O LAŠ

Líderská animátorská škola (LAŠ) vznikla v roku 2011 ako odpoveď na potrebu rastu vodcov mládežníckych spoločenstiev. Jej cieľom je zlepšovať vodcovské zručnosti a kompetencie súvisiace s vedením ľudí.

Škola je určená pre absolventov diecéznych animátorských škôl, vedúcich spoločenstiev a ľudí v rôznych funkciách vo farnosti či spoločenstve, ktoré vyžadujú líderské zručnosti.

Vzdelávanie sa uskutočňuje prezenčnou formou počas víkendov (piatok – nedeľa) v Diecéznom centre voľného času vo Važci.

Súčasťou programu sú prednášky, pracovné skupiny, skupinové diskusie a zdieľanie, osobná a spoločná modlitba.

Aktuálne informácie o LAŠ nájdete na stránke www.animator.sk/las