Krížová cesta

Veľká zbierka na Mojej Komunite

Krížová cesta matiek na úmysel ich detí

Pre matky telesné i duchovné modliace sa za svoje deti
Čítaj ďalej o Krížová cesta matiek na úmysel ich detí »

Krížová cesta Ježiš , ja a kríž

Krížová cesta podaná z pohľadu človeka, ktorý sa rozhodol kráčať spolu s Ježišom po Jeho krížovej ceste. Celá krížová cesta dostupná na linku:  http://www.mojakomunita.sk/web/anna.lojekova/blog/-/blogs/kracanie-s-jezisom?p_p_auth=v3g4CpOA Autor: Anna Lojeková
Čítaj ďalej o Krížová cesta Ježiš , ja a kríž »

Krížová cesta za uzdravenie rodín

Boh tak miloval svet, že nám dal svojho Syna, aby nás vykúpil. Narodil sa a vyrástol v rodine, aby tak posvätil rodinu . Rodina je miestom, kde láska rodí život. Dnes sa rodina stále viac odkláňa od svojho pôvodného určenia, a to má hrozné následky pre ľudskú spoločnosť i pre Cirkev. Touto pobožnosťou krížovej cesty chceme vyprosovať uzdravenie našim rodinám.
Čítaj ďalej o Krížová cesta za uzdravenie rodín »

Krížová cesta - krátke zamyslenia

Rozjímanie nad umučením nášho Pána.
Čítaj ďalej o Krížová cesta - krátke zamyslenia »

Osobná krížová cesta

Vhodná najmä pre dospelých, s hlbokými a jasnými podnetmi na uvažovanie. Autor : Jozef Greš Zobraziť celú krížovú cestu:  http://www.mojakomunita.sk/ c/blogs/find_entry?entryId=2504593
Čítaj ďalej o Osobná krížová cesta »

Krížová cesta - za závislých, ich rodiny, priateľov a tých, ktorí im pomáhajú uzdraviť sa

Stanica I. Pán Ježiš je odsúdený na smrť Kristus stojí pred Pilátovým súdom: človek - súdi Boha, úradník - Najvyššieho pána, hriešnik - stelestnenú Svätosť. Pilát pod tlakom výčitiek svedomia verejne vyhlasuje: ,,Nenachádzam na tomto človeku žiadnu vinu”. Vôkol sa rozlieha krik: ,,Nepusť tohto, ale Barabáša! Ukrižuj Ho. Musí zomrieť, pretože sa vydáva za Božieho syna. Ak ho...
Čítaj ďalej o Krížová cesta - za závislých, ich rodiny, priateľov a tých, ktorí im pomáhajú uzdraviť sa »

KRÍŽOVÁ CESTA s pátrom Piom

Otče, tak si miloval svet, že si dal svojho jednorodeného Syna, aby sme vierou v neho mali večný život: daj nám svojho Ducha, aby sme boli schopní nasledovať tvojho milovaného Syna na krížovej ceste.
Čítaj ďalej o KRÍŽOVÁ CESTA s pátrom Piom »

Krížová cesta prenasledovaných kresťanov

Ježiš je odsúdený na smrť. Ježiš bol odsúdený, hoci bol nevinný. To je spravodlivosť na tomto svete. On sa nechal trápiť, aby sme my neboli raz odsúdení na večné zatratenie. Ale nielen On bol nespravodlivo súdený. Mnoho nevinných kresťanských duší kričí, žiada spravodlivosť, alebo len potichu znáša príkorie. Pane Ježišu, odprosujeme Ťa, že sme k tomuto volaniu často...
Čítaj ďalej o Krížová cesta prenasledovaných kresťanov »

Krížová cesta T.Ivančiča Poď za mnou!

ivo si uvedom, že Ježiš je pred tebou. Popros ho, aby ta voviedol do tajomstva odriekania. Ježiš, chcem sa s tebou stretnúť. Priveď ma k sebe. Duchu Svätý, nauč ma počúvať Ježišove slová! Nauč ma trpezlivo kráčať na vrchol kalvárie môjho života! Pomáhaj mi, aby som vždy robil, čo mi káže Ježiš, aby som vždy hľadal s Máriou: "Nech sa mi stane podľa tvojho slova.!" Mária, som tvojím synom (tvojou dcérou). Oroduj za mňa a pomôž mi stať sa pravým učeníkom a bratom (pravou učeníčkou a sestrou) Ježiša. Otče, tu som! Chcem sa teraz spojiť s tvojím Synom Ježišom Kristom, aby si vo meno poznal svoje dieťa, ktoré sa ti vracia. Amen.
Čítaj ďalej o Krížová cesta T.Ivančiča Poď za mnou! »

Krížová cesta so sv. Faustínou

Milosrdný Pane, moj pastier, chcem verne ísť za tebou, chcem ťa nasledovať v mojom živote čoraz dokonalejším spôsobom, preto prosím, aby si mi prostredníctvom rozjímania nad tvojim utrpením udelil milosť čoraz lepšie chápania tajomstiev duchovného života. Mária, Matka milosrdenstva, vždy verná Kristovi, veď ma po stopách bolestného utrpenia svojho Syna a vypros mi potrebné milosti k plodnému prežívaniu tejto krížovej cesty. Obetujem ju na úmysel: (napr. kňazov, rehoľných osôb a všetkých, ktorí túžia po dokonalosti).
Čítaj ďalej o Krížová cesta so sv. Faustínou »

Krížová cesta v duchu milosrdenstva.

Duchu Svätý, prosím o tvoje svetlo, aby som mohla preniknúť do tajomstva Božieho milosrdenstva. V každej situácii, na každom zastavení tejto cesty i v celom mojom živote túžim dávať svedectvo dôvery voči Bohu a milosrdenstva voči blížnym. Mária, Matka milosrdenstva, ty si verne sprevádzala Ježiša, sprevádzaj aj mňa po stopách umučenia tvojho syna, nauč ma trpieť s ním a obetovať sa za spásu moju, mojich blízkych i za spásu celého sveta.
Čítaj ďalej o Krížová cesta v duchu milosrdenstva. »

Krížová cesta krehkého ženského srdca

Krížová cesta krehkého ženského srdca Ježiš je odsúdený na smrť: Často som bola odsúdená, lebo ma nepoznali, aká v skutočnosti som - bála som sa ukázať im tvár, aby neušli, aby ma neodsúdili, aby som neostala nemilovaná.  Často som odsudzovala i ja tých, ktorí nemali silu zjaviť navonok svoje srdce, ich ozajstnú - pravú tvár. Ježišu, prosím, uzdravuj nás. Uč ma, prosím,...
Čítaj ďalej o Krížová cesta krehkého ženského srdca »

Krizova cesta zeny I.

Krížová cesta ženy I. Žena. Stvorená ako nádherná pomocníčka muža. Ako jeho “ezer kenegdo”, jeho spoločníčka, stvorená symbolicky z jeho rebra, kým muž spal… Žena. Storočiami zaznávaná, ponižovaná i zneuctievaná. Žena. Dnes často preťažená, nepochopená, často znevážená na úroveň tovaru – veci. Žena. Stvorená ako nádherný človek: “ Boh videl všetko, čo urobil ... bolo to...
Čítaj ďalej o Krizova cesta zeny I. »

Krížová cesta otcov

Úvod Bože, Otče, chceme sa teraz chvíľu zastaviť a v dnešný sviatok sv. Jozefa, ktorý je vzorom nám mužom a otcom, chceme uvažovať nad utrpením tvojho Syna. Dnešná doba je ťažká pre každého, teda aj pre mužské pokolenie. Chceme dnes večer prosiť teba Nebeského Otca o silu do nášho mužského života. Ale chceme ťa prosiť aj za naše manželky, aby sme si vždy rozumeli a s vierou riešili aj problémy, ktoré v rodine vždy prichádzajú. Prosíme ťa za naše deti, pomáhaj im aj nám, aby sme spoločne v zodpovednosti žili pred tebou. Prosíme ťa za priateľov, susedov, spolupracovníkov aj za mnohých nezamestnaných, aby sme nestrácali nádej a v dôvere v teba hľadali vždy riešenie našich problémov, ktoré nás gniavia. Svätý Jozef, patrón náš, pomáhaj nám z neba. Prosíme ťa o to v tomto chráme nielen dnes...
Čítaj ďalej o Krížová cesta otcov »

Krížová cesta s Jánom Pavlom II. Veľkým

Môžeš Boha opustiť, Ale nemôžeš zabrániť, aby Ťa hľadal. Môžeš Boha nenávidieť, ale nemôžeš zabrániť, aby Ťa mal rád, Môžeš sa rozhodnúť proti Kristovi, Ale On sa na Golgote rozhodol pre Teba. Môžeš sa vyhýbať jeho slovu a jeho Cirkvi, Ale jeho slovo a Cirkev ťa napriek tomu stále hľadajú. Môžeš si sám hľadať cesty, Ale nemôžeš zabrániť, aby ťa Boh neviedol. Môžeš Boha zapierať, preklínať, Ale nemôžeš zabrániť, aby Boh nebol. Ján Pavol II.
Čítaj ďalej o Krížová cesta s Jánom Pavlom II. Veľkým »

Krížová cesta s myšlienkami sv. Františka

Úvodná modlitba Klaniame sa ti, Pane Ježišu Kriste, tu a vo všetkých tvojich chrámoch po celom svete a dobrorečíme ti, lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet. Adorámus te, (sanctíssime) Dómine Jesu Christe, - hic et ad omnes ecclésias tuas, - que sunt in toto mundo et benedícimus tibi, - quia per sanctam crucem tuam redemísti mundum. Modlitba svätého Františka pred krížom Najvyšší, slávny Bože, osvieť temnoty môjho srdca a daj mi pravú vieru, pevnú nádej a dokonalú lásku, múdrosť a poznanie Pane, aby som plnil tvoj svätý a pravdivý príkaz. Amen.
Čítaj ďalej o Krížová cesta s myšlienkami sv. Františka »

Krížová cesta pre manželov

Ježiš chceme byť s Tebou na Tvojej ceste. Chceme po nej trpezlivo kráčať ako Ty. Príjmi túto pobožnosť ako náhradu za hriechy proti sviatosti manželstva, ktorými sme Ťa zarmútili my aj iné manželstvá. Pomáhaj nám, aby sme sa naučili s Tvojou matku Máriou hovoriť: "Nech sa mi stane podľa tvojho slova!" Chceme očistiť naše manželstvá od pýchy, ktorá nehľadá Tvoju vôľu, ale našu. Ktorá nechce kráčať s Tebou, ale hľadá bočné chodníčky nepravdy a sebectva. Pane, sme slabí, pomôž našej krehkosti. Amen.
Čítaj ďalej o Krížová cesta pre manželov »

Krížová cesta birmovancov

Krížová cesta, ktorú vytvorili  birmovanci so svojimi animátormi z Bernolákova je napísaná jasne a výstižne. Vhodná pre široké spektrum posucháčov. Celá krížová cesta dostupná na linku http://www.mojakomunita.sk/web/animator.sk/pre-mladez/-/blogs/krizova-cesta-birmovancov-z-bernolakova?p_p_auth=LhJN3Q5a : Zdroj: animator.sk
Čítaj ďalej o Krížová cesta birmovancov »

Ježiš- Boh zaodetý ľudskosťou- krížová cesta

Autor tejto krížovej cesty poukazuje aj na fakt Ježišovej ľudskej prirodzenosti. Myšlienky sú hlboké a osobné, vhodné pre dospelých. Celá krížová cesta je dostupná na linku: http://www.mojakomunita.sk/web/zofre/blog/-/blogs/krizova-cesta-%3A-jezis-boh-zaodety-ludskostou?p_p_auth=KAECLwR4 Autor: Lukáš Kovalčík
Čítaj ďalej o Ježiš- Boh zaodetý ľudskosťou- krížová cesta »

Krížová cesta formou dramatizácie- tieňohry

Kompletné video zachytávajúce zdramatizovanú krížovú cestu formou tieňohry. Táto forma je s malými úpravami  vhodná pre deti, mladžých i dospelých. Video  z farnosti Záhorská Bystrica je dostupné na linku: http://www.mojakomunita.sk/web/farnost-zahorska-bystrica/dianie/-/blogs/kvetna-nedela-a-krizova-cesta-deti?p_p_auth=S9dXUtXW Autor pridaného videa: Martin Jurček
Čítaj ďalej o Krížová cesta formou dramatizácie- tieňohry »

Krížová cesta pre miništrantov a mladých

Táto krížová cesta vytvorená mladými ľuďmi používa slovník mladých, aby lepšie a autentickejšie priblížila cenu cesty kríža pre mladých. Celú krížovú cestu nájdete na linku: http://www.mojakomunita.sk/web/im-rich-in-god/blog/-/blogs/krizova-cesta-ministrantov?p_p_auth=N6JxWi8k Autor: Roman Klaška 
Čítaj ďalej o Krížová cesta pre miništrantov a mladých »

Krížová cesta Včera a dnes- na Golgotu

Táto krížová cesta poukazuje na aktuálnosť nesenia kríža v každej dobe. Je bohatá na hlboké myšlienky a biblické citáty. Celú krížovú cestu zobrazíte kliknutím na link www.mojakomunita.sk/web/zuzi.vandakova/blog/-/blogs/na-golgotu-vcera-a-dnes Autor : Zuzana Vandáková
Čítaj ďalej o Krížová cesta Včera a dnes- na Golgotu »

Super krátka krížová cesta

Krížová cesta s krátkymi, ale veľmi podnetnými zamysleniami. Zobraziť celú krížovú cestu nôžete kliknutím na link : http://www.mojakomunita.sk/web/frantiska/blog/-/blogs/hyper-kratka-krizova-cesta?p_p_auth=EXSdVbX2 Zdroj : Internet
Čítaj ďalej o Super krátka krížová cesta »

Krížová cesta mojich otázok

Táto krížová cesta využíva formu otázok, ktorou umožňuje osobne sa zamyslieť i odpovedať si na skutočnosti spojené s utrepením- Kristovým i naším. Autor : sr. Františka Čačková OSF Zobraziť celú krížovú cestu :  http://www.mojakomunita.sk /web/frantiska/blog/-/blogs/ krizova-cesta-otazok?p_ p_auth=X5XDcB
Čítaj ďalej o Krížová cesta mojich otázok »

Krížová cesta pre mnohých

Vhodná na použitie pre široké spektrum ľudí. Myšlienky sú formulované jasne, dajú sa jednoducho pochopiť. Autor: Roman Klaška Zobraziť celú krížovú cestu : http://www.mojakomunita.sk/ web/im-rich-in-god/blog/- /blogs/krizova-cesta?p _p_auth=3DM5lkxH
Čítaj ďalej o Krížová cesta pre mnohých »
Ukazujem 1 - 25 z 27 výsledkov.
Položiek na stránku 25
z 2