Vitajte na našej stránke

Vitajte na stránkach Rómskej misie v Podsádku. Podsádek je mestká časť Starej Ľubovne a filiálka farnosti Stará Ľubovňa

Na týchto stránkach nájdete informácie zamerané na pastoráciu a evanjelizáciu v Podsádku.

V stredu o 18:00 (v zimnom čase o 17:00) býva sv. omša pre rómov. Radi medzi nami privítame aj vás, ktorí čítate tieto riadky.

V Podsátku sa formujú viaceré rómske spoločenstvá, ktoré sa pravidelne stretávajú.

Každý týždeň máme biblické stretnutie, modlitbu chvál alebo program pre deti. Akcie verejne oznamujeme na sv. omši.  

 

Profil

Rómska misia - Podsadek

Popis:
Stránka poskytuje informácie o dianí v Podsádku.

Udalosti

« Späť

Púť rómskych rodín - Ľutina 2014

Po prvy krát sa konala dňa 28.06.2014 Púť rómských rodín v Ľutine, ktorú organizovali - Komisia pre Rómov  Prešovského arcibiskupstva a Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov,za účasti Mons. Jána Babjaka, SJ, prešovského arcibiskupa a apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Mario Giordanu. Aj rodiny z Podsadku sa zúčastnili tejto púte s bohatým celodenným programom  - evanjelizačné koncerty, adorácia s modlitbou za rodiny, prednášky, svedectvá, workshopy, chvály, krížová cesta, ruženec a slávnostná Archijerejská liturgia.

„Kresťanská rodina je osobitným prejavom a uskutočnením cirkevného spoločenstva; aj z tohto dôvodu… sa má volať ,domáca cirkev‘“. Je spoločenstvom viery, nádeje a lásky. V Cirkvi nadobúda osobitnú dôležitosť, ako to vidno z Nového zákona. 

 

Môžete si vypočuť časť programu. 

 


Kresťanská rodina je spoločenstvom osôb, znakom a obrazom spoločenstva Otca a Syna v Duchu Svätom.Jej plodivá a výchovná činnosť je odrazom Otcovho stvoriteľského diela. Rodina je povolaná mať účasť na Kristovej modlitbe a obete. Každodenná modlitba a čítanie Božieho slova posilňujú v nej lásku. Kresťanská rodina vykonáva evanjelizačnú a misionársku činnosť. 
 


Vzťahy vnútri rodiny vytvárajú príbuznosť citov, náklonností a záujmov, ktoré pochádzajú predovšetkým zo vzájomnej úcty osôb. Rodina je privilegované spoločenstvo povolané uskutočňovať spoločné uznesenia manželov, ako aj starostlivú spoluprácu rodičov pri výchove detí.

 

FOTO: Dávid Korčkovský