« Späť

KATECHÉZY STRUČNE A JASNE!

KATECHÉZY STRUČNE A JASNE!

► "EGO SUM STUDIO sk" na YouTube spúšťa: KATECHÉZY STRUČNE A JASNE ► Naša filmová tvorba je inšpirovaná eucharisticko-kňazským duchom, láskou k Panne Márii a vernosťou katolíckemu učeniu Cirkvi. Neodmysliteľnou súčasťou našej práce je každodenná modlitba a sviatostný život.

Založili sme nový kanál s cieľom sprevádzať veriacich (od 14 do 99 rokov:-) na ceste viery. Či už ide o prípravu na krst pre dospelých, prípravu na birmovku, či o ľudí v dôchodkovom veku, katechézy sa snažíme koncipovať tak, aby boli každému zrozumiteľné a duchovne prínosné. 
 
Budeme radi, ak nás navštíviš a pridáš sa k nám.
EGO SUM STUDIO sk: https://www.youtube.com/channel/UCNp9TU1lKjTcMn4Kt_6KXFA
Predchádzajúci