« Back

Petíciu za zlepšenie ochrany nenarodených detí a ich matiek podporilo 13 114 občan

Petíciu za zlepšenie ochrany nenarodených detí a ich matiek podporilo 13 114 občan

Petícia vyzýva poslancov, aby zlepšili zákonnú ochranu nenarodených detí. Konkrétne od nich žiada, aby podporili návrhy na zmenu potratovej legislatívy, o ktorých sa bude v najbližších dňoch v parlamente hlasovať. Poslancov tiež vyzýva, aby „ďalej pracovali na prijatí skutočne spravodlivej legislatívy, ktorá ochráni ľudské práva všetkých rovnako, ktorá si bude ceniť materstvo a rodičovstvo, a ktorá účinne pomôže zvlášť tým matkám a rodinám, ktoré sa ocitnú v ekonomickej a sociálnej núdzi.“ Petícia osobitne podporuje návrh zákona predložený poslancom Richardom Vašečkom.

 

Bratislava, 6. február 2019: Dnes bola do Národnej rady SR doručená Petícia za zlepšenie ochrany nenarodených detí a ich matiek. Petíciu podporilo 13 114 občanov.

 

Podľa Juraja Šústa zo Spoločenstva Ladislava Hanusa „aj keď predložená novela zákona neodstraňuje nespravodlivosť potratov zo slovenskej legislatívy úplne, výrazným spôsobom umenšuje ich zlo, a tak posúva Slovensko k spravodlivejšej spoločnosti.“

Petícia požaduje dôslednú ochranu nenarodených detí a ich plné zrovnoprávnenie. Osobitne však kritizuje fakt, že umelý potrat je dnes možný aj bez udania dôvodu. Podľa petície je súčasný potratový zákon voči nenarodeným deťom nespravodlivo krutý. „Žiadame preto, aby parlament túto krutosť odstránil, alebo, ak pre túto požiadavku dnes neexistuje v parlamente väčšinová podpora, aby ju aspoň výrazne zmiernil,“uvádza sa v petícii.

Podľa Patrika Danišku z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku „považujeme za samozrejmé, že sú naše ľudské práva rešpektované. Ak ale chceme byť féroví, musíme ich priznať úplne každému človeku, to znamená aj nenarodeným deťom.”

Medzi najdôležitejšie navrhované zmeny patrí zrušenie potratu na žiadosť. Tým by sa podarilo zaviesť ochranu asi 6000 detí ročne, čo je približne 80 percent z celkového počtu detí, ktoré by inak boli potratené.

Vašečkov návrh tiež požaduje väčšiu mieru istoty pri posudzovaní zdravotného stavu matky a dieťaťa, pretože požaduje ich preukázanie dvomi lekárskymi správami. Zavádza tiež nové pravidlá na ochranu matiek pred núteným potratom. Zdravotníci nesmú matku do potratu nabádať, a ak zistia, že je do potratu nútená násilím, musia to oznámiť polícii. „Je neprípustné, aby bol lekár tichým komplicom násilníka,“ uvádza sa v petícii.

Petíciu podporilo vyše 13 tisíc občanov, medzi nimi predstavitelia hlavných pro-life organizácii na Slovensku, europoslanci, rektori univerzít, akademici a mnohé osobnosti z radov politického, kultúrneho, občianskeho aj náboženského života.

 

Petícia je zverejnená tu: https://www.citizengo.org/sk/lf/168104-peticia-za-zlepsenie-ochrany-nenarodenych-deti-ich-matiek