« Späť

Občiansky preukaz s číslom 666

Občiansky preukaz s číslom 666

Len neskôr odo mňa na akomsi úrade chceli, aby som nadiktoval číslo svojho občianskeho preukazu... až potom mi to došlo. Diktujem, diktujem... až som sa v polovici zasekol: neverím vlastným očiam: bolo tam číslo 666. Pri preberaní preukazu som si vôbec nevšimol, že mi pridelili toto hrozné číslo. Môj občiansky mal číslo šelmy! Nosil som číslo 666 a ani som o tom nevedel.

 

Keďže sme boli otvorení pre život, začali sme sa kvôli väčšej rodine modliť za dom. Cítili sme, že nás Boh do toho volá; aby sme si naši niečo väčšie. Modlili sme sa za to jeden rok a nakoniec to prišlo – byt sme predali za veľmi dobrú cenu, dokonca sme za to mohli kúpiť starší rodinný dom, ktorý bolo treba prerobiť a prispôsobiť rodine.

So zmenou bývania však prišla aj zmena adresy a musel som si ísť vybaviť nový občiansky preukaz. O týždeň – dva bol na polícii hotový, prevzal som si ho, podpísal akýsi dokument, starý odovzdal a išiel domov. Nič zlé som netušil.

Len neskôr odo mňa na akomsi úrade chceli, aby som nadiktoval číslo svojho občianskeho preukazu... až potom mi to došlo. Diktujem, diktujem... až som sa v polovici zasekol: neverím vlastným očiam: bolo tam číslo 666. Pri preberaní preukazu som si vôbec nevšimol, že mi pridelili toto hrozné číslo. Môj občiansky mal číslo šelmy! Nosil som číslo 666 a ani som o tom nevedel.

Bolo pravda, že ja zo svojej vôle som si ho nevybral, ale predsa... Nosiť číslo šelmy a propagovať číslo satana... Viacerí si ho síce vyberajú dobrovoľne a úmyselne; videl som už telefónne číslo 666, alebo napríklad zvolia si ho za evidenčné číslo vozidla PN-666XX. Či už to robia z recesie, alebo úmyselne (napr. satanisti), dávajú sa pod moc Zlého, hovoria mu tým, že si vyberajú jeho kráľovstvo ale kresťan by ho určite nemal mať. Dokonca jednu vec nevedia mnohí: na internete sa často stretávame so skratkou www (World Wide Web). Číslo, ktoré zodpovedá tejto trojici v hebrejskej abecede je práve 666. V hebrejčine – ani v novozákonnej gréčtine – nie sú totiž čísla, ale zato písmená majú aj číselnú hodnotu. Hebrejské písmeno „waw“ má hodnotu 6. Je to náhoda, alebo mnohé a mnohé webové miesta má predsa pod svojou mocou Ten, ktorému to číslo patrí? Tak isto bližšie skúmanie tzv. čiarového kódu, ktorý má teraz pridelený azda každý výrobok, určený na predaj, prináša prekvapivé zistenie, že tiež obsahuje tzv. kontrolné čísla 6-6-6 (na začiatku, v strede a na konci). Je to opäť iba náhoda? Napadá ma 17. verš z 13. kapitoly Apokalypsy. Ale pozrime sa do celého odseku. Je to Jánovo videnie budúcich časov, ktoré my už žijeme ako prítomnosť:

Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. 12 Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, že sa zem a jej obyvatelia klaňajú prvej šelme, ktorej sa zahojila smrteľná rana. 13 A robí veľké znamenia, ba spôsobuje, že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem. 14 A zvádza obyvateľov zeme znameniami, ktoré môže konať pred očami šelmy, nahovára obyvateľov zeme, aby urobili obraz šelme, čo má ranu od meča a ožila. 15 A bolo jej dané, aby do obrazu šelmy vložila ducha, aby obraz šelmy aj hovoril a pôsobil, že každý, kto sa nebude klaňať obrazu šelmy, bude usmrtený. 16 A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak, 17 a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. 18 V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť. Zjv 13:11-18

Biblia píše o dvoch šelmách: tu o druhej šelme, zemskej šelme, ktorú neskôr pomenúva Falošný prorok. Predtým Ján hovoril o morskej šelme a ešte skôr varoval pred Drakom, ktorým je satan. Tieto dve šelmy sú satanovi spojenci a spolu s ním tieto zlé bytosti vytvárajú paškvil, napodobeninu Svätej Trojice (Otec, Syn a Duch Boží). Diabol je ten, čo vždy len napodobňuje, lebo nevie stvoriť, vytvoriť niečo pekné a krásne (z ničoho): vždy len kaziť krásne diela Stvoriteľa.

Šelma symbolizuje Antikrista – niekoho pod satanovou mocou a kontrolou. Tak ako je Drak (satan) v opozícii voči Bohu, tak je šelma proti Kristovi. Šelma sa bude vydávať za Krista a predvedie zrejme aj falošné vzkriesenie (13:3), ľudia ho budú obdivovať, nasledovať a uctievať, klaňať sa mu a žasnúť nad jeho mocou (napodobeniny Kristových zázrakov). Pod vedením Antikrista sa zjednotí svet (13:7-8) a Falošný prorok dostane pod svoju moc ekonomiku (13:16-17) a bude napodobňovať Kristove zázraky. Falošný prorok je falzifikát Ducha Svätého, Antikrist zase paródiou Druhej Božskej osoby. So satanom tvoria hrôzu trojice, ktorej moc je však Bohom obmedzená.

Pravý význam znaku 666 vie Boh, ale toto znamenie, ktoré už ľudia prijímajú na pravú ruku a na seba je výsmechom znamenia, ktoré dáva Boh na tých, ktorí mu patria (Zjv 7:3, označuje na čelách všetkých, čo slúžia Bohu). A tak si Boh označuje ľud, ktorý patrí do jeho kráľovstva (tau – kríž) a satan zase do svojho. Jedi i druhí prijímatelia znaku, či znamenia vyjadrujú, pod koho vládu sa dávajú. Najmenej však svoju spriaznenosť – buď so Svätou Trojicou alebo Trojicou zla.

Dobre to vyjadruje aj číslo 666. Pokiaľ číslo sedem Bibia chápe ako dokonalosť a tri sedmičky znamenajú jej úplnosť, potom 666 znamená chýbanie dokonalosti v každom smere: „dokonalú“, úplnú nedokonalosť. Výstižne charakterizuje nesvätú trojicu: Draka, morskú šelmu a zemskú šelmu alebo satana, Antikrista a Falošného proroka (pozri Zjv 16:13). Takže číslo 666 symbolizuje svetovú vládu trojice hrôzy, ktorej úsilie je zamerané na rozširovanie zla a získanie čo najviac duší. Jej cieľom je zvrhnúť vládu Krista a zničiť jeho dielo.

Biblia potom nenecháva nikoho na pochybách:

„Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znak na svoje čelo alebo na svoju ruku, 10 aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliateho do čaše jeho hnevu, a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom. 11 A dym ich múk bude stúpať na veky vekov a nebudú mať oddychu vo dne v noci tí, čo sa klaňajú šelme a jej obrazu, ani ten, kto by prijal znak jej mena.“ Zjv 14:9-11

Všetkých, čo spôsobom svojho života uctievajú šelmu – Antikrista, prijímajú jeho znak na čelo alebo ruku a tak sa sami dobrovoľne zaraďujú do satanovho kráľovstva, napokon čaká kruté vytriezvenie z konzumu, sebectva a užívania bez zodpovednosti – súd, ktorý bude znamenať cestu Dolu. To čaká každého, čo sa prijatím znaku 666 zapojí do kráľovstva tmy, kde sa uctieva zlato, moc, telo a nečisté rozkoše. Tí budú musieť vypiť kalich Božieho hnevu. Naproti tomu tí, čo (14:12) zachovajú vytrvalosť v dobre, budú kráčať po Ceste a zachovajú Božie príkazy a vernosť Kristovi, budú spievať novú pieseň víťazstva, ktorú sa nemôže naučiť nik, len tí, čo boli vykúpení (14:3).

Toto číslo som jednoducho nechcel nosiť. Hoci mi ho „len“ pridelili. Rozhodol som sa celý občiansky vymeniť. Vhodná príležitosť prišla, keď ponúkali občianske preukazy s čipom za minimálny poplatok. S úľavou som si ho vymenil za nový, pričom som sa intenzívne predtým modlil, aby som nezažil rovnaké prekvapenie ako predtým. Čip som si však zo zásady neaktivoval. To je zase iná téma, hoci nie až tak vzdialená od tejto.

Len spätne som si uvedomoval, ako satan počas tohto času zasahoval do našej rodiny, počas ktorej jej otec nosil na občianskom preukaze jeho číslo: nezhody a hádky s manželkou, niektoré veci, ktoré boli na hrane, hoci sme sa za ne modlili – sa priklonili na zlú stranu. Nosil som na preukaze číslo šelmy.

Po zbavení sa čísla 666 prišla úľava do nášho manželského života, veci vychádzajú lepšie. Nič nehatí Božie požehnanie. Netvrdím, že za všetko môže číslo šelmy, ale nosiť ho – ani náhodou ani neúmyselne – nechcem.

Štefan Patrik Kováč

PS Dávajme si pozor na znaky, ktoré nosíme a ktorými sa „označujeme“ a dávame tým druhým ľuďom i Bohu najavo, na čej strane sme – na strane Dobra alebo Zla. Nie je jedno, či si dám na auto znak ryby alebo škorpióna. Znak ryby je prastarý znak prvých kresťanov, ktorého význam v gréčtine je Ichthys; t.j. jej písmená sú skratkou alebo začiatočnými písmenami, hlásajúcimi svetu: Ježiš Kristus (je) Syn Boží, Spasiteľ. Pokiaľ škorpión znak Zlého. Nie je jedno, či si dám na tričko kríž spasenia, ktorý je symbolom života, ktorý máme v Ježišovi, alebo smrtku, propagujúcu smrť ako takú. Ak by sa niekto chcel pozrieť, my sme si dali Znak, v ktorom sme boli vykúpení, dokonca nakresliť pri zateplení na fasádu nášho rodinného domu.

Pripravujem KNIHU s podobnými svedectvami: kto by mal záujem, napíšte na spkovac@orangemail.sk. Buďte požehnaní.

Pozývam zdieľať na fb, aby sa to dostalo medzi ľudí a aby bol oslávený náš Boh >>>

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Niečo podobné sa stalo môjmu dobrému priatelovi pastorovi Martinovi Hunčárovi. V Košiciach bežal maratón a pridelili mu číslo 666. Najprv váhal, ale neskôr satana porazil, že maratón úspešne aj s prideleným číslom zvládol.
Odoslané 9.8.2014 14:49.
Skôr som odoslala, než som dokončila myšlienku: Nie to, čo stojí v Biblii, ale tá interpretácia. Číslo občianskeho preukazu podľa mňa naozaj nemá nijaký vplyv na mieru požehnania. Boh nie je niečím takým nijako obmedzený. Mať občiansky s takým číslom nie je uctievanie satana, ani nosenie čísla šelmy. Toľko môj názor.
Odoslané 9.8.2014 18:16.
Pokoj vám, priatelia. Jana, nikto v článku netvrdí, že mať občiansky preukaz s týmto číslom je uctievanie satana. To z čoho si vyčítala? Tvrdí sa tam, že kresťan by takéto číslo nemal nosiť a už vôbec si ho dobrovoľne nevyberať. Je to znak šelmy, zank satana je to číslo šelmy: to nebudem dobrovoľne nosiť. Osobne si myslím, že ľudia si toto číslo a Toho, ktorého je, skôr vyberajú svojimi skutkami. Ale opakujem: kresťan by takéto číslo nemal nosiť a už vôbec si ho dobrovoľne vyberať. Je to číslo šelmy, Zlého. Je to jeho znak. S tým by nemal mať vôbec nič. Išlo tu o poukázanie na kultúru 666 a jej odmietnutie. Žehnám.
Odoslané 14.8.2014 13:16 ako reakcia na Janka Guričanová.
Suhlasim Janka :-) dobre ste to napisala!
Inak zijeme v infomacnej spolocnosti kde je vsetko digitalizovane, takze cisla nam prideluju od karty na obed cez zmluvu na poistky az v cakarni u lekara. To mame teraz legislativne zakazat, aby 666 vymazali z databaz ? Alebo budeme spokojnejsi, ked my to sice odmietneme ale dostane to iny clovek v poradi ya nami?
Myslim si, ze je obrovskz rozdiel ked niekto pise tieto cisla s umyslom ..vtedy je to naozaj cislo selmy alebo ked je to pridelene nahodnym alebo poradovym cislom, kedz je to naoyaj len cislo.
Verim Boha a nie poveram ci cislam.
Odoslané 11.8.2014 20:39 ako reakcia na Janka Guričanová.
Pokoj hľadajúcim Pravdu. V článku vôbec netvrdím, žeby kresťan sa mal báť tohto čísla, VIAC: ANI TOHO, KOHO TO JE ČÍSLO. Ježiš ho už porazil.
Neprisudzujem samotnému číslu negatívnu moc, článok len tvrdí, že sa kresťan nemá ním označovať, ani sa uspokojiť, keď mu niekto toto číslo pridelil. A už vôbec si ho nemá sám vyberať s nejakým zámerom.
Ďalej bolo úmyslom poukázať na "kultúru 666", kultúru smrti, ktorá sa okolo nás šíri. Nie je to náhoda, lebo je napísané, že napr. nikto nebude môcť nakupovať ani predávať, kto nebude mať číslo šelmy (t.j. bude jej patriť a jej slúžiť): nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena.
Záverom: číslo 666 veľmi výstižne vyjadruje satana ako "dokonalú" nedokonalosť a mali by sme ho odmietať ako aj samozrejme toho, ktorého označuje, ako zase na druhej strane by sme mali prijímať znak kríža a Toho, koho je znakom - Krista Ježiša. Pokoj od Pána.
Odoslané 11.8.2014 22:04 ako reakcia na Emese Tokarčíková.
Prepáčte Štefan, buď máte vy zvláštný štyl vyjadrovania sa pri písani blogov (teátralnosť, opojenosť vlastnou pravdou , atď) ALEBO
ja neviem čítať vaše články s pochopením (obsahu)..asi by som sa mala vrátiť na ZŠ :-) ..MEA CULPA
Či je pravda to prvé alebo druhé, nech už posúdia naši bratia a sestry na MK ... stále mám však dojem z tohto konkrétneho blogu, že ste s ním boli ako sa hovorí " tak akurát čertovi dlžný".
Pokoj s vami.
Odoslané 12.8.2014 9:21 ako reakcia na Stefan Patrik Kovac.
Emese- neútočte na Patrika z teatrálnosti a opojenosti vlastnou pravdou.
To je tvrdé a mohli by ste to povedať iba ak by ste sa veľmi dobre poznali. Na druhej strane- v Písme ide o symbol. Iste by som nebola nadšená takým číslom, ale ak si ho človek nezvolil, nezodpovedá zaň, a tiež treba vylúčiť poverčivosť, že sme v moci Zlého. Vtipne to napísal Miloš o tom maratóncovi, no a ja na dôvažok toľko, že poznám rehoľnú sestričku, narodenú 6.6.1966 a je to skvelá sestrička.
Skôr mám obavu z ničoho, čo sa len z času na čas objaví- úmysel vrchností z čípov na kartách prejsť na čípovanie pod kožu, teda priamo do tela človeka. To by som odmietla a dala by som sa radšej umučiť, alebo vyhladovať.
Oveľa rozhodujúcejší pre náš život je pevne ho spojiť s Pánom Ježišom modlitbou, prijímaním sviatostí a životom podľa evanjelia, a to aj s našimi chybami a nedostatkami, ktoré nás upozorňujú na naše hranice, aby sme nespyšneli.
Neodsudzujem Vás, len sa nedajte odstrašiť a zmiasť nedorozumením, lebo to spôsobí viac zla ako samotné číslo. Mám vás rada oboch. Pán Vám žehnaj a chráň vás od zlého.
Odoslané 12.8.2014 13:49 ako reakcia na Emese Tokarčíková.
Nemala som vobec v umysle na neho utocit, dokonca ocenujem, ze sa venuje takej teme a dal si tu namahu a venoval cas nato, aby upozornil na ideologiu 666, pretoze povedzme si uprimne napisat taky blog zaberie hodne casu, takze bloger musi byt odhodlany a vytrvaly, aby svoje myslienky dal na "papier" a ja prave tuto snahu nielen u Patrika a aj u inych vysoko ocenujem.
Ja som ho len chcela upozornit, ze sposob aky zvolil nemusi byt pochopeny u citatela tak, ako povodne autor zamyslal. To, ze chyba moze byt aj na mojej strane som mu v mojej odpovedi aj napisala vid : "ja neviem čítať vaše články s pochopením (obsahu)".
Ak sa Vam a ostatnym Patrikov styl pisania pozdvava a si myslite, ze takto treba upozornovat a evanjelizovat, tak O.K. ja tu ktomu uz nebudem vyjadrovat.
Ako vy pisete Maria Irma ..dohovorila som hawk. :-)
Odoslané 12.8.2014 14:39 ako reakcia na Mária-Irma Danieliszová.
Vďaka, Emese, za tvoj posledný komentár. Na ten predchádzajúci ti odpovedala Irmuš, môžeme sa od nej poučiť, je to žena so životnými skúsenosťami a vie, čo hovorí. Vďaka, Mária-Irma. Skutočne to zabralo dosť času napísať to. Hlavná časť je v strede, tú si treba preštudovať. Úvod a záver s tým občianskym je len úvod a záver. Hlavé je jadro. Sme v posledných časoch. A Biblia neklame. Zlo útočí zo všetkých strán (ekonomickej, politickej...) a my sa mu nemáme otvárať ani podvoliť. Ono útočí, ale my máme Víťaza, je ním Ježiš Kristus. Len musíme si byť istí, v ktorej, v koho armáde sme.
Odoslané 13.8.2014 8:32 ako reakcia na Emese Tokarčíková.
Isto sa mylis, Patrik. Podla tvojej logiky by mal byt cely zivot nestastny clovek, ktory dostane rodne cislo 666. Alebo sa narodi v prislusnej nemocnici pod cislo 666 a dostane ho na ruku. Tj navzdy bude s tym cislom spojeny. A to by Boh isto nechcel. Je nezmysel tomu podliehat. Treba sa odovzdat Bohu a doverovat mu. On je mocnejsi nez akekolvek ciselne kombinacie. Ten obciansky si si mal nechat, aby ta eustale motivival k modlitbe a prehlbivaniu vztahu s Bohom.
Odoslané 20.11.2020 12:19.
Pokoj Tebe, Július. Článok bol o tom, aby sme sa tým číslom neoznačovali, ani HO NECHCELI NOSIŤ. Ja, keď som zistil, že ho mám na OP, chcel som ho zmeniť. DOBROVOĽNE ho nosiť nebudem, nechcem, odmietam. Je to číslo Šelmy. Nebudem ho propagovať. To, čo ste vy napísali, ja netvrdím, že by človek mal byť celý život nešťastný. Ale: čo najskôr sa ho zbaviť. Žehnám.
Odoslané 9.4.2021 18:03 ako reakcia na Julius Eckhardt.