Vitajte na našej stránke

Vitajte na stránkach Rómskej misie v Podsádku. Podsádek je mestká časť Starej Ľubovne a filiálka farnosti Stará Ľubovňa

Na týchto stránkach nájdete informácie zamerané na pastoráciu a evanjelizáciu v Podsádku.

V stredu o 18:00 (v zimnom čase o 17:00) býva sv. omša pre rómov. Radi medzi nami privítame aj vás, ktorí čítate tieto riadky.

V Podsátku sa formujú viaceré rómske spoločenstvá, ktoré sa pravidelne stretávajú.

Každý týždeň máme biblické stretnutie, modlitbu chvál alebo program pre deti. Akcie verejne oznamujeme na sv. omši.  

 

Profil

Rómska misia - Podsadek

Popis:
Stránka poskytuje informácie o dianí v Podsádku.

Udalosti

« Späť

Evanjelizácia v Lomničke

Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami (porov. Sk 1, 8)

Veríme v jedného Boha v Troch osobách. Je to tajomstvo viery. V nedeľu Najsvätejšej Trojice na pozvanie pána farára Jána Záhradníka ľudia zo spoločenstiev z Podsádku navštívili Lomničku, aby ich povzbudili vo viere a svedčili o Božej moci a dobrote. 

 

Zároveň bol deň otcov. Otcovia, ktorí prijali Krista za svojho Pána a Spasiteľa svedčili o tom, ako sa zmenil ich postoj k povolaniu byť otcom. 

Preto zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi: nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek. Ef 3, 14 - 16

 

 

 

 

FOTO: Štefan Hrbček