« Späť

Témy SDM sú známe

Témy SDM sú známe

Už sú známe témy najbližších troch ročníkov Svetových dní mládeže, ktoré vyvrcholia Svetovým stretnutím mládeže v Paname v roku 2019. Poukazujú na Pannu Máriu a mládeži predkladajú cestu viery, lásky a nádeje spájajúcu minulosť, prítomnosť a budúcnosť.

Dikastérium pre laikov, rodinu a život v dnešnom komuniké informovalo, že najbližší 32. svetový deň mládeže v roku 2017 bude mať za tému Máriine slová z Magnifikatu: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk 1,49). V roku 2018 sa 33. svetový deň mládeže sústredí na slová anjela adresované Panne: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“ (Lk 1,30). Napokon pre 34. svetový deň mládeže, ktorého hostiteľom bude v roku 2019 Panama, bude témou Máriina odpoveď: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ ( Lk 1,38).

Tri biblické citáty z 1. kapitoly Lukášovho evanjelia vybrané pápežom Františkom sú úzko späté s postavou Panny Márie ako vzorom hodným nasledovania a vytyčujú duchovnú cestu smerujúcu k svetovému stretnutiu v Paname. Ako vysvetľuje Dikastérium pre laikov, rodinu a život, práve  počas posledných Svetových dní mládeže v Krakove Svätý Otec mladým ponúkol Pannu Máriu za vzor života a pozval ich pamätať na minulosť, mať odvahu v prítomnosti a mať nádej pre budúcnosť.

Vnútorná spojitosť troch tém má obdobu v posledných troch ročníkoch SDM, ktoré sa niesli v duchu Ježišových blahoslavenstiev. Témy na roky 2017 - 2019 sú zároveň v súlade s témou najbližšej Synody biskupov, ktorá sa uskutoční v októbri roku 2018 s názvom: „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“.

Zdroj: Vatikánsky rozhlas SK
Snímky: Flickr.com/jmjrio2013 Fábio Santoro, Samantha Ciraudo