« Späť

Odpoveď Ateistovi

Odpoveď Ateistovi

Už tu sa, Ateista, začínaš mýliť. Navádzaš totiž myšlienku, akoby existovalo viacero bohov na jednej úrovni. Existuje totiž len jeden Boh, to ti musí byť jasné. Ukážem ti to napríklad na tejto logickej úvahe: Atribút Boha je, že on tvorí/stvorí. Potom by jeden boh tvoril druhých bohov? A všetci majú atribúty všemocnosti? Boh1 by stvoril boha2 a ten boha3... atď? Kto by stvoril ostatných bohov? To sa vylučuje. Uvažuj. Boh je ten, čo stvorí, ale nie je stvorený. Ďalej: Boh musí byť absolútne Dobro. A boh2 by bolo lepšie dobro od Dobra? Alebo boh5 by bol horší od boha1? Pravda je táto: je jeden Boh a „tí ostatní“ to sú v Pravde modly.

 

Odpoveď Ateistovi

Pred nejakým časom sa v blogu Patrika Lencéša tu na MK objavil zaujímavý príspevok jedného človeka, Ateistu, ktorý mne, vlastne vždy veriaceho v môjho Boha Ježiša Krista, poskytol dôležitý vhľad do duše ľudí, ktorí neveria. Možno, že je to človek skutočne hľadajúci pravdu na rozdiel od iných, ktorí len „predstierajú“ hľadanie. On ešte nevie, že neexistuje pravda, alebo pravdy, ale len Pravda. Keďže sa zaoberám pomocou aj takýmto ľuďom, rozhodol som sa v tomto blogu odpovedať nielen jemu ale tým aj všetkým úprimným ateistom, ktorých od viery odpudzujú všelijaké malicherné veci (v porovnaní s hodnotou akú má VERIŤ) – ako napr. prípad Sokol-Bezák/machinácie s peniazmi. Ale ÚPRIMNE hľadajú. A ich úprimnosť v hľadaní je často cennejšia ako neúprimnosť viacerých „akože katolíkov-veriacich“, čo majú srdcia naplnené nevierou. Skopíroval som tu výroky Ateistu a dávam moje odpovede do vydeleného priestoru a P. Lencéša. Tu sú slová Ateistu:

„Zdravíčko všetci prítomní ľudia. ,,,, lebo milujem pravdu a túžim po tom, aby tú pravdu ľudia videli. Skutočnú, nie tú upravenú.“

-----------------------------------------

Štefan Patrik Kováč: Teraz ťa pozývam ju spoznať, priateľu. Chcem ti veriť, že ju skutočne hľadáš. Nesklam môj predpoklad.

 

„Chcel by som vám na úvod diskusie vysvetliť, čo to vlastne ateizmus je a akí ľudia ho preferujú. Aby ste vedeli, kto je vašim oponentom, čo sa týka náboženstva a viery. Prečo? Pretože ateista nemá čo skrývať, snaží sa byť vždy úprimný!“

-----------------------------------------

Štefan Patrik Kováč: Vážim si úprimne hľadajúcich oponentov. Lebo neexistujú dve Pravdy, je len jedna Pravda. A tú môže nájsť každý, kto úprimne hľadá.

 

„Aby sme správne popísali ateistu, treba si uvedomiť na začiatku určité fakty. Tak za prvé mi dáte isto za pravdu, že existuje množstvo ľudí, ktorí veria v množstvo vecí. Veria v rôzne hodnoty, dobré aj zlé, rôzne názory, majú rôzne myšlienky....a sú tam aj viery v rôznych bohov.

-----------------------------------------

Štefan Patrik Kováč: Už tu sa, priateľu, začínaš mýliť. Navádzaš totiž myšlienku, akoby existovalo viacero bohov na jednej úrovni. Existuje totiž len jeden Boh, to ti musí byť jasné. Vysvetlím ti to takto: Atribút Boha je, že on tvorí/stvorí. Potom by jeden boh tvoril druhých bohov? A všetci majú atribúty všemocnosti? Boh1 by stvoril boha2 a ten boha3... atď? Kto by stvoril ostatných bohov? To sa vylučuje. Uvažuj. Boh je ten, čo stvorí, ale nie je stvorený. Ďalej: Boh musí byť absolútne Dobro. A boh2 by bolo lepšie dobro od Dobra? Alebo boh 5 by bol horší od boha1? Pravda je táto: je jeden Boh a „tí ostatní“ to sú v Pravde modly.

 

„Zo skúseností všetci vieme, že to, čomu niekto verí, nemusí byť nutne pravda. Nemusí, ale aj môže. Ostaňme opatrný v rozhodovaní.

-----------------------------------------

Štefan Patrik Kováč: V tomto máš pravdu, ale v to, čo ja verím, je Pravda. Univerzálna.

 

„Ak sa seriózne zamyslíte o náboženstvách a kto vám o nich dal vedieť, tak veľmi ľahko dôjdete ku krutej pravde, že o všetkých bohoch nám dal vedieť IBA ČLOVEK, naši predkovia. Nikto boha nevidel, nepočul, necítil, žiadneho! a všetky akože dôkazy podali iba ľudia. Tu by som chcel podotknúť zaujímavý fakt = človek je tvor, ktorý zvykne klamať.“

-----------------------------------------

Štefan Patrik Kováč: A začínaš sa mýliť viac a viac, priateľu. O mojom pravom Bohu nám nedal vedieť iba človek, ale Bohočlovek. Bol to Ježiš Kristus, ktorý NEMOHOL KLAMAŤ, pretože to bol „do ľudského tela oblečený“ Boh – a ako vieš, Boh nemôže klamať, LEBO BY POPREL SEBA SAMÉHO ako Dobro. A on skutočne VIDEL Boha. Ale aj pred Bohočlovekom boli niektorí, ale najmä po Úlohe, ktorú vykonal, prišli mnohí, ČO UVIDELI BOHA vo svojom srdci (mystici, pustovníci, obrátení...). A aj ja som jedným z nich a ti o tom svedčím a volám ťa UVERIŤ.

 

„Takto teda uvažuje (viď vyššie) ateista. Ateista je úúúplne normálny človek ako veriaci. Má presne tie isté city, myšlienky, lásku, rodinu. Nedá sa povedať ,kto je lepší, cennejší a ani kto chce a nechce poznať pravdu. Kto to tvrdí na celú skupinu, že nechce poznať pravdu: je evidentný klamár, ktorý oným ľuďom vôbec nerozumie.

-----------------------------------------

Štefan Patrik Kováč: To si správne povedal, priateľu. To cenné, čo je u človeka, je jeho DUŠA. A o tú má eminentný záujem okrem môjho Boha aj satan.

 

„Ateista túži po pravde. A neverí v Boha presne tak isto, ako kresťan neverí v indického boha Krišnu. Čiže ak sa zamyslíte, prečo vy (veriaci) neveríte v iných bohoch, zistíte ,prečo ateista neverí v toho vášho.

Uvedomte si, že vy ste neveriaci v 1000 bohoch, ale ateista neverí v 1001. To je rozdiel medzi vami a ateistom a či vy pokladáte svoju vieru za tú pravú? To je možné obhájiť tu na Zemi, ale nie vo vesmíre.“

-----------------------------------------

Štefan Patrik Kováč: Nie je to, priateľu, to isté – hoci viem, čo chceš vyjadriť –, pretože sa mýliš v základnom predpoklade, že je 1000 bohov. Nie je. Je LEN JEDEN BOH. Tých 1000 bohov je 1000 modiel (dokonca, priatelia, vravím zo skúsenosti jedného exorcistu, ktorý pôsobil v Indii, keď vyháňal zlých duchov z tiel posadnutých, títo diabli sa IDENTIFIKOVALI menami hinduistických božstiev, tj modliel). Teda úprimný ateista si musí povedať: neverím v Boha, Ježiša Krista, Trojjediného a neverím v 1000 „ostatných“ bohov=modliel.

Patrik Lencéš: To k tým 1000 bohom: To, že nehľadáš pravdu, Ateista, sa prejavuje v tvojich nevzdelaneckých názoroch. Len niekto, kto nevie nič o náboženstvách môže Žido-kresťansko-moslimského Boha prirovnávať k iným bohom. Lebo tam je úplne iná podstata - úplne iné chápanie božstva. Okrem toho to aj toto som opísal v tom článku a zase si iba ukázal tvoj fanatizmus pre tvoj názor lebo nie si schopný prijmuť môj argument.

 

„Pretože keby prišiel mimozemšťan, ktorý by bol starší od nás evolučne milióny rokov, navštívil by už 100 000 planét s rôznymi bohmi, kde sú tiež ľudia a tiež si myslia, že majú jediní pravdu vo vesmíre, bolo by divné, keby ste pred ním považovali svoj pohľad na svet (biblický) práve za ten najlepší z celého vesmíru.Ja necítim, že by sme z celého kozmu mali poznať pravdu vesmíru najlepšie práve my. Vy máte taký pocit? Potom si viac veríte ako ja ;)
-----------------------------------------

Štefan Patrik Kováč: Priateľu, lenže ŽIADNY mimozemšťan nepríde, lebo mimozemšťania NEEXISTUJÚ. Okrem milión dôvodov uvediem tento: Museli by byť dvaja (alebo x) Kristovia, ktorí by vykúpili aj ich, alebo oni by nepotrebovali Spásu a vykúpenie? To je zase v protiklade s Pravdou. Mimozemšťania NEEXISTUJÚ.

 

Najzákladnejšie dôvody, prečo ateista neverí v Boha a vystupuje proti nemu (v skutočnosti ateista vystupuje proti myšlienke Boha, keďže bohovia pre neho neexistujú). Túto poznámku v zátvorke môže niekto brať za urážku jeho inteligencie, ale už som sa stretol s veľkým počtom ľudí ktorí tomu nerozumejú a pýtajú sa: "Prečo ateista hovorí o niečom, čo neexistuje?"....odpovedal by som analogicky: "Prečo sa s niekým bavíš o iných bohoch?"

-----------------------------------------

Štefan Patrik Kováč: Snažím sa ťa chápať, priateľu. A neuráža to moju inteligenciu. Pokračuj.

 

„Takže základné dôvody ateizmu:

1: Dávanie dobra a zla mimo človeka. Ak dáte dobro Bohu a zlo Satanovi (mimo človeka) ospravedlníte tým činy zlých a ponížite kvality dobrých ľudí. S týmto ateizmus nemôže súhlasiť, pretože ateizmus považuje človeka za nesmierne cenného a za tvora, ktorý zodpovedá ako za dobro, taj aj za zlo.
-----------------------------------------

Štefan Patrik Kováč: Priateľu, človek nemôže byť dobrý, iba ak má v sebe Dobro (Boha). A to teda znamená, dobre počúvajte, že aj ateista MÁ V SEBE BOHA, ktorého nepozná. Máš v sebe, priateľu, Boha, ktorého nepoznáš!!! Hovorím o Svätyni, ktorá sa volá svedomie. Ale, pozor, človek má aj SLOBODNÚ VôĽU, dar od Boha, a môže sa rozhodovať, že bude konať podľa Dobra (vnútorného hlasu, ktorý navádza na konanie dobra), alebo bude konať zlo, zle (jeho prvotný Autor, priateľu, však nie je človek, ale SATAN). A tak hodnota skutku, ktorý človek vykoná, je v jeho rozhodnutí pre Dobro alebo Zlo. A tak aj ty, priateľu, sa rozhoduješ svojimi skutkami pre Dobro t.j. Boha (tým, že konáš dobré skutky), bez toho, aby si o tom vedel. Ak ich konáš.

Patrik Lencéš: Vraj „ ateizmus považuje človeka za nesmierne cenného... „ - na základe čoho? Je to úplne nelogický názor, tvrdiť, že človek je zviera a zároveň, že je cenný. Nemá sa to o čo oprieť. Bolo pár filozofov, ktorí síce tvrdili, že na základe toho, že sme ten istý druh (človek), predsa len ani niektoré živočíchy vo svojich rodoch nebojujú proti sebe – no to je tým, že je tam pud zachovať rod. No tento názor tiež nedáva človeku žiadnu hodnotu, stále je len zviera. A nezabíjame sa len preto, aby nevyhynul náš druh?

 

2: Nedokázanosť Boha. Boh nebol nikdy dokázaný - žiadny boh! Ak bol, prečo za tisíce rokov nepresvedčili kresťania iné náboženstvá, že iba Boh existuje? Napríklad hinduistov? Nemyslíte, že keby bol dôkaz, už dávno by všetci verili iba v Boha? Práve naopak, už tisíce rokov sa náboženstvá nevedia dohodnúť ani na tom najprincipiálnejšom probléme viery - ktorý že boh to vlastne existuje?

-----------------------------------------

Štefan Patrik Kováč: Je dokázaný z logického uvažovania. Boha dokazuje napr. príroda. To že vývojová teória, Darwinizmus, je BEZNÁDEJNE mŕtvy. Dnes v Darwinizmus, t.j. NÁHODNÝ vývoj k „lepšiemu“, VERIA len hlupáci. Všimni si slovo VERIA. Lebo na to potrebuješ VäČŠIU vieru, ako keď pripustíš Inteligentného Architekta vesmíru. Ale zostáva Pravda: viera je dar. Pros aj ty o tento dar, tak ako som ho dostal ja. Škoda, že ti ho nemôžem dať ja, dal by som ti z môjho daru... ale ty ho musíš dostať od Boha sám.

Priateľu, náboženstvá sa nemôžu dohodnúť, pretože je LEN jedno PRAVÉ náboženstvo – a to je kresťanstvo. Predstav si, keď to preženiem, že by sa mala dohodnúť Matka Tereza a Hitler. Ako by sa dohodli: jedna chce životy zachraňovať a druhý posielať do plynových komôr. Ako zladíš komory s nemocnicami?

 

3: Kresťania zvyknú obhajovať Boha počtami:
"Ak Boh neexistuje, to sa mýli až 2 miliardy ľudí na svete?"

Stačí použiť klasickú ateistickú analógiu a zistíme, že tá veta kresťanov nemá žiadnu hodnotu, napríklad: "Ak Boh existuje, to sa mýli až 5 miliárd ľudí na svete?" (5+2 =7 mld ľudí Zeme)

-----------------------------------------

Štefan Patrik Kováč: Z tohto sa to skutočne nedá odvodiť, priateľu. Ale už o niečom to hovorí. Jehovistov je zopár tisíc. Ale AJ TAK platí Pravda: 2 miliardy kresťanov SA NEMÝLIA: veria v pravého Boha, ktorý žije, naproti modlám, ktoré sú mŕtve.

 

4: Dobro je univerzálna sila vesmíru a nezávisí od viery. Dobrý môže byť veriaci kresťan, moslim, hinduista, budhista, neveriaci, ateista, dokonca aj zviera. Ale zlý zasa môže byť aj veriaci kresťan, moslim, hinduista, budhista, neveriaci, ateista, dokonca aj zviera.
Takže dobro a zlo nemá vôbec nič s vierou. VIERA JE OTÁZKA IBA ROZUMU. Toto je nesmierne dôležité, čo musíte pochopiť !!
Veriť v Boha môže dobrý kresťan aj zlý pedofil a neveriť môže aj dobrý človek aj zlý pedofil. VIERA NEMÁ NIČ S DOBROM ČLOVEKA !!
Viera je termín pre akt človeka, ktorý sa rozhodol súhlasiť s niečim bez prítomnosti dôveryhodných dôkazov. Napríklad viera v hinduistického Krišnu.
Hinduista verí, kresťan neverí v Krišnu, ale to vôôôbec nič nehovorí o tom, kto je aký človek. Hovorí to IBA O TOM, že jeden uverí len tak a druhý neuverí len tak v Krišnu!!“

-----------------------------------------

Štefan Patrik Kováč: Začiatok je dobrý... ale mýliš sa u zvieraťa: zviera nemôže byť dobré alebo zlé: hodnotu skutku dáva rozhodnutie pre Dobro alebo Zlo. A to ono nerobí, nemôže urobiť.

Dobro a zlo má práveže všetko s vierou. Lebo ja robím dobro IBA kvôli Ježišovi, môjmu Bohu. Keby Boh nebol, tak by som si mohol kradúť, podvádzať a pod. aby som mal výhody, užíval, zabíjal... čo by ma hatilo? A keby bol človek v ťažkostiach, život by bol príliš ťažký, najlepšia by bola samovražda. Život by bol nezmyselný. Ozaj, napadlo ma teraz, aký ty, Ateista, máš zmysel života? Načo vlastne žiješ, keď tvojou smrťou všetko končí?

Dám ti aj iné otázky: Od koho pochádza to d/Dobro, čo tvrdíš, že je univerzálna sila vesmíru? Podľa čoho usudzuješ, že je niečo dobré a zlé? Podľa, prepáč, nechcem sa ti vysmievať, Európskej únie? Podľa OSN? Podľa ústavy? Podľa človeka? Alebo... priznaj, Bibie, Božieho Slova. Podľa toho, čo povedal TEN kresťanský Boh, ktorého máš aj ty, len ho ešte nepoznáš?

Patrik Lencéš: „ Dobro je univerzálna sila vesmíru." Dokáž to, Ateista!! Takýto názor je náboženský! Keby si chcel poznať pravdu a študoval niečo o náboženstvách, vedel by si to! Bol to mazdaizmus – staré perské náboženstvo, ktoré verilo v dualizmus dobra a zla ako dvoch síl. Ak ateista verí tomuto, tak je veriaci a nie ateista. Lebo takéto dobro je metafyzické – je to vlastne Boh, len to nevoláte Boh, lebo nemá vôľu. 

LOGICKY sú iba dve možnosti. Bud existuje dobro samo o sebe a ľudia sa podľa neho správajú – čo je teistický názor. Alebo dobro a zlo vôbec neexistujú o sebe ale človek si ich určuje. Žiadna iná cesta nie je.

 

5: Zvláštnosť biblie, príklady:
- Boh je všemohúci, stvoril vesmír z ničoho, ale na stvorenie Evy potrebuje rebro Adama
- Boh vie spraviť hocičo z ničoho, ale Noe musí zobrať na loď zvieratá po páre z každého druhu
- Ježiš zomrel na kríži a tým sa obetoval, ale žil ďalej. Obetoval sa, ale žije ďalej. Umrel, ale žije. Zabili ho, ale prežil... atď
- Všemohúci Boh (VŠEMOHÚCI !!!!!) môže vyliečiť všetky choroby, ale nedokáže amputované končatiny.

Toto sú nezmysly, ktorým inteligentný a sčítaný človek nemôže uveriť !!!!!
-----------------------------------------

Štefan Patrik Kováč:

- mýliš sa, priateľu, on NEPOTREBOVAL rebro z Adam. Ale chcel ti niečo povedať ako mužovi a žene ako žene. Čo? Pozri vo vyučovaní:

http://mojakomunita.sk/web/spkovac/blog/-/blogs/muza-a-zenu-ich-stvoril

- zase sa mýliš, priateľu, Noe NEMUSÍ zobrať po páre z každého druhu preto, žeby jeho Boh bol TAKÝ SLABÝ, ale preto, že chcel tým niečo povedať človeku: napr. že zvieratá „nezhrešili“ a môžu „pokračovať“ na rozdiel od v hnuse hriechu sa topiacich ľudí

- zase sa mýliš, lebo ako Ateista NEVIEŠ kto bol Ježiš Kristus. Ja ako veriaci to viem: Ježiš je BOHOČLOVEK a SKUTOČNE umrel ako človek, ale žije ako BOH, ktorý dostal nové telo: oslávené telo. Ježiš Človek BOL SKUTOČNE mŕtvy a obetoval svoje telo. NEPREŽIL. Syn Boží NEZOMREL a predsa Obetu dovŕšil. Ježiš má jednu podstatu – božskú, ale dve prirodzenosti – božškú a ľudskú. Nebol však „schyzofrenik“ a má len jednu OSOBU – Božskú. Toto je pre teba ťažké, ale keď dostaneš nezaslúžený dar viery, pochopíš, ako som ja pochopil.

- aj vo štvrtom bode sa mýliš. Dokáže „dorásť“ aj amputované končatiny. Bohu nič nie je nemožné: iba jedno: spasiť dušu, ktorá hreší proti Duchu Božiemu, t.j. nenávidí Boha a nechce prijať jeho lásku. Jednoducho tá duša je v absolútnej Nenávisti. Boh „neznásilňuje človeka“ k dobru. (Dorastenie nohy sa stalo napr. na jednom evanjelizač. stretnutí istého evanjelistu).

Patrik Lencéš: Vraj sú to nezmysly, ktorým nikto vzdelaný neverí. To je hlúposť. Mnoho, dokonca väčšina, vzdelaných ľudí sú náboženskí. Ide len o to, že ty, a ani ateisti ako ty, nedokážete len pochopiť o čom to je. Máte svoje predsudky voči náboženstvám a vymýšľate si nelogické „argumenty“, ktorými tie predsudky živíte.

 

6. Ateista nechce byť v otázkach dobra biznismanom. Byť dobrým len pre odmenu....pre odmenu večnosti. Ateista cíti, že dobro by malo byť nezávislé, bez pocitu osobného zisku z dobra. To znamená pomáhať, aby pomohnuté bolo, nie pre svoje osobné blaho !
-----------------------------------------

Štefan Patrik Kováč: Ani praví kresťania nie sú biznismani s dobrom. To prisľúbil Boh. Odmietneš výplatu za to, že vykopeš kanál? Ale prečo Mu to chceš vyčítať, keď Dobrý chce odmeniť dobrom každého, čo robí dobro? Otázka pre teba: akú máš ty motiváciu robiť dobro druhým? Teda žiadnu? Načo to potom robíš? Boh chcel dať dušiam CIEĽ. A tým je Nebo. Spoločenstvo s Ním. Vďaka, Pane.

 

7. Obrazne podanú bibliu nemôže dať človeku ako posolstvo dokonalá bytosť, pretože ak máte obrazné posolstvo, môže si tam každý vyrozumieť niečo iné. (Dôkaz? Stovky cirkví, desiatky náboženstiev, tisíce rozličných pohľadov na bibliu, rôzne vydania biblie !!!! Čože?! , Dielo všemohúceho má rôzne vydania? nehovorí to nič o posolstve, hovorí to o tom, že biblia je neurčitá, nedôrazná, môžete to čítať 5 krát a 5 krát inak vysvetliť, napríklad s odstupom svojho veku).

-----------------------------------------

Štefan Patrik Kováč: Pravda je iná, priateľu. Boh použil tento obrazný jazyk, lebo to je UNIVERZÁLNY jazyk pre tie dlhé stáročia. Keby použil slová a vyjadrenia TOTO ČASU, čo by si ty dnes rozumel? ÚPLNE nič – alebo by si musel 10 rokov študovať na škole, kde by ťa učili, čo sa VTEDY tým myslelo. Rozumieš?

Ďalej: Boh dal JEDNEJ Cirkvi NEOMYLNOSŤ vo veciach viery (nazývame to Učiteľský úrad). V Cirkvi, kde som ja, máš PLNÝ poklad viery. Môže Boh za to, že sa už mnohí a mnohí od nej oddelili – kvôli zraneniam, egoizmu (ja si chcem založiť SVOJ biznis), NEPOSLUŠNOSTI voči jej hlavnej autorite... a kvôli milión dôvodov? A čo má Boh robiť? Znásilňovať ľudskú vôľu? Nie: on LEN POZÝVA, nenanucuje sa!

Patrik Lencéš: Biblia nie je celé Božie zjavenie. Keď Luther vyhlásil sola fidei, sola scriptura, sola gratia – tak vytvoril svoju vlastnú teológiu, ktorá nevychádza zo Zjavenia ale z filozofie (Ockham). Písmo použil len ako doklad k tomu pričom z neho vyhodil minimálne 7 aby mu to sedelo. Takže je jasné, že je mnoho cirkví, lebo vždy príde nejaký „Luther“ a vytvorí si svoju vlastnú podľa seba. To nie je teda tým, že Boh nám to nemohol zjaviť. To je tým, že ľudia si to Zjavenie prispôsobujú sebe a tak vznikajú rôzne cirkvi.

--------------------------------------------

„Týchto základných bodov je asi 50, takže sa mi nechce moc všetky vypisovať.
Na záver by som chcel povedať, že ateista je človek, ktorý nikdy nechcel a nikdy nebude chcieť vás presvedčiť ,aby ste niečomu neverili.
Všetci sme slobodní ľudia a máme právo veriť, v čo chceme. Pokojne verte v Boha, to vám radím ja, ateista . Navyše, aj ateistický pohľad na vesmír môže byť nesprávny. Nikto nevie aká je skutočná pravda.“

-----------------------------------------

Štefan Patrik Kováč: Si na dobrej ceste, priateľu, AK SKUTOČNE hľadáš Pravdu. Pravda sa ti dá spoznať. Ak však svoje hľadanie iba predstieraš, si beznádejne stratený. V poslednej vete sa však určite mýliš. JA VIEM, AKÁ JE PRAVDA!!! A to je táto: Ježiš Kristu je Boh, jediný Boh. V tejto vete je VŠETKO: aj tvoja spása, aj tvoje šťastie, aj tvoja radosť. VŠETKO.

 

„Čo teda ateista chce? Ateista chce, aby ľudia navždy zmazali nesprávny výraz "Kde je rozum, tam nie je láska a kde je láska, tam nie je rozum", pretože áno, tam kde je láska, MôŽE byť aj rozum !!!! Tieto dve veci môžu existovať vedľa seba.
Ateista si želá, aby pri láske ľudí, bol aj ten rozum. Aby ľudia premýšľali a neverili slepo ako roboty. Prečo?“

-----------------------------------------

Štefan Patrik Kováč: To Boh od teba ani nechce, priateľu. Viera robotov JE INÁ AKO VIERA DETÍ. Premedituj si to.

 

„Ukážte mi jedného jediného Dobrého tvora vo vesmíre, ktorý by od svojho priateľa, ktorého miluje, požadoval, aby pre neho každú nedeľu opakoval stále dookola tie isté verše, do konca života!!!!!!
To je nonsens. Omše a modlitby najviac ukazujú na pravdu ateizmu !!!“

-----------------------------------------

Štefan Patrik Kováč: Zase sa mýliš, lebo nevieš ČO JE EUCHARISTICKÁ HOSTINA. Je to výkrik lásky voči tebe: ZOMREL SOM ZA TEBA NA KRÍŽI! Nemusíš už skončiť v pekle! Ale pozývam ťa do svojho náručia: Maj spoločenstvo SO MNOU, KTORÝ SOM! Zachráň sa z tohto neveriaceho a cudzoložného pokolenia!

Lebo ak nechceš spoločenstvo SO MNOU, KTORÝ SOM, potom už môžeš mať len jedno spoločenstvo – so satanom. Priateľu, NIET TRETEJ CESTY. Zachráň sa.

Patrik Lencéš: Boh ťa nenúti. Hovorí ti, že to je cesta k nemu. To ako ja keď napíšem frajerke, že stretneme sa tam a tam. Ja ju tam nenútim ísť ale ak chce byť so mnou, tak tam musí ísť. Tak isto je to s Bohom a človekom. Boh nám cez desatoro a Cirkev ukázal cestu k nemu, tá cesta je spôsob života a ten spôsob zahŕňa aj bohoslužbu, o ktorej máš tiež mylné predstavy. Ak chceme byť s Bohom, tak ideme po tej ceste ktorú nám ukázal.

Viera a rozum sa dopĺňajú. Toto je názor starý ako kresťanstvo samo, ak nie ešte starší.

 

„Stále ale tvrdím, verte čomu chcete, je to váš život, ale prosím vás, AJ UVAŽUJTE! Uvažujte, aby váš život bol hodnotný, aby ste ho prežili ako ľudské tvory, bytosti, ktoré túžia po poznaní nášho sveta a nechcú byť iba robotmi, ktoré na slovo poslúchajú. Nebojte sa rozmýšľania. Je to to jediné, čo nás odlišuje od zvierat !“

-----------------------------------------

Štefan Patrik Kováč: Teraz na konci ti ďakujem, že si mi dal túto príležitosť sa s tebou porozprávať. Modlím sa za teba. A za dar viery. Uvažuj nad myšlienkami, ktoré som ti tu S LÁSKOU dal. Vážim si ťa a volám ťa do PLNÉHO života, ktorý môžeš mať iba v Tom, ktorý ti ho stvoril. Ty si Ateista obdarený inteligenciou, ktorú používaš - ako tvrdíš - na konanie dobra, hoci nevieš, že ju máš od Inteligentného (Boha). Len aby to o tebe bola pravda. To už si musíš dať odpoveď ty. Môžeš nájsť Boha, keď SKUTOČNE BUDEŠ CHCIEŤ SPOZNAŤ Pravdu.

Ale pre tých, ktorí svoju inteligenciu používajú na konanie zla, BOHUŽIAĽ, priateľu, musím ešte – na druhú stranu – pridať túto výstrahu, lebo život bez Boha OBYČAJNE vedie do skazy ducha a tela:

Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. 19 Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť; Boh im to zjavil. 20 Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky. 21 Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky; ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. 22 Hovorili, že sú múdri, a stali sa hlupákmi. 23 Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného človeka, vtáky, štvornožce a plazy.

                24 Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca; a tak hanobili svoje vlastné telá 25 tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen.

                26 Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. 27 A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. 25 A pretože si nevedeli vážiť poznanie Boha, Boh ich vydal napospas ich zvrátenému zmýšľaniu, aby robili, čo sa nepatrí, 29 plných neprávosti, zloby, lakomstva, ničomnosti, plných závisti, vrážd, svárov, ľsti, zlomyseľnosti; sú klebetní, 30 utŕhačskí, nenávidia Boha, urážajú iných, sú pyšní, povyšujú sa, vymýšľajú zlo, neposlúchajú rodičov, 31 sú nerozumní, vierolomní, bezcitní a nemilosrdní. 32 Hoci dobre vedia o Božom ustanovení, že tí, čo robia také veci, zasluhujú si smrť, nielen že to sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní. (Rim 1:18-32)

Štefan Patrik Kováč, ThLic

vedúci Spločenstva Živá voda

PS Ak vás tento dialóg oslovil, prosím Z D I E L A J T E (facebook), aby to mohlo motivovať k hlbšej viere aj druhých.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Marek Bôžik
Nazýva ma priateľom, ale priateľ priateľovi komenty nemaže ;)
Odoslané 3.3.2013 8:54.
A Vas netrapi, ze zijeme v demokratickej spolocnosti? Na zaklade coho ste vymazali jeho komenty, Ok, je neveriaci ale to este neznamena ze mu bude upierany pravo na nazor. Toto robili komunisti, v tomto nie ste o nic lepsi nez oni..

Som z toho celkom rozcarovany, na jednu stranu sa tu ohanate vierou, na druhej strane vidite vsade Diabla. Kto veri v Krista, nemusi sa bat zleho..

A hlavne ste zabudli na najdolezitejsie, nesudte aby sste neboli sudeny rovnakou mierou akou meriate i Vy.

Uprimne za takych krestanov sa vskutku hambim, a vcelku uz chapem preco ma cirkev u nas taky obraz aky ma..

Spametajte sa, nezijeme uz v stredoveku.
Odoslané 3.3.2013 15:08 ako reakcia na Stefan Patrik Kovac.
Pokoj tebe, Vincent.
Demokraciu máme, ale bohorúhanie na mojom blogu nebude. Možnože si nesledoval celú komunikáciu.
Či chceš odhlasovať, či Boh existuje, alebo neexistuje?
Je to moja zodpovednosť pred Bohom; riskujem síce nepochopenie, ale potupovať MôJHO BOHA na mojom blogu... to nie. Tu už prekročil mieru.

Ateistovi: VEDEL som, že sa vyhneš odpovedi.
A použil si KLAMSTVO, že VŠETKO mažem, čo sa mi nepáči. Prestávaš logicky používať rozum? A čo tie komenty, čo som ti nechal? Nebodaj si myslíš, že tie sa mi páčia?

Si klamár, Duch Ateizmu, lebo si povedal, že ti je ĽAHOSTAJNÉ, či niekto verí alebo nie. Klameš. Nie, tebe to nie je fuk, teba dráždi, ak niekto má DAR, čo si mal aj ty, len vlastnou vôľou si ho zavrhol a miesto klaňania sa pravému Bohu si si vybral klaňanie sa modle Rozumu, ale v pravde Duchu Ateizmu. Pripisuješ Bohu to, čo si zorganizoval ty, D.A., a nedovolím, aby si klamal ľudí tu, na MK.
Zachráň sa, Marek, pokiaľ máš čas. To je dnes. Zajtra ho už mať nemusíš. Myslím to s tvojou dušou dobre.

Ateista, keď podľa teba človek určil, čo je dobré a čo zlé, KTORÝ ČLOVEK to bol? Táto otázka ťa usvedčuje.
Odoslané 3.3.2013 19:14 ako reakcia na Vincent Urban.
Marek Bôžik
//Si klamár, Duch Ateizmu, lebo si povedal, že ti je ĽAHOSTAJNÉ, či niekto verí alebo nie.//

Stále trvám na tom, že je mi ukradnutá viera človeka. Nieje mi ukradnutá "viera" v hodnoty, to je pravda, ale viera v bohov, tá mi je ukradnutá. Prečo?
Z veľmi jednoduchého dôvodu: každý veriaci považuje za pravdu to, kde s anarodil. Ty si sa narodil tu v kresťanstve, považuješ teda kresťanstvo za pravdivé. Moslim sa narodil v moslimskom svete, považujem islam za pravdu. Ind sa narodil v hinduizme, považuje teda hinduizmus za pravdu.

Ak niekto považuje za pravdu niečo len preto, že sa tam narodil je to NA PRAVDU MÁLO. Pre teba je Kováč pravda kresťanstvo, lebo si sa tu narodil.
Nemôžem takúto vieru tolerovať vzhľadom na seba (že ja takto už veriť nechcem).
Nepáči sa mi, že takto ľudia hľadajú pravdu. Že tam kde sa narodia, tak to musí byť pravda, ale to ešte neznamená, že chcem niekoho nútiť aby prestal veriť.
Nikdy som to nechcel a nikdy nebudem chcieť.

Ja sám som prestával veriť asi rok. Čítaním rôznych kníh, dosť veľa autorov, rôznych smerov. Od filozofie, cez históriu a evolúciu, po astrofyziku.
Asi po roku som dospel do štádia mysle, kedy som už skrátka nemohol ďalej veriť. Vyvstalo veľa otázok, ktoré som si nekládol ako veriaci a moja viera sa navždy stratila.

Objavil som mnoho iných myšlienok, obohatil som sa o množstvo názorov skvelých a veľmi rozumných spisovateľov, autorov a vôbec čestných ľudí, ktorí rozšírili môj pohľad na svet v meradle, v ktorom mi viera už nesedela.

Tu sa chcem zastaviť kvôli veriacim čo stále veria, predošlé moje slová vyzerali, akoby som sa pozdvihol a s pozdvihnutím ducha by sa mala vymazať viera. Nieje to celkom pravda podľa mňa. Je množstvo ľudí, veľmi, veľmi dobrých a inteligentných, aj vedcov a napriek tomu Ďalej veria v Boha.

Ani vedci, ani ateisti, ani ja nepoznáme skutočnú podstatu vesmíru. Teda všetci sa môžeme považovať za akýchsi veriacich, de facto aj ateisti. Ale táto viera nieje viera tá kresťanská, je to taká opatrnosť, vyčkávanie, ako sa výskum kozmu Ďalej vyvinie.
To je najhlavnejší dôvod prečo som sa vzdal viery. Napísal som do jedného z môjho článku aj svoj vlastný citát.

"Chcem meniť svoje názory podľa pozorovania vesmíru a nie podľa svojich názorov meniť celý vesmír" (Marek Bôžik) emoticon

Ako veriaci som mal nejaký názor, biblický a podľa neho som určoval čo je to vesmír. Teraz chcem pozorovať vesmír a podľa toho sa približovať k tomu, čo to vlastne vesmír je.

Pretože, dámy a páni, vesmír je niečo tak naprosto šialeného, že mi to vyráža dych a je natoľko podivný že je podľa mňa docela možné, že samotný vesmír je večný a nepotrebuje Stvoriteľa.
Ak je toto pravda kamoši, tak máme do činenia s neuveriteľným priestorom hmoty, zákonov, kde hmota dokonca tvorí život a vedomie a čakajú nás parádne a nepredstaviteľné objavy, o ktorých sa nám ani nesníva a ktoré sa ani len vzdialene nepopisujú v zázrakoch.

Príklad:
Predstavte si, že existuje rasa vo vesmíre, ktorá sa vyvíjala dlhšie od nás 10 miliónov rokov. Predstavte si, že ich veda dospela do takej formy, že dokázali zastaviť opotrebovanie mechanizmu tvorby buniek ľudského tela a tým pádom zastavili starnutie. Sú, de facto, nesmrteľní.
Veda sa skutočne seriózne zaoberá výskumom staroby buniek a pred nedávnom objavili v oceáne živočícha, ktorý je považovaný za nesmrteľného. Umiera iba násilnou smrťou ! To značí, že jeho DNA tkanív, nepodlieha ničeniu časom - stále sa obnovuje.

Ak by prišla takáto bytosť z vesmíru, ktorá disponuje super vlastnosťami a citmi tak vyvinutými, že by mala ešte aj väčšie city ako je naša láska a dokonca, DOKONCA by bola nesmrteľná, tak vesmír je neuveriteľné miesto. Tak fantastické, že proste mám pred ním obrovskú úctu.
Nevieme čo nás čaká. Nevieme čo skrýva vesmír.

A preto som sa vzdal už určitého názoru, viery v Boha. Tento názor je nemenný tisíce rokov. Ja chcem byť otvorený poznaniu a odhaľovaniu vesmíru. Chcem prijať nové veci a vidieť skutočnú tvár reality.

Nechcem podľa svojho názoru meniť vesmír, ale meniť názor podľa vesmíru !!!!!
Odoslané 3.3.2013 19:30 ako reakcia na Stefan Patrik Kovac.
Marek Bôžik
Už som to tu písal asi tri krát, napíšem štvrtý krát a ešte inak.

Veta "Dobro a zlo určil človek" je metafora. My vieme, že dobro a zlo neurčil jeden, pretože civilizácie sa vyvíjali nezávisle od seba (vzdialené oceánmi) a predsa si vyvinuli všetky názor, že zabíjať je zlé. Čiže dobro a zlo nemohol určiť jeden. To je rpedsa naprosto jasné.

Tým "človek určil..." myslím všetkých ľudí, za celý evolučný vývoj. Vo všetkých kultúrach, po celej histórii a všetkých tých útrapách, sklamaniach, po tom všetkom vieme určiť čo je zlé a čo dobré.

Vedia to aj zvieratá a tie bibliu nečítali. Čiže poznanie dobra a zla vôbec nesúvisí s bibliou vierou. Súvisí s našou históriou, evolúciou, našim dlhodobým porozumievaním zákonom prírody.
Aj naprosto čistý ateista vie, že zabíjať je veľké zlo a môže vyslovene prehlasovať, že sa nedrží desatora. Nemusí, pretože on vie čo je dobro a čo zlo. Ukázala nám to totiž príroda, dááááááááááávno pred príchodom Ježiša. Ježiš nepriniesol nič nové. Všetko čo kázal sme dávno vedeli. Ale Ježišovi priznávam tú veľkú prácu, že to všetko zjednotil do svojho života a ľudia sa môžu učiť z toho o čom hovoril. V tomto smere urobil Ježiš obrovskú prácu a má moje uznanie!
Odoslané 3.3.2013 19:36 ako reakcia na Stefan Patrik Kovac.
Neviem, či je dlhší seriál Dallas, Doktor House alebo tie turecké. Nepozerám....Ale toto by nemuselo naráasť až do takých rozmerov.....emoticon))))))
Odoslané 3.3.2013 20:26 ako reakcia na Stefan Patrik Kovac.
Marek Bôžik
S tým súhlasím, za to sa ospravedlňujem, ale chcel som to napísať dôkladne emoticon
Odoslané 3.3.2013 21:05 ako reakcia na Mária-Irma Danieliszová.
Nič v zlom, ale neveriaci by mal presviedčať na stránkach neveriacich :-)
Odoslané 3.3.2013 22:04 ako reakcia na Marek Bôžik.
Marek Bôžik
V tom prípade je to v poriadku, lebo ja som neprišiel nikoho presviedčať. Mám rád iba diskusiu a obzvlášť s ľuďmi s inými názormi. Iné názory totiž ľudí obohacujú.
Odoslané 3.3.2013 23:09 ako reakcia na Adolf Kamen.
Tak verím, že si omnoho bohatší...
Ak ma pamäť neklame, niekde, pravdepodobne medzi vymazanými príspevkami si písal, že v niečo nadprirodzené veríš, že existuje. Ale veď v našom slovníku sa to volá Boh.
Odoslané 3.3.2013 23:35 ako reakcia na Marek Bôžik.
Marek Bôžik
Ak vznikol taký dojem, tak sa za to ospravedlňujem - neverím v nič nadprirodzené. Tento termín, nadprirodzeno, je podľa mňa absolútne špatný termín zavedený človekom.
Som mienky, že všetko vo vesmíre je naprosto prirodzené. Avšak môžu existovať nesmierne podivné, zcela neuveriteľné javy, ktoré by sme mohli označiť ako "nadprirodzené". Ale to len do času, pokým neprídeme na to ako vlastne fungujú.

Ako príklad možno uviesť blesk. Aj ten v minulosti ľudia považovali za nadprirodzený, pretože si ho nevedeli vysvetliť. Dnes vieme, že je to statický výboj medzi dvoma platňami opačného náboja (oblaky zem, alebo väčšinou oblak-oblak, keďže oblaky sú k sebe bližšie). Teda vedeckým bádaním sa niečo z nadprirodzeného, stalo úplne prirodzeným.
Myslím si, že sa to bude týkať všetkých javov a zákonov vesmíru.
Odoslané 4.3.2013 0:02 ako reakcia na Adolf Kamen.
Keď človek neverí v existenciu niekoho alebo niečoho, tak načo sa s ním v mysli zaoberá ?
Nebudem predsa obviňovať niekoho,kto vôbec neexistuje. Logice nie ?
Každý mysliaci človek, sa napokon dostane k Bohu, ak inak nie, tak svojou neverou.

" O Bohu vieme, že jestvuje, že je príčinou každého bytia a že všetko nekonečne prevyšuje. Toto je záver a vrchol našich vedomostí počas tohto pozemského života.
( Tomáš Akvinský)

A ešte niečo priateľu. Zato, že ty neveríš, BOH ešte existuje !
Odoslané 4.3.2013 1:04.
Marek Bôžik
Asi to malo byť "Ak neveríš, to ešte neznamená že neexistuje." Ja by som povedal podobnú vetu: "Ak veríš, to ešte neznamená, že existuje." vychádzam z čistej logiky = ak niečomu verím, nemusí to ešte jestvovať.

Existuje veľa vecí, ktorými sa človek zaoberá a v skutočnosti nemajú opodstatnenie. Prečo sa nimi človek zaoberá? Pretože tak ako treba uvažovať nad reálnymi vecami, treba premýšľať aj nad nereálnymi vecami, aby sme boli odolní voči iným pokus o výmysly v budúcnosti.

Napríklad je dobré vedecky preskúmať ponúknuté argumenty, ktoré poukazujú na neexistujúceho Krišnu. Môžeme sa veľa naučiť a použiť to pri ďalšom bohu, ktorého sa bude niekto snažiť dokázať, ale nebude musieť boh existovať.

Ešte lepšie je to vidieť v súdnictve. Na súde sa bežne hovorí s neexistujúcimi vecami, ktoré sa neskôr dokážu, že boli bludnými, nesprávnymi. Keby sa s nimi nepracovalo, nemohlo by sa potvrdiť, že sú to povedzme výmysly.

Podobne je tomu aj v ateizme. Ateista je naprosto presvedčený, že žiadny boh neexistuje - ani kresťanský, ani Krišna, Zeus, Thor, Manitu a pod a špekuluje o tom práve pre jednak koníček a jednak pre argumentačnú odolnosť do budúcnosti.
Odoslané 4.3.2013 1:43 ako reakcia na Jozef HORVÁTH.
Anna Petrášová
Marek, obdivujem čistotu tvojho zmýšlania.
Je neuveriteľné ako ti tu mnohí odpovedajú, akokeby boli učiteľmi a ty malým žiačikom, čo musí mnohé pochopiť.
A pritom si možno oveľa daľej než ostatní. V tvojich príspevkoch nie je nič, čo by sa nedalo pochopiť.
Odoslané 4.3.2013 9:20 ako reakcia na Jozef HORVÁTH.
Pokoj vám, priatelia.
Tým, čo sa dali zviesť Ateistom (Marek, toto meno používam, lebo ty si symbolom A TO PAR EXCELLANCE ateistu a v tebe vidím všetkých podobných ateistov), píšem: NEČÍTALI STE VYMAZANÉ PRÍSPEVKY, ktoré obsahovali bohorúhanie. Ako napríklad "Boh je vrah" - Ak toto pokladáš, môj Ateista, za základ na diskusiu, tak TO SA VEĽMI mýliš. Mňa môžeš urážať, ale MôJHO BOHA - to ti nedovolím.

Dnes som sem prišiel, aby som sa s tebou rozlúčil. Mám totiž 5 detí a aj iné na práci, ako čítať a reagovať na psychologicky podkuté "námietky" na čo ateisti (v Pravde však Klubu uctievačov Ducha Ateizmu) prišli za 100 rokov a ty si si niekde prečítal (50 ateistických bodov) a na výplody tvojej mysle, nachádzajúcej sa UŽ POD VPLYVOM Niekoho. Nedal si si poradiť, nechceš si nechať pomôcť - ako píšeš, NIKDY sa nevzdáš svojho ateizmu.

Ale TY SI UŽ SPLNIL SVOJU MISIU, akú som mal s tebou: Keďže si odmietol moju pomoc a pomoc Ježiša Krista (to bol môj prvý úmysel), prichádza druhý: Teraz tu budeš slúžiť ako ODPUDENIE a príklad na ODSTRAŠENIE ľudí, ktorí by chceli skúsiť tvoju cestu beznádeje a zúfalstva, v ktorom sa ty nachádzaš. KAŽDÝ má však slobodnú vôľu, ktorú z dvoch ciest si vyberie: Dobro alebo Zlo. Boha alebo satana. NIET TRETEJ CESTY!!!

http://mojakomunita.sk/web/spkovac/blog/-/blogs/boj-o-dusu:-vzdy-mas-dve­-cesty

Ku urážkam môjho Boha, O KTORÉHO MI IDE VIAC AKO O TEBA, pridávaš klamstvá. Ale najväčší hriech je bohorúhanie.

Lebo mal som dva úmysly: pomôcť tebe, Ateista, a v tebe všetkým úprimne HĽADAJÚCIM ateistom. A keď si nedáš pomôcť, s čím som nerátal, prichádza druhý úmysel: ODRADIŤ druhých ľudí Z TVOJEJ CESTY zúfalstva a beznádeje. A takto si použije MôJ DOBRÝ BOH tvoje zlo a urobí z neho DOBRO. Ďakujem ti, Ateista, hoci ťa to bude dráždiť.

Ateista, mažem všetky tvoje ďalšie príspevky. Vyber si iný blog na rúhanie a zneisťovanie duší. TU TO UŽ ROBIŤ nebudeš. A pracuj rýchlo, pokiaľ ťa admini nebloknú. ZOSTÁVA TI UŽ len MÁLO ČASU.

LEBO VŠETKO má byť na slávu Boha a TVOJE bohorúhavé príspevky NIE SÚ.
Išiel som na teba s láskou môjho Boha, to si však odmietol (pod vplyvom pýchy Toho, pod kotorým si vyplyvom), tak ťa už len musím postaviť PRED ROZHODNUTIE. Prísne ťa napomínam a prosím: zanechaj svoju cestu. Volám ťa na cestu lásky, pokoja a Pravdy. Lebo keď nechceš Boha, AUTOMATICKY si vyberáš satana.

Bohužiaľ, keďže už nehľadáš Pravdu, platí na teba to 2. z môjho blogu:

Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. 19 Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť; Boh im to zjavil. 20 Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky. 21 Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky; ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. 22 Hovorili, že sú múdri, a stali sa hlupákmi. 23 Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného človeka, vtáky, štvornožce a plazy.

24 Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca; a tak hanobili svoje vlastné telá 25 tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen.

26 Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. 27 A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. 25 A pretože si nevedeli vážiť poznanie Boha, Boh ich vydal napospas ich zvrátenému zmýšľaniu, aby robili, čo sa nepatrí, 29 plných neprávosti, zloby, lakomstva, ničomnosti, plných závisti, vrážd, svárov, ľsti, zlomyseľnosti; sú klebetní, 30 utŕhačskí, nenávidia Boha, urážajú iných, sú pyšní, povyšujú sa, vymýšľajú zlo, neposlúchajú rodičov, 31 sú nerozumní, vierolomní, bezcitní a nemilosrdní. 32 Hoci dobre vedia o Božom ustanovení, že tí, čo robia také veci, zasluhujú si smrť, nielen že to sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní. (Rim 1:18-32)

NEMÁŠ VÝHOVORKY. Stratil si sa vo svojich myšlienkach. A tvoje nerozumné srdce sa zatemnilo. Hovoril si, že si múdry ale stal si sa - v porovnaní s Múdrosťou - Hlupákom.

Varujem ťa, Marek. Spamätaj sa. Zriekni sa Ducha Ateizmu. Dnes máš ešte čas. Zajtra ho mať nemusíš. Dnes ti ponúkam Milosrdenstvo. Oľutuj urážky, čo si tu a inde vyprodukoval VOČI BOHU, nie voči mne, VOČI BOHU, Marek. Najmä bohorúhanie. Zajtra už môžeš stáť pred Spravodlivosťou. Zachráň sa.

Na tvojom (možnom) zatratení ja už spoluvinu nemám.
Pokoj vám, priatelia.
A poučte sa z cesty Ateistu.
Odoslané 4.3.2013 13:02 ako reakcia na Anna Petrášová.
Marek Bôžik
Ešte jedna vec na záver. emoticon

Prosím ťa, nestraš tu ľudí ani peklom, ani nejakým posledným dňom, ani nič podobným.

Mne sa môžeš kľudne vyhrážať vyhodením, ja som sem neprišiel kvôli sebe, ale hlavne kvôli ľuďom, aby sme si navzájom rozšírili poznanie, múdrosť a lásku.
Čiže mne kľudne píš strašiakov akých len chceš, vyhrážaj sa, nenáviď, mne je to úúúúúúúúúúúúúúúúúúúplne jedno. Ja som na to dokonale chránený, som naprosto odolný, pretože mi záležalo vždy iba na dobrých ľuďoch a prešiel som množstvom diskusií, kde som bol strašený, urážaný a kde mi bolo ďaleko viac vyhrážané ak tu na tvojom blogu.

Ale buď aspoň toľko slušný a tolerantný k iným ľuďom a nestraš ich peklom a že ten čo má iný názor od teba ide proti Bohu a podobné výmysly, ktoré si vymýšľaš ako ti práve za počítačom napadnú.

Pokiaľ chceš byť seriózne dobrý človek. Zbav sa nenávisti.

Ešte raz: Z B A V S A N E N Á V I S T I !!!

OTVOR SI SRDCE A MILUJ ĽUDÍ..... zvoľ si za cestu lásku ! NIE šírenie strachu a nenávisti.

Prajem ti krásny zvyšok dňa emoticon
Odoslané 4.3.2013 13:51 ako reakcia na Stefan Patrik Kovac.
Ten, ktorý je autorom nenávisti, hovorí z Ateistu: Zbav sa nenávisti. Ten, ktorý je autorom zabíjania detí, ten to chce pripísať môjmu Bohu. Klamár! Už som ťa identifikoval. Aká zvrátenosť. Aký úpadok ducha.

Na záver ešte objektívna reakcia Patrika Lencéša z jeho blogu. Citujem:
Takže čo poviem ja na záver? Je mi ľúto, že mnohí kresťania ti tu, Ateista, naleteli, že hľadáš pravdu. Keby si totiž hľadal pravdu, tak by si študoval a snažil sa pochopiť podstatu náboženstiev. To sa však, ako sme videli, vôbec nedeje, lebo tvoje „argumenty“ sú na úrovni človeka, ktorý nič nevie o náboženstvách ani o viere. Bohužiaľ ani z logiky ti to moc nešlo.
Ak chceš hľadať pravdu, tak študuj. (Dodávam, ŠPK: a najmä sa modli. Otvor si oči na božie zázraky.) Keď nie, tak naďalej môžeš vyhlasovať, ako si aj teraz vyhlásil, že „Toto sú nezmysly, ktorým inteligentný a sčítaný človek nemôže uveriť".
ŠPK: Aj u mňa vzbudzuješ ľútosť - z toho, v akom stave sa nachádza tvoja duša. A ako používaš dar svojej inteligencie. Dar od Boha. Ale pokiaľ žiješ, stále ti Boh dáva šancu.
Pokoj vám.
Odoslané 7.3.2013 22:25 ako reakcia na Marek Bôžik.
Ukazujem 41 - 57 z 57 výsledkov.
z 3