« Späť

SDM - najväčšia mediálna udalosť v Poľsku

SDM - najväčšia mediálna udalosť v Poľsku

Svetové dni mládeže v Krakove boli najväčšou mediálnou udalosťou v dejinách Poľska. Pre poľské médiá boli SDM veľkým technickým predsavzatím. Médiá sveta ukázali svetu Cirkev v Poľsku nie stereotypne, ale v skutočnosti a všetky katastrofické vízie o tom, že sa SDM nevydaria boli nepravdivé. Na sekretariáte poľského biskupstva sa na tom zhodli predstavitelia médií, ktorí boli zapojení do organizácie i priebehu SDM.

Na tlačovým úradom Konferencie biskupov Poľska a Spoločnosťou spoločenskej komunikácie Signis - Poľsko zorganizovanej konferencii s názvom  "Svetové dni mládeže Krakov 2016 so svojim poslaním o milosrdenstve v mediálnom odkaze" sa zúčastnili predstavitelia Poľskej televízie, Poľskej tlačovej agentúry, Poľského rádia a katolíckej informačnej agentúry. Predsedkyňa Poľského rozhlasu Barbara Stanisławczyk - Żyła zdôraznila, že SDM mali pre celú poľskú spoločnosť dvojaký rozmer. Prvý podliehal pripomenutiu hodnôt duchovných i kultúrnych, na ktorých bolo Poľsko vybudované. Tento bol zdôraznený už aj v oslavách 1050. výročia krstu Poľska v apríli.

Druhým rozmerom bolo vytvorenie, vďaka SDM v Krakove, výnimočného spoločenstva ľudí, na tomto mieste zhromaždených. SDM boli prenášané na všetkých anténach Poľského rádia. - Informovali sme o udalostiach v náboženskom rozmere, no tiež sme poukazovali na to, ako sa vytvárali priateľstvá, a možno čoskoro i manželstvá, povedala predsedkyňa Poľského rádia. Ako dodala, zúčastnila sa SDM nielen pracovne, ale aj ako riadny účastník.  - Moja účasť bola tiež emocionálneho rázu. Z jedného i druhého uhla pohľadu som videla ako sa tvorí spoločenstvo, ktoré nahľadelo na predchádzajúce odstrašujúce správy, povedala Barbara Stanisławczyk-Żyła. 

Zdôraznila, že spolu s inými médiami zaangažovanými do mediálnej služby SDM sa napriek znepokojujúcim správam o možných teroristických útokoch, či organizačnému chaosu podarilo Poľskému rádiu rozvíjať sa. „Tri milióny ľudí vytvorilo skutočnú rodinnú atmosféru. Nikdy som nevidela Krakov tak priateľský a čistý,” priznala predsedkyňa Poľského rádia.

Riaditeľka Úradu koordinácie programu TVP Joanna Klimek priznala, že SDM boli výnimočnou udalosťou. “Cítili sme, že sme účastníkmi čohosi výnimočného. Pre televíziu, čo sa týka technického sprostredkovania to bola obrovská výzva,” povedala. Artur Dmochowski, predseda Poľskej tlačovej agentúry zdôraznil, že SDM predstavujú "pekné svedectvo toho, čím je Katolícka Cirkev, svedectvo kresťanstva plného radosti, ktoré prináša slobodu. Bola to tiež príležitosť pripomenúť s 1050 rokov tradície Cirkvi v Poľsku,” podotkol.

Pre Poľskú tlačovú agentúru - zdôraznil Dmochowski - bola účasť na pokrytí SDM veľkým privilégiom. Agentúra mala zodpovednosť za spoluorganizovanie (spolu s KAI) mediálnej obsluhy SDM. V službách agentúry bolo 1500 správ a videomateriálov, ktoré boli venované SDM. V čase vrcholenia sa vzťahovalo na udalosť 40 novinárov. Na portáli, ktorý bol pripravený špeciálne pre médiá, a ktorý bol zastrešený agentúrami PAP a KAI  www.pope2016.com bolo publikovaných asi 2 500 textov.

Marcin Przeciszewski, predseda Katolíckej informačnej agentúry zdôraznil, že SDM boli rozhodne tou najväčšou mediálnou udalosťou v histórii Poľska, ktorej sa nevyrovnalo ani EURO 2012. Obrovský záujem médií o Svetové dni mládeže, ako aj o púť pápeža Františka do Poľska možno badať aj na tom, že Katolíckou informačnou agentúrou bolo vydaných cez 5674 akreditačných preukazov pre novinárov z celého sveta.

Hľadiac na spôsob pokrytia týchto udalostí svetovými médiami, predseda agentúry KAI povedal, že sa tu udial akýsi druh zázraku. Bol postavený na tom, že novinári predstavili Cirkev v Poľsku takú, aká v skutočnosti je, napriek tomu, že doteraz bola Cirkev vo svetských médiách predstavovaná prostredníctvom určitých stereotypov akými sú konzervatizmus a domnenie, že Cirkev neide so súčasnou dobou.

Ako zdôraznil, fenomén SDM bol založený na tom, že v Krakove sa udialo stretnutie celej Katolíckej Cirkvi na jednom mieste: duchovných, zasvätených i svetských osôb. Zastúpené boli všetky prúdy Katolíckej Cirkvi, z toho najviac tie živé a mladé. -Odtiaľto muselo byť toto svedectvo čímsi nepravdepodobným. A ukázalo sa, že rôzne katastrofické vízie o tom, že sa SDM nepodaria, boli nepravdivé.-dodal Marcin Przeciszewski.

Podľa jeho názoru je teraz po SDM najdôležitejšou otázkou: Čo ďalej? Musia si ju položiť predovšetkým novinári. Médiá teraz čaká reflexia nad tým, ako pokračovať so SDM ako s fenoménom socio-náboženským. Przeciszewski pripomenul, že do organizácie tejto udalosti sa zapojilo viac než 100 000 mladých ľudí. - Teraz nastáva kľúčový moment: v zmysle či týchto ľudí pritiahneme do Cirkvi, cez čo zdynamizujeme cirkevné spoločenstvá, alebo im dovolíme spokojne sa rozísť? - zamýšľal sa predseda agentúry KAI. Odkázal na to, že úlohou médií je poukazovať na konkrétne iniciatívy v poľských farnostiach, spoločenstvách, či náboženských hnutiach, ktoré povstali na základe SDM. “Od nás závisí, či tento fenomén využijeme ako novú inšpiráciu pre Cirkev,” dodal.

Zdroj: Ekai.pl 
Preložila: Tatiana Janočková
Snímky: Flickr.com/Krakow2016 Jorge Bacani, Paulina Krzyżak, Kamil Janowicz