Wall - najnovšie

Žiadosti o členstvo

Nenašla sa žiadna požiadavka.
Užívateľ  
Nenašla sa žiadna požiadavka.
Ukazujem 0 výsledkov.

Profil

Farnosť Považská Bystrica
76 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Pavol Mazúch, farár, dekan
Kapláni:
Zdenko Králik; Martin Hruška
Nemocničný kaplán: František Galvánek
Kňaz na odpočinku: Ladislav Herman, kanonik h.c.
Kontaktné informácie