Blog

« Späť

Vari sa bude vypínať sekera nad toho, čo ňou rúbe?

Vari sa bude vypínať sekera nad toho, čo ňou rúbe?

Dnes by som sa s vami chcela podeliť o myšlienku, ktorá ma zasiahla pri čítaní dnešného Božieho Slova.

 

Čítali sme si z knihy proroka Izaiáša (Iz 10, 5-7. 13-16)

Toto hovorí Pán: „Beda Asýrsku! Ono je prútom môjho hnevu a palicou v mojej ruke; je mojím rozhorčením. Posielam ho k bezbožnému národu, dávam mu rozkaz proti ľudu, ktorý ma hnevá, aby uchvátil korisť a odniesol lup a aby ho rozšliapal ako blato ulíc.
Lež on tak neuvažuje, jeho srdce tak nezmýšľa; on má v úmysle ničiť a vyhubiť nemálo národov.
Lebo hovorí: ‚Silou svojej ruky som všetko urobil a svojou múdrosťou, lebo som rozumný; odstránil som hranice národov, vyraboval som ich pokladnice a ako všemocný som strhol tých, čo sedia na tróne.
Ako na hniezdo siahla moja ruka na bohatstvo národov, ako sa zbierajú opustené vajcia, tak som zhrabol celú zem a nebolo toho, kto by zatrepotal krídlom, otvoril zobák a zapišťal.‘
Vari sa bude vypínať sekera nad toho, čo ňou rúbe? Alebo sa píla bude vyvyšovať nad toho, kto ju ťahá? Ako keby prút hýbal tým, čo ho dvíha, akoby palica dvíhala toho, ktorý nie je z dreva. Preto Pán, Vladár zástupov, pošle na jeho vykŕmených vojakov hlad a pod jeho slávou bude zúriť ako páľa ohňa horúčosť.“

Pri čítaní tých slov ma zaplavila nádej. Niekedy mám(e) pocit, že sily tohto sveta nás prevalcujú. Akoby mocní tohto sveta (z Bruselu?), bohatí a tí čo voplyvňujú médiá mali moc robiť si, čo sa im zachce. Spolieham(e) sa na prirodzené sily a svetské zákony a často sa cítim(e) bezbranní. Akoby naozaj mali moc, akú my nemáme.

Ale Pán hovorí:

"Vari sa bude vypínať sekera nad toho, čo ňou rúbe? Alebo sa píla bude
vyvyšovať nad toho, kto ju ťahá? Ako keby prút hýbal tým, čo ho dvíha,
akoby palica dvíhala toho, ktorý nie je z dreva."

A ja počujem - nikto nemá moc, ktorá by mu nebola daná z neba. Podobne ako hovorí Ježiš Pilátovi: "Nemal by si nadomnou nijakú moc..." Ani nad nami - Jeho deťmi nemá svet nijakú moc. Ak sa deje príkorie a nepríjemnosti, máme sa obracať k Bohu Jeho sa pýtať, čo máme robiť. Čo On chce, aby sme robili? A takisto sa spoliehať na Neho - na Jeho moc, Jeho múdrosť, Jeho obdivuhodný plán.

Áno, treba nám aj bojovať proti zlu prirodzenými prostriedkami. Ale nemusíme sa báť tých, čo nám chcú ublížiť na tomto svete. Pán nám predsa hovorí: "Nebojte sa tých; čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle. " (Mt 10, 28) Preto, v súžení sa obracajme na Pána a od neho čakajme pomoc. Tak, ako sa píše v žalme: "Na vozy sa spoliehajú jedni, druhí na kone, ale my vzývame meno Pána, nášho Boha. " (Ž 20, 8)

 

A tak, ako Pán vždy vyviedol Izraelitov z každého súženia, tak vyvedie aj nás. Nesľúbil nám pohodlný život bez trápenia. Ale sľúbil, že nás nikdy neopustí, že Jeho moc zvíťazí. Vždy. Veď "On je hlavou každého kniežatstva a mocnosti." (Kol 2, 10)

 

Želám vám všetkým radostný deň v nádeji Pánovej.
Eva.

 

______________
Obrázok - zdroj: Internet.