V Mojej Komunite sú zaregistrované všetky katolícke farnosti na Slovenku.

Pozrite si tie najakívnejšie:

Farnosť Bratislava - Rusovce

 

Farnosť Bratislava - Rusovce

Odporúčame pozrieť si pekne prezentovaný život farnosti vo forme blogových noviniek.

Navštíviť stránku

Farnosť Stará Ľubovňa

 

Farnosť Stará Ľubovňa

 

Navštíviť stránku

 

 

Farnosť Bratislava - Dlhé diely

 

Farnosť Bratislava - Dlhé diely

 

Navštíviť stránku

Farnosť Nitra - Chrenová

 

Farnosť Nitra - Chrenová

 

Navštíviť stránku

Farnosť Papradno

 

Farnosť Papradno

V tejto aktívnej farnosti určite neprehliadnite kázne a myšlienky k Roku viery.

Navštíviť stránku

Farnosť Záhorská Bystrica

 

Farnosť Záhorská Bystrica

 

Navštíviť stránku

Farnosť sv. Cyrila a Metoda Piešťany

 

Farnosť sv. Cyrila a Metoda, Piešťany

 

Navštíviť stránku

Farnosť sv. Štefana, uhorského kráľa

 

Farnosť sv. Štefana, uhorského kráľa, Piešťany

 

Navštíviť stránku

Farnosť Spišská Belá

Chýrna farnosť bohatá svojm duchovným životom. Vo farnosti majú podporu viaceré aktívne spoločenstvá. Vo farnosti pôsobia 3 kňazi. Pozrite si ich fotogalériu alebo časopis, ktorý vydávajú každý týždeň.

Navštíviť stránku

   

Farnosť Lomnička

Dianie v tejto farnosti určite mení kritický pohľad na Rómov. Pôsobenie kňazov a rehoľných sestier má silný vplyv na rómsku komunitu. Mnohí menia svoje životy. Určite si pozrite ich fotogalériu alebo správy z aktivít.

 

 

Spravujte stránky farnosti. Jednoducho.

Ak Vaša farnosť nemá ešte admina a máte záujem o pridelení administrátorských práv vo Vašej farnosti, napíšte nám na info@mojakomunita.sk.


Máte pekné stránky farnosti na Mojej Komunite a nie sú medzi vybranými?

Veľmi radi zaradíme aj Vašu stránku medzi tieto vzorové.

Napíšte nám na info@mojakomunita.sk. V blízkej dobe Vás budeme informovať.