« Späť

Vyúčtovanie SDM v Krakove

Vyúčtovanie SDM v Krakove

Na Svetových dní mládeže v Krakove sa zúčastnilo približne dva milióny ľudí z celého sveta.

Prieskumy, vykonané po udalosti, poukázali na mimoriadne pozitívne ohlasy, pričom až 97 % opýtaných označilo udalosť ako „veľmi dobrú“ alebo „skvelú“ a odporučilo by Svetové dni mládeže svojim priateľom a rodine. Veľká časť ľudí priznala, že to posilnilo ich vzťah s Bohom a získali novú inšpiráciu k zlepšovaniu spoločnosti, šíreniu dobrej správy Božieho milosrdenstva a väčšej angažovanosti v cirkevnom živote. Svetové dni mládeže mali tiež veľký dopad na mesto Krakov a pomohli zlepšiť jeho globálny obraz a dôležitosť. Od 18. júla do 1. augusta 2016 bolo publikovaných takmer 8 300 článkov, správ alebo publikácii v iných ako poľských médiách a počas týždňa hlavných udalostí bolo vytvorených skoro 5 500 článkov, týkajúcich sa Krakova. Okrem celkovej propagácie získalo mesto Krakov asi 500 000 000 PLN. 


Finančné prostriedky pre SDM Krakov 2016 pochádzali z piatich hlavných zdrojov. Registračné a účastnícke poplatky, sponzorské zmluvy a peňažné dary, dary od farníkov a príspevky z hlavného SDM fondu boli štyri hlavné zdroje pokrývajúce výdavky. Táto suma činila 201 269 113 PLN a prekonala celkové výdavky, ktoré boli 200 612 192 PLN do konca SDM Krakov 2016. V porovnaní s predchádzajúcimi SDM za posledných osem rokov mala príprava spolu so samotnými udalosti SDM v Krakove najmenšie náklady - napríklad v porovnaní so SDM Rio 2013, kde boli náklady dvakrát vyššie. 


Vyššie uvedené výdavky SDM Krakov zahŕňali všetky investície na prípravu počas troch rokov. Väčšina financií bola využitá na prípravu miest, kde sa uskutočnili hlavné udalosti, ako aj prípravu Sanktuária Božieho milosrdenstva a svätého Jána Pavla II. v Krakove, ktoré predstavovali celkom 4 695 215 PLN. 24 817 517 PLN bolo použitých počas prípravy parku Błonia (otvárací ceremoniál s kardinálom, privítanie pápeža, krížová cesta) a parku Jordan (centrum povolaní a zóna zmierenia). 37 561 727 PLN bolo použitých na prípravu Campus Misericordiae (večerná vigília so Svätým Otcom a záverečná svätá omša v nedeľu). 4 000 000 PLN sa použilo na púť milosrdenstva, ktorá zahŕňala vytvorenie spovedníc a prípravu svätej omše pre kňazov v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva a svätého Jána Pavla II. Všetky tieto výdavky sa vzťahovali na miesta, kde sa Svätý Otec stretol s mladými, logistické plánovanie miest udalostí, barikády a ploty, konštrukcie oltárov, organizovanie liturgie, ozvučenie, obrazovky a toaletné služby.


Náklady na organizovanie SDM tiež zahŕňali veľmi skoré fázy prípravy hlavných udalostí, ako napríklad: príprava konferencií pre medzinárodné delegácie, platy pre pracovníkov hlavného organizačného výboru SDM, dlhodobých dobrovoľníkov, údržba telefonického centra a napokon udalosti, priamo predchádzajúcich SDM, ktoré spolu tvorili sumu 9 869 207 PLN. Na prípravu Festivalu mládeže, ktorý zahŕňal postavenie niekoľkých desiatok pódií po celom meste a prípravu miest na katechézy na viac ako 300 miestach arcidiecézy Krakov, bolo použitých najmenej finančných prostriedkov, iba 7 103 074 PLN. Všetky oficiálne pútnické prvky a itineráre, rovnako ako strava a ubytovanie, doprava, poistenie, mobilné aplikácie, celkovo stáli 109 907 253 PLN. Údržbové poplatky na informačné a registračné centrá počas SDM Krakov predstavovali 1 961 365 PLN. Celkové náklady na SDM 2016 berú v úvahu aj „iné“ poplatky, ktoré zahŕňajú médiá a pokrytie tlačových služieb, správu webovej stránky, preklad a propagáciu pred a počas SDM Krakov. Tieto poplatky vyniesli 4 696 780 PLN.

SDM Krakov 2016 priniesli množstvo dlhodobých výhod. Týka sa to najmä mladých dobrovoľníkov, ktorí boli prizvaní na pomoc s namáhavou a vyčerpávajúcou prácou, ktorú si vyžadovala organizácia SDM na miestnej a farskej komunitnej úrovni. V tejto spolupráci získali mladí príležitosť zlepšovať svoje komunikačné schopnosti a prácu v tíme počas služby za spoločným cieľom pokoja a šírenia posolstva Božieho milosrdenstva v kresťanskej komunite. SDM v Krakove iniciovali lekciu multikulturalizmu a lásky blížnym, osvetľovanú silou a energiou poľskej Cirkvi, ktorej vitalitu a rozmanitosť videl celý svet.  Materiály a zariadenie, ktoré sa využívali počas SDM Krakov, boli venované zariadeniam v núdzi. Školy, farnosti, komunitné centrá a početné združenia prijali 22 počítačov a 14 657 balíčkov pútnika. Katolícka charita zhromaždila trvanlivé potraviny, ktoré zostali zo SDM, a rozdala ich počas vianočného obdobia. Zvyšné fľaše vody boli distribuované počas 150 kilometrovej púte z Krakova do Čenstochovej, počas pohrebného sprievodu zosnulého kardinála Franciszeka Macharskeho a posvätenia Centra svätého Jána Pavla II. v Krakove.
 

Zdroj: Krakow2016.com / Preložila: Zuzana Vandáková
Snímky: Flickr.com/Krakow2016 Paulina Krzyżak