Článok

 

Prvá časť Vianočného posolstva v podaní Rómskeho spoločenstva "Jagori" z Veľkej Lomnice

Článok

 

Druhá časť Vianočného posolstva v podaní Rómskeho spoločenstva "Jagori" z Veľkej Lomnice

Článok

Letný tábor rómskych detí a mládeže z Bystrian a Veľkej Lomnice. Zamerali sme sa na Skutky apoštolov a snažili sa to prežiť dnes. Presvedčte sa :)

Článok

Po roku sme opäť privítali Gloriu Grey. Pozrite si zostrih z evanjelizácie vo Veľkej Lomnici 27.6.2012. V ďalších dňoch viedla trojdňový učenícky seminár. Návšteva vyvrcholila svätou omšou.

Vitajte na stránkach našej komunity.

 

..

Článok

2. júna 2012 bol vo Veľkej Lomnici evanjelizačný program, ktorý si pripravili účastníci Rómskej animátorskej školy. Jeho dopoludňajšia časť bola venovaná deťom. Ponúkam Vám krátky zostrih z atmosféry nabitej "detskou chválou".

Článok

Evanjelizácia vo Veľkej Lomnici dňa 2.6.2012. Na pozvanie kaplána viedol evanjelizáciu o. Štefan, účastníci Rómskej animátorskej školy, muži a ženy zo spoločenstiev z Krížovej Vsi a kapela Jekh drom.

Článok

Druhá časť programu. Je to iba dostrih... to, čo Boh konal v srdciach vidieť dnes na ďalších spoločných stretnutiach, na túžbe ľudí ísť za ním každý deň. Ďakujem všetkým účinkujúcim i neúčinkujúcim za modlitby, obety a pôsty.

Evanjelizácia vo Veľkej Lomnici

Evanjelizácia s Gloriou, 15. júna 2011.

Pred touto evanjelizáciou boli vonku ešte dve. Môžete si ich pozrieť na stárnke

Rómskeho duchovno-spoločenského strediska v Krížovej Vsi v priečinku - za-nami - evanjelizacia

Profil

Rómska misia vo Veľkej Lomnici

Popis:
Stránka venovaná misíjnej a pastoračnej činnosti rómskej komunity vo farnosti Veľká Lomnica

Správca stránok
Ján Piatak