« Späť

Loď “Dar mládeže”

Loď “Dar mládeže”

Loď zvaná „Dar Mládeže” sa s mladými Poliakmi vydá v budúcom roku na plavbu okolo sveta. Plavba začne 3. mája 2018. Vyvrcholením morskej plavby, pripomínajúcej tiež sté výročie získania nezávislosti Poľska bude zastávka v prístave v Paname v januári 2019, blízko pred začiatkom, v poradí 34. Svetových dní mládeže.

Štafeta poľskej mládeže prepláva svet na palube lode s názvom „Dar Mládeže”, pričom mládež bude sláviť sto rokov od získania nezávislosti Poľska a zároveň bude putovať na SDM v Paname. Účasť na plavbe, ktorú inicioval Adam Parszywka SDB, predseda saleziánskej misijnej dobrovoľníckej služby Mladí svetu, bude odmenou pre mladých Poliakov a samotná cesta bude príležitosťou predstaviť Poľsko a skúsenosti s minuloročnými SDM v Krakove.  Ako vysvetľuje pre Katolícku informačnú agentúru Parszywka, myšlienka toho, že by sa mladí Poliaci vydali na palube  „Daru Mládeže” na stretnutie mladých s pápežom sa zrodila ešte pred SDM 2013 v Riu de Janeiro, avšak vtedy sa ju nepodarilo zrealizovať vzhľadom na krátky čas, ktorý do začiatku SDM ostával. Myšlienka sa vrátila počas SDM v Krakove, pričom otec Parszywka od začiatku plánoval trasu plavby okolo sveta. 
“Záleží mi na tomto projekte z dvoch dôvodov. Po prvé, samotná plavba bude príležitosťou priblížiť a pritiahnuť na Svetové dni mládeže, o ktorých budeme hovoriť postupne v rámci jednotlivých prístavov sveta. Navyše sa táto iniciatíva  spája s oslavami stého výročia získania poľskej nezávislosti, preto  „Plavba nezávislosti” bude tiež príležitosťou podeliť sa o túto radosť jubilea - vysvetľuje otec Parszywka. Ako dodáva, v súvislosti s plavbou sa objavujú nové projekty, ako napr. odovzdanie iskry milosrdenstva Panamčanom na začiatku stretnutia. „Táto cesta má spojiť Krakovské a Panamské SDM a jej cieľom bude opätovné stretnutie s mládežou z celého sveta, ktorá sa zíde v hlavnom meste Panamy. Cestou vyzdvihneme z každého kontinentu jednu osobu. Bude to symbolická pomoc pre tých mladých, ktorí by sa samostatne z finančných dôvodov nemohli na stretnutie mládeže vydať,” hovorí kňaz.

Plavba začne dňa 3. mája 2018. Cestou sa loď zastaví v prístavoch Afriky, Ázie, ako aj Severnej a Južnej Ameriky. Napokon plavbou Panamským prieplavom loď zastane na pobreží mesta, v ktorom sa budú konať najbližšie SDM. Výprava sa bude plaviť z miesta predošlého stretnutia mládeže, teda z Krakova, kde sa účastníci plavby budú plaviť Vislou do Gdyne odkiaľ sa už budú plaviť na „Dare Mládeže" . Štafetu mládeže bude tvoriť päť skupín po 130 osôb, ktoré sa budú vymieňať v jednotlivých prístavoch, ktoré poľská loď navštívi. Účasť na výletnej plavbe bude udelená v rámci celonárodného mládežníckeho konkurzu. Plavbu nezávislosti spoluorganizujú aj Ministerstvo námorného hospodárstva a vnútrozemskej plavby, Morská akadémia v Gdyni a saleziánska misijná dobrovoľnícka služba Mladí svetu. Spoluorganizátorom dvojetapového konkurzu je tiež predsedníctvo Konferencie biskupov Poľska. 

Centrálne udalosti 34. SDM 2019 Panama sa uskutočnia v dňoch 22. - 27. januára 2019 pod heslom „ Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova” (Lk 1, 38). Predchádzať im budú Dni v diecézach, ktoré budú prebiehať v dňoch od 17. do 21. januára 2019 na území Panamy, Kostariky a Nikaragui.

Zdroj: Ekai.pl

Preložila: Tatiana Janočková

Ďalej