Pastorácia

Podsádek je filiálka farnosti Stará Ľubovňa. To znamená že o duchovné potreby obyvateľov Podsádku sa starajú kňazi tejto farnosti

 

Pastorácia rómov si vyžaduje osobitný prístup. V súčasnosti je touto pastoráciou poverený kaplán Štefan Hrbček

 

Telefón: 0904 575 829

e-mail: stefan.hrbcek@gmail.com

skype: stefan.hrbcek

 

Sociálna práca

V komunitnom stredisku pracujú terénny sociálni pracovníci. 

 

Kultúrny dom č. 31, Podsadek 
06401 Stará Ľubovňa 
tel.č.: 0524323062 
fax: 0524323062 
www.humanitas.sk

 

Komunitné centrum vedie Mária Havranová, majkahavran10@gmail.com

Soňa Pavlovská

Dušan Kasenčák

 

(informácie na stránke budú v dohľadnom čase aktualizované)