Blog

« Späť

Vďačný utorok: On je živý

Som vďačná za stretnutie On je živý v Nitre
 
Tento týždeň sa podstatná časť mojej vďaky točí okolo stretnutia On je živý v Nitre. Som vďačná za všetky tie krásne zážitky, za skvelú hudbu, za všetkých ľudí, ktorých som tam stretla - starých priateľov i to množstvo mladých. Za život (a radosť zo života), ktorý som mohla priam hmatateľne cítiť. ... Ale je toho viacej, čo som po celý týždeň prežívala: 
 
- Som vďačná za radosť a dobrú náladu v práci. Za mojich milých seniorov, za kolegyne, aj za milú L.., ktorá včera ráno odišla "domov" k Pánovi. Že som ju smela poznať. Za jej radosť, ktorú stále šírila okolo seba, za jej optimizmus a hlas, ktorý nám dodával energiu. Som vďačná za všetko, čo som s ňou mohla prežiť a tiež za modlitby, ktoré nám iste zosiela z neba.
 
- Som vďačná za svätú omšu, ktorú pravidelne v domove mávajú a že som sa jej tentoraz mohla zúčastniť aj ja. Teším sa z hudby, že som mohla znovu prispieť spevom a hrou na klávesy. A že bol akurát žalm, ktorý mám rada a poznám k nemu pekný a zaujímavý nápev.
 
- Vďaka za spev so zborom v našom farskom kostole. Za všetkých ľudí, ktorých tu stretávam a s ktorými tvoríme spoločenstvo (spevu).

- Vďaka za posvätené sviečky na Hromnice.
 
- A za vysvetlenie "svätoblažejského" požehnania  - konečne viem, ako ho uchopiť (viď záznam - od 9:27). Plus zistenie, že sv. Blažej je aj patrónom spevákov a hudobníkov na dychové nástroje. Týmto požehnaním vlastne zasvecujem svoje hrdlo Bohu - nech ho použije na svoju slávu. Či spevom a hrou na flautu, či slovami, ktoré z neho vychádzajú, alebo aj obetou pri prípadnej chorobe dýchacích ciest.
 
- Som vďačná aj za sv. omše cez TV Lux každé ráno, ktoré mi pomôžu dobre naštartovať deň.
 
- Znovu chcem ďakovať za možnosť nakúkať do Fatimy a modliť sa ruženec spolu s pútnikmi vo Fatime (denne o 22:30 TU). 
 
- Som vďačná za moju rodinu. Za každého jedného jej člena. Za radosť a pohodu doma. Za upečený koláčik (na cestu). Za ostrihané vlasy. Za spoločné sedenie pri filme. Za syna, ktorý nám chystá "kino". Ako sa zodpovedne pripravuje do školy. Za uvarený obed (vždy iným členom rodiny). Za vzájomnú pomoc. A že sa všetci máme radi.

- Tiež vďaka za život na balkóne (vtáčiky na kŕmidle). Keď prídem unavená (niekedy aj rozladená) domov, vtáčiky (a slnko, a kvietky...) vedia navrátiť radosť zo života. 
 
Množstvo "živých" mladých ľudí

Stretnutie s bratmi z Iraku
Čas stíšenia so svojim Pánom

Ako som už naznačila, zvláštnym darom v poslednom čase je pre mňa stretnutie On je živý . Naozaj je živý. Prejavilo sa to toľkorakým spôsobom aj počas ostatného víkendu. Takže chcem ďakovať aj za...
 
- Množstvo mladých ľudí, ktorí prichádzajú k Ježišovi a vidno na nich, že tiež "sú živí". 
- Radostné piesne komunity Emanuel.
- Radostná Eucharistia (sv. omša) s radostnými ľuďmi. 
- Čas stíšenia so svojim Pánom. 
- Múdre slová od Maxa Kašparů, aj od biskupa Jozefa Haľka (niektoré nahrávky - ojz.emanuel.sk/.../nahravky-z-on-je-zivy-2017). 
- Stretnutie s kresťanmi z Iraku. Ich svedectvo. Ich radosť v očiach, dobrota v slovách, pokoj v tvári. Vnútorná krása.
- Možnosť intímneho stretnutia s Ježišom vo Sviatosti oltárnej. 
- Božie slovo, ktoré hovorí priamo do nášho (môjho) života. 
- Pomazanie a poslanie / vyslanie. (Náhodou som sa vyskytla tam, kam by som z vlastného rozhodnutia nešla. A som tomu rada.) 
- Pieseň "Que ma bouche..." v taliančine. 
- Za šťastnú cestu tam aj späť.
- Za dobrý hotel, v ktorom sa nám (všetkým) dobre spalo. 
- Za dobré jedlo, milé kuchárky, pokoj v dlhokánskom rade na obed/večeru. 
- Za nové piesne, ku ktorým som získala nové noty. 
- Za nové knihy (aj podpísané autorom). 
- ...
 
Možnosť intímneho stretnutia s Ježišom v Eucharistii
 
Som vďačná za mnohé veci. A ako vždy, uvedomujem si, že toto je len zlomok všetkých vzácností, ktoré som tento týždeň dostala. Chcem si vždy v srdci uchovávať vďačnosť - aj za to množstvo darov, ktoré som ani nespozorovala, alebo som na ne po chvíli zabudla a nestihla som si ich zapísať. 
 
A to isté želám aj vám. Chuť do života a istotu, že v každej chvíli ste nekonečne obdarovaní Niekým, kto vás nekonečne miluje
Eva Letitia.