« Späť

Potenciál sa po SDM nemôže rozptýliť

Potenciál sa po SDM nemôže rozptýliť

Do príprav Dní v diecézach v rámci SDM sa zapojilo mladé pokolenie, ktoré je nádejou Cirkvi a budúcnosťou Poľska len ak nebude odmietnuté cirkevnými spoločenstvami vo svojich farnostiach a diecézach, povedal Grzegorz Suchodolski počas 974. plenárneho zasadania Konferencie biskupov Poľska. “Tu sa rodí starosť biskupov o to, aby sa zakladali nové spoločenstvá a aby sa pracovalo s touto mládežou dennodenne,” dodal.

Otec Suchodolski pripomenul, že Dňom v diecézach, na ktorých sa zúčastnilo asi 112 000 pútnikov zo 135 krajín predchádzalo 3 ročné obdobie príprav, do ktorých sa zapojilo 41 000 diecéznych dobrovoľníkov, viac než 1 milión účastníkov formačných  a  medzinárodných spoločenstiev, okrem iných aj Chemin Neuf a Emmanuel. Prípravy sa stali aj príležitosťou k vytvoreniu nových pastoračných štruktúr, okrem iných aj tzv. Diecéznej Rady Mladých v Rzesowskej diecéze, 300 farských výborov v Katowickej diecéze a nadácie Bližšie mladým v Bialsko-Zywieckej diecéze. Vznikla tak inšpirácia pre vytvorenie a budovanie stretnutí mládeže, napr. pod názvom Jericho mladých v Siedleckej diecéze, festivalu Exodus mladých v Zamojsko-Lubaczowskej diecéze, arcidiecéznej púte na kolieskových korčuliach aj kolobežkách v Katowickej diecéze. Mladí vytvárali aj charitatívne projekty, v rámci ktorých vyzbierali 1 600 0000 zl a umožnili tak 5 700 chudobným zo zahraničia prísť na SDM.

Niekdajší riaditeľ Národného organizačného úradu SDM tiež zdôraznil, že pobyt pútnikov na území poľských diecéz bol neopakovateľnou šancou na spoznávanie Poľska a cirkvi v Poľsku.  „Vieme, že skupiny z celého sveta odišli uchvátené poľskou pohostinnosťou. Pútnici boli tiež stavaní obrazom Cirkvi: netušili, že napr. tak veľa ľudí chodieva na nedeľné sväté omše vo farnostiach. Cirkev v Poľsku bola predstavená ako mladá, živá a autentická. ” V rámci Dní v diecézach sa zahraničné skupiny podujali na diela milosrdenstva rôzneho druhu, ako služba v hospicoch, detských domovoch (v Koszalińsko-Kołobrzeskej diecéze), návštevu väzňov ( v Kieleckej diecéze), opravu Domu sociálnej pomoci (v Gnieźnieńskej arcidiecéze), pomoc v strediskách CARITAS ( v Szczecińsko-Kamieńskej arcidiecéze), upratovanie cintorínov (vo Wroclawskej arci), sadenie stromov (Tarnowská diecéza), darovanie krvi (Lubelska arcidiecéza).

Dni v diecézach predchádzali hlavným akciám SDM. Po prvýkrát boli zorganizované vo Francúzsku a konali sa už v rámci ôsmych SDM na rôznych miestach: v Paríži (1997), v Ríme (2000), v Toronte (2002), v Kolíne (2005), v Sydney (2008), v Madride (2011), v Riu de Janeiro (2013) a v Krakove (2016). Zdroj: Ekai.pl 
Preložila: Tatiana Janočková
Snímka: Flickr.com/krakow2016 Marianna Gurba