Blog

« Späť

Radosť

Radosť

Z Prvého Petrovho listu

 

Vzdávanie vďaky za milosť spásy. 

3Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej, 4pre neporušiteľné, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo. Ono sa uchováva pre vás v nebi. 5Vás Božia moc vierou chráni pre spásu, ktorá je pripravená zjaviť sa v poslednom čase. 6Preto sa radujete, hoci sa teraz, ak treba, trochu aj rmútite pre rozličné skúšky, 7aby vám vaša vyskúšaná viera, omnoho vzácnejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chválu, slávu a česť vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus. 8Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, 9že dosahujete cieľ svojej viery – spásu duší.

1Pt 1, 3-9;

Radujeme sa a jasáme, máme vieru a nádej!

Ak aj plačeme, pre trápenia v živote, hľaďme na Pána a v nádeji a v silnej viere kráčajme do nových dní!

Všetky naše skúšky sú nám na spásu!

Nebojme sa! Boh nás vedie a nedovolí, aby nám ublížil nepriateľ!

Aleluja!