O nás

V spoločenstve vnímame dve základné poslania:

 

Prvým je obnova úcty ku kňazstvu

 

Úctu ku kňazstvu a kňazom sa usilujeme dosiahnuť rôznymi spôsobmi. Predovšetkým sa za kňazov modlíme. Modlíme sa tiež za rehoľníkov a nové duchovné povolania. Modlíme sa za kňazov chorých, starých, zranených, pod vplyvom rôznych zlých závislostí a za rôzne iné potreby kňazov, rehoľníkov a rehoľníčiek. Ten okruh potrieb je veľmi široký.

Modlíme sa, ale snažíme sa nezostať iba pri modlitbe, ale aj prakticky pomáhať, povzbudzovať. Potom je to naša snaha rozšíriť túto službu kňazom, rehoľníkom, či službu modlitbovú a praktickú, aj medzi ostatnými veriacimi. Snaha vytvoriť na Slovensku akési veľké spoločenstvo ľudí uvedomujúcich si dôležitosť modlitieb aj praktickej pomoci kňazom a rehoľníkom. Veríme, že aj takýmto spôsobom môžeme prispieť k obnoveniu túžby mladých chlapcov po kňazstve. Chceme im modlitbou pomôcť vnímať volanie Boha do Jeho služby. A potom im vyprosiť silu urobiť rozhodnutie, teda nasledovať Božie volanie.

Druhým poslaním je evanjelizácia

 

Sám Ježiš nás všetkých k nej povolal, keď povedal, aby sme šli a ohlasovali radostnú zvesť (Mk 16, 15). Nášmu spoločenstvu sú blízke jej nové formy - nová evanjelizácia, ktorú podporuje Sv. Otec Benedikt XVI. aj nedávno zriadenou Pápežskou radou pre novú evanjelizáciu.

Spoločenstvo MZK organizuje od roku 2010 evanjelizačný kurz Objav Krista. Viac o kurze....

Ďalšou evanjelizačnou aktivitou sú otvorené stretnutia spoločenstva Modlitby za kňazov, ktoré v Šaštíne organizujeme raz za mesiac. Viac o týchto stretnutiach ....

Je to tiež účasť nášho spoločenstva na duchovných cvičeniach, či iných akciách zameraných na evanjelizáciu, na ktoré sme prizývaní.

O nás

História spoločenstva Modlitby za kňazov

V regióne okolo národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie sme sa viacerí chlapi stretávali v spoločenstve Modlitby otcov. Z tejto partie sme niekoľkí prijali ponuku súčasného vedúceho spoločenstva MZK nasledovať Božiu vôľu v úplne novom spoločenstve. To pozvanie smerovalo k modlitbe za kňazov, rehoľníkov a nové duchovné povolania. Definitívne rozhodnutie padlo na konci roku 2008. Začali sme sa aj s našimi rodinami stretávať raz za dva týždne na modlitbách. Postupne do tohto, dnes ho už nazývame „malé spoločenstvo MZK Štefanov" pribudli ďalšie dve rodiny. V súčasnosti je nás v tomto „malom spoločenstve", ktoré plní predovšetkým úlohu modlitebníkov, 12 dospelých (plus deti). V roku 2012 (ako ovocie evanjelizačného kurzu Objav Krista) vzniklo ďalšie malé spoločenstvo, tentoraz vo farnosti Závod - teda MZK Závod. Nie dlho po vzniku spoločenstva nás potešilo a potvrdilo správnosť cesty ktorou sme sa vybrali, rozhodnutie Sv. Otca Benedikta XVI., ktorý vyhlásil, že od 19. júna 2009 do 19. júna 2010 sa uskutoční osobitný Rok kňazov.

Po krátkom čase spoločenstvo nadobudlo ešte inú podobu. Na konci roku 2009 vzniklo veľké spoločenstvo MZK, ktoré sa od 12.12.2009 začalo stretávať na spoločných stretnutiach raz do mesiaca v Šaštíne v komplexe baziliky Sedembolestnej Panny Márie. Aj toto spoločenstvo sa modlí za kňazov, ale jeho cieľom je aj evanjelizácia. Stretnutia sú otvorené pre každého.

Ako jeden z dobrých prostriedkov pre šírenie nášho poslania sme využili internet. Patrón nášho spoločenstva je arský farár sv. Ján Mária Vianney a preto sme spustenie webovej stránky www.mzk.sk naplánovali práve na 150. výročie jeho úmrtia - teda 4.8.2009. Na tejto našej stránke sú zverejňované modlitbové úmysly za kňazov, rehoľníkov a za nové duchovné povolania. Ľudia, ktorí začali postupne navštevovať túto stránku vytvorili ešte širšie spoločenstvo - akési virtuálne spoločenstvo - zjednocujúce sa v modlitbe za konkrétne úmysly za kňazov. Dúfame, že aj účasť v Mojej Komunite prinesie nových podporovateľov modlitieb za kňazov.