Vitajte na našich stránkach

 

Drahí priatelia, podporovatelia domova detí v Kapčigaji,

veľmi pekne vám ďakujeme za vašu podporu verejnej zbierky č. SVS-OVVS3-2016/13885. Vďaka vašim darom sme mohli domovu detí odovzdať 2 805,30 €, ktoré budú použité na stravu, šatstvo, bývanie a náklady spojené z výchovou a vzdelávaním týchto opustených detí. Ďalšie informácie o tejto zbierke nájdete po kliknutí na vyúčtovanie zbierky alebo na predbežnú správu zbierky.

Ďakujeme!

Tím YWC

 

 

YES, WE CAN Áno, my môžeme je občianske združenie,

ktorého cieľom je priviesť ľudí k uvedomeniu si vlastnej hodnoty, prosperity a zároveň spoluzodpovednosti a morálnej povinnosti, prispieť k zmierneniu ekonomickej, sociálnej a duchovnej chudoby na Slovensku a vo všetkých krajinách sveta. Vzbudiť záujem verejnosti o cielenú humanitárnu a rozvojovú pomoc, a následné organizovanie a zabezpečenie tejto pomoci.

Naše občianske združenie YES, WE CAN je svojou činnosťou zamerané na humanitárnu a rozvojovú pomoc ľuďom v núdzi na Slovensku a v iných krajinách , momentálne v Kazachstane, sústreďovaním finančných prostriedkov, organizovaním rôznych podujatí, propagáciou dobrovoľníctva a dobročinnej pomoci a samotným vysielaním dobrovoľníkov ako aj profesionálnych pracovníkov do týchto krajín.

Občianske združenie YES, WE CAN vzniklo ako reakcia na konkrétnu potrebu pomoci nielen v tejto krajine. Svoje pole pôsobnosti plánujeme do budúcnosti rozšíriť aj do iných krajín.