Príspevky

« Späť

Život zo Slova - Boh rozjasní svoju tvár nad nami

Živé a účinné je Božie slovo (Hebr 4.12). Ak vnímaš v sebe život a účinok z liturgických textov 4. adventnej nedele môžeš o tom napísať v priestore pre komentáre.

 

Prvé čítanie: Kniha proroka Micheáša - 5, 1-4a

Kým rodička neporodí

Toto hovorí Pán: „Betlehem Efratský, najmenší medzi judejskými mestami, z teba vzíde zvrchovaný vládca Izraela. Pôvod jeho je odpradávna, od večnosti. Preto ich vydá až do času, kým rodička neporodí. Až potom sa zvyšok jeho bratov vráti k synom Izraela.

On vystúpi a bude ich pastierom silou Pána, velebou mena Pána, svojho Boha. A budú žiť v istote, lebo teraz bude veľký až po končiny zeme. On bude pokoj.“

 

Žalm: Kniha žalmov - 80, 2ac+3bc. 15-16. 18-19

Responzóriový verš:Bože obnov nás, rozjasní svoju tvár a budeme spasení.

Pastier Izraela, počúvaj! * 
Ty, čo tróniš nad cherubmi, zaskvej sa! 
Vzbuď svoju moc * 
a príď nás zachrániť. R. 

Bože zástupov, vráť sa, * 
zhliadni z neba, podívaj sa a navštív túto vinicu. 
A chráň ju, veď ju vysadila tvoja pravica, * 
chráň i výhonok, ktorý si si vypestoval. R. 

Nech je tvoja ruka nad mužom po tvojej pravici, * 
nad synom človeka, ktorého si si ty vyvolil. 
Už neodstúpime od teba a ty nás zachováš pri živote * 
a budeme vzývať tvoje meno. R.

 

Druhé čítanie: List Hebrejom - 10, 5-10

Prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu

Bratia, keď Kristus prichádza na svet, hovorí: „Nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo. Nepáčili sa ti zápalné obety ani obety za hriech. Vtedy som povedal: Hľa, prichádzam – vo zvitku knihy je napísané o mne –, aby som plnil tvoju vôľu, Bože.“

Najprv hovorí: „Obety ani dary, ani obety zápalné, ani obety za hriech si nechcel, ani sa ti nepáčili“ – a ony sa prinášajú podľa zákona. Potom povedal: „Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu.“ Ruší prvé, aby ustanovil druhé. V tejto vôli sme posvätení obetou tela Krista Ježiša raz navždy.

 

Alelujový verš: Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.

 

Evanjelium podľa Lukáša - 1, 39-45

Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

 

*** *** ***

Prosba:

V prípade nejakých nejasností a otázok Vás prosíme, aby ste napísali správcom komunity privátnu správu, alebo uverejnili to ako komentár pod blogom Život zo Slova - uvedenie , ktorý je na to určený.

Ak tu v rámci komentárov budú uverejnené také, ktoré nespĺňajú zámer týchto blogov - osobné delenie sa Božím slovom v takom prípade si vyhradzujeme právo ich odstrániť.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Jarmila Semanová
Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý.

Ježišova blízkosť - a Alžbeta je naplnená Duchom.

Vďaka Ti, Bože, že v Tvojej vôli som aj ja posvätená obetou tela Krista Ježiša raz navždy.
Odoslané 22.12.2012 0:43.
K druhému čítaniu: ,,obety ani dary“, a čokoľvek iné je mi na nič ak nestojím v Božej vôli.
To, čo je skutočne dôležité je počúvať a poslúchať... Boh ma postavil do tohto sveta a má so mnou dokonalý plán... život v ktorom sa snažím plniť Otcovu vôľu nie je akýmsi prežívaním, ale životom v plnosti...

Tak ťa Pane prosím otvor moje uši ešte viac... a každému kto bude čítať tieto riadky, vlej veľkú túžbu počuť Ťa a tiež veľkú milosť plniť Tvoju vôľu...
Odoslané 22.12.2012 20:04.

O Zdieľaní sa

V tejto komunite sa zdieľame, nie s tým ako Boh prehovára k iným resp. k nám, ale ku MNE osobne, cez svoje Slovo, ktoré zaznieva v nedeľu, počas Bohoslužby slova. Podelenie sa s tým čo osobne vnímame ako Boží dotyk a s našou odpoveďou Bohu.

Nejde tu teda o bežnú diskusiu, v ktorej si vzájomne komentujeme a odpovedáme na svoje komentáre.

Na komentáre iných nereagujme priamo. Ak sa nám komentár páči/nepáči môžeme mu dať +, alebo -. Poprípade napísať autorovi ako odozvu privátnu správu.

 

Takto môžeme nechať viac zaznievať delenia a v nich odkrývať Božie srdce a Boží život.

Profil komunity

Život zo Slova

Popis:
Priestor pre zdieľanie z Božieho Slova z liturgických textov

Správcovia stránok
Martin Lojek
Jozef Greš

Aktivity

marca 10
Jozef Greš komentoval príspevok od autora Jozef Greš, blog Život zo Slova - ukončenie.
21:09
Janka Guričanová komentoval príspevok od autora Jozef Greš, blog Život zo Slova - ukončenie.
23:30
marca 9
Jozef Greš komentoval príspevok od autora Jozef Greš, blog Život zo Slova - ukončenie.
21:29
Štefan Hrbček komentoval príspevok od autora Jozef Greš, blog Život zo Slova - ukončenie.
9:27
Janka Guričanová komentoval príspevok od autora Jozef Greš, blog Život zo Slova - ukončenie.
0:02
Odoberať aktivity Život zo Slova. (Otvorí sa v novom okne)