http://apps.facebook.com/ /
Skopírujte callback URL a nastavte ju v službe Facebook. Táto aplikácia je prepojená na facebook cez IFrame.