INTERNÝ GRANT ZKSM 2017

V roku 2017 sme prijali 39 žiadostí, z ktorých sme podporili 26 projektov s celkovou finančnou podporou 5425 eur. Projekty boli tentokrát zamerané na 6 oblasti projektu Umenie milovať – umenie slúžiť, prijímať, spájať, tvoriť, umenie viesť a snívať.

V nasledujúcej časti nájdete krátky popis niektorých z nich, aby ste sa nimi mohli inšpirovať a zapojiť sa v rámci vašich spoločenstiev do Interného grantu ZKSM aj v roku 2018: