Blog

« Späť

Chvála v Pánovi

Chvála v Pánovi

2Korinťanom 10, 12-18;

Slovo Kristovo nech vo vás bohato prebýva.

Kolosanom 3,16;

+

Chvála v Pánovi 2Kor10, 12-18;

 

My sa však nebudeme chváliť nad mieru, ale podľa miery pôsobiska, ktoré nám pridelil Boh, miery prísť k vám.   2Kor 10,13;

Lebo sa nevystaujeme, ako keby sme sa k vám neboli dostali, veď sme prišli k vám s Kristovým Evanjeliom. 2Kor 10, 14;

Ani sa nadmieru nechválime cudzou prácou.

MÁME však NÁDEJ, že ako bude rásť vaša viera, získame u vás veľkú vážnosť na našom pôsobisku a budeme môcť ZVESTOVAŤ EVANJELIUM aj mimo vášho územia a nemusíme sa chváliť hotovou prácou na cudzom pôsobisku. 2Ko10, 15-16;

Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi, lebo nie ten je osvedčený, kto sa sám odporúča, ale ten, koho odporúča Pán.

+

Chválim sa v Pánovi, podľa miery môjho pôsobiska, ktorým som v prvom rade JA smiley, potom blížny, každý, ku komu ma DNES posiela Pán, aby počul, videl, zažil cezo mňa Božie Slovo... Nie vždy priamo písmenká a slová Evanjelia, o to viac písmenká a slová mojich úst a môjho života, ožiarené Slovom Pánovým a premenené jeho láskou, posvätené a požehnané, ktoré môžu prinášaťi ovocie tam, kde som...

Nevystatujem sa, ako keby som nebola dostala povolanie od Pána.

Pán je ten, ktorý volá, uschopňuje rozumieť Slovu a posiela ma žiť   Evanjelium.

To je moje pôsobisko v Pánovi: ja a moji blížni dnes, tam, kde somsmiley

Chválim sa v Pánovi, ktorý si nás vyvolil, aby sme sa stali Božím ľudom, aby sme mohli niesť Kristovo Slovo, aby sme vždy mali nádej, lebo ako  rastie naša viera, získavame vážnosť i porozumenie pre Slovo Božie, nie len osobne, ale aj pre iných - pre osobný rast a pre budovanie iných v Kristovi. Ako hovorí apoštol Pavol, "nemusíme sa chváliť hotovou prácou", lebo Boh všetko pôsobí a On dáva rast aj zrelosť vo všetkom.

+

Chvála Kristovi!

 

Požehnanie Slova Božieho, radosť zo Slova Kristovho a NÁDEJ vo všetkom, čo nám hovoí Pán, nech sú vždy s nami!

Neprestávajme sa radovať a vzdávajme Bohu vďaky bez prestania!

Nech nás živí Slovo Pánovo,

Nech nás Pán napĺňa požehnaním svojich slov, z ktorých plynie život,

Nech nás vždy a všade sprevádza Slovo Pánovo!

Nech nás žehná a posväcuje Pán!

Príď Duch svätý!

 

Amen.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým