2% pre Moju Komunitu

Darujte 2% z dane pre portál Moja Komunita a pomôžte podporiť kresťanský internetový portál. Spolu s Vašou pomocou dokážeme viac.

Moja Komunita je sieť reálnych ľudí. Ľudí bez pseudonymov, väčšinou aktívnych veriacich, žijúcich  v rôznych  spoločenstvách, farnostiach či zboroch. Týmto ľuďom Moja Komunita bezplatne ponúka kvalitné nástroje pre šírenie posolstva evanjelia lásky, na ochranu rodiny, života a pravých hodnôt a na podporu prenasledovaných.

Moja komunita v súčasnosti poskytuje:

 • bezplatné webové stránky pre všetky farnosti, spoločenstvá, zbory;
 • komunikačné nástroje pre farnosti a spoločenstvá;
 • bezplatné stránky pre podujatia s vlastným registračným formulárom;
 • obrovskú knižnicu dokumentov plnú prezentácií, článkov, videí na najrôznejšie kresťanské témy;
 • pravidelné adventné prípravy pre ženy, mužov a rodiny;
 • veľkú zbierku krížových ciest;
 • modlitbovú duchovnú podporu - modlitbovú stenu;
 • tisícky blogových príspevkov na každú tému;
 • bezplatnú propagáciu kresťanských podujatí;
 • bezplatný registračný systém pre prihlasovanie na rôzne podujatia s automatickým potvrdzovaním;
 • automatizované zhromažďovanie a triedenie noviniek zo sociálnych sietí kresťanov, spoločenstiev, farností a organizácií.

Čo by sme vďaka vašej podpore mohli zabezpečiť?

1. Sieť kresťanských podnikateľov s dobrým charakterom

Moja Komunita chce podporovať kresťanských podnikateľov s dobrým charakterom a pomôcť ich firmám rásť. Zároveň chce, aby ľudia s pevnými hodnotami mohli nájsť sieť takýchto podnikateľov a mohli využívať ich služby s garanciou dobrého charakteru.

 

2. Kresťanské fórum s podporou odborníkov

Aj veriaci ľudia majú otázky, potrebujú pomoc a radu. Radi by sa podelili so svojimi skúsenosťami, no na bežných fórach to jednoducho nejde. Často dostanú rady, ktoré sa s našou vierou nezlučujú a navyše musia čeliť výsmechu kvôli viere.

Veríme, že na manželské problémy existuje aj iná odpoveď ako rozvod. Tým finančným nepomôžu úžernícke pôžičkové subjekty. Na zdravotné potrebujeme okrem lekárskych rád aj duchovnú silu zvládať a veriť. S novou aplikáciou fóra na Mojej Komunite bude možné vzájome si pomáhať, radiť a povzbudzovať sa s láskou, úctou a vierou. Vďaka vašej finančnej podpore bude portál Moja Komunita môcť zabezpečiť aj kvalifikovanú pomoc rôznych odborníkov, ktorí by mohli viesť jednotlivé oblasti pravidelného fóra.

 

3. Nové dizajnové šablóny

Dizajnové trendy sa rýchlo menia a vyžadujú pravidelnú finančnú investíciu, aby stránky vyzerali vkusne a moderne. Ak ako kresťania nechceme zostávať pozadu poskytnime 2% z dane na vytvorenie nového moderného vzhľadu stránok.

 

4. Vytvorenie stránky pre farnosť/ spoločenstvo jedným klikom

Bude postačovať jeden klik a vytvoria sa kompletné stránky pre Vašu farnosť, zbor či spoločenstvo. S novým moderným dizajnom, bez nutnosti technickej podpory dokážete získať a používať svoje stránky celkom sami. Práve dotácia z 2% z dane nám pomôže tento cieľ uskutočniť.

Ako finančne podporiť Moju Komunitu?

 1. Poukázaním 2% dane:
  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane
  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane pre OZ Hlas nádeje . Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane Vyhlásenie-2018-DP-2017-editovateľné Hlas nadeje.pdf.
  • 3 % môže darovať zamestnanec, ktorý v roku 2017 vykonával dobrovoľnícku činnosť (podľa zákona o dobrovoľníctve) počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou vyhlásenia.
 2.  Darujte ľubovoľnú sumu na č.ú. SK20 7500 0000 0040 2015 2755 a do poznámky uveďte „Moja Komunita".

Ďakujeme