INTERNÝ GRANT ZKSM 2017 - VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV

S radosťou prinášame výsledky Interného grantu 2017 s témou „Umenie milovať v praxi."
Do termínu 10. Apríla nám prišlo spolu 39 žiadostí s celkovou požiadavkou 10 416 Eur, ktoré sme si dôkladne prečítali. Všetky projekty boli veľmi zaujímavé, no nie všetky úplne spĺňali kritériá tohtoročného grantu Umenie milovať a taktiež kvôli obmedzenému množstvu financií sme schválili 26 projektov v celkovej výške 5 425 Eur.


V tabuľke si môžete pozrieť prehľad podporených projektov.


Tešíme sa na jedinečné umelecké diela a tvorbu mladých ľudí v spoločenstvách. Veríme, že prinesú inšpiráciu a povzbudenie aj ďalším umelcom v láske a svojim posolstvom pozitívne pretvoria svoje okolie.