-nenávisti a strachu, že „biele ponožky“ majú kontrolu nad vašim životom a namiesto toho môcť prijať každodenné požehnanie, ktorým sa ponoríte do plnosti požehnania Kristovho? Ako môžete žiť svoj život so srdcom, ktoré preteká radosťou?

V tomto päťročnom stretávaní sa na tvorbe videa a štúdia Biblie, Ann povzbudzuje k forme denníka, aby sme na život-meniace sa disciplíny pozerali ako na Božie dary – aby sme sa naučili sa vidieť skutočný  život a nájsť v ňom to, čo je dobré. Je to možné len vo vyjadrení vďačnosti za život, ktorý už máme, za to, že sme objavili život, ktorý sme vždy sme chceli ... život  môžeme prijať, vzdať zaň vďaku, a vďaku rozmeniť pre ostatné. A až potom môžeme poznať nemožné v hĺbke našich kostí: sme divoko milovali - Bohom.

Vydajte sa na osobný, úprimný, a svieži experiment a pokúste sa objaviť , čo to znamená byť hlboko naplneným, úplne šťastným, a nakoniec plným života.

DVD obsahuje päť 18-20 minútových
video záznamov
od Ann Voskamp z jej farmy v Ontáriu. Je to akási príručka, ktorá obsahuje poznámky, záznamy najčastejších otázok na diskusiu, a štúdium Biblie, je tu aj priestor pre denník, ktorý je pomôckou pre iných a slúži k ďalšiemu skúmaniu nastolenej Témy, ktorou sa Ann zaoberá vo videu.

Zahŕňa tituly:
1. Úcta
2. Milosť okamihu
3. Všetko je milosť
4. Dôvera: Most na radosť
5. Prázdny k vyplneniu

Ann Voskamp je farmárka, venuje sa domácemu vzdelávaniu a výchove pol tucta životaplných deti (má 6 detičiek, 4 chlapcov a 2 dievčatká), je autorkou bestselleru „Tisíc darov“ v New York Times, kolumnistkou v Dayspring, redaktorkou príspevkov v laickej organizácii Laity Lodge's The High Calling, (Výkrik, volanie) a pisateľkou článkov,vychádzajúcich v časopisoch WORLD Magazine,  The Huffington Post, a kresťanstvo dnes, Ann je partnerkou organizácie Compassion International (Súcit Internacional) ako  všeobecný advokát detí v núdzi.Ann možno nájsť na stránke jej denníka pri písaní o milosti s chaotickým a nádherným Bohom: www.aholyexperience.com.

Navštíviť Ann môžete na webových stránkach na adrese: www.onethousandgifts.com. Stránka je v anglickom jazyku.

DVD a Study Guide je v anglickom jazyku k dispozícii tu:
ChristianBook.com - http://bit.ly/R5bKgw
Amazon.com - http://amzn.to/R5bRbP
BN.com - http://bit.ly/R5bYUN

Ann sa chce deliť o svoje skúsenosti a o radosť, ktorú našla v Bohu. Chce ich rozdávať a slúžiť nimi iným. Ponúka každému jej videoklipy, úžasný denník na webovej stránke. Preberá rôzne aktuálne témy z denného života, prezrádza, ako v nich našla a nachádza lásku a starostlivosť Boha, ktorý bez prestania obdarúva každého človeka. Delí sa o ne a a robí ich prístupné širokej verejnosti.