Krížová cesta

Veľká zbierka na Mojej Komunite

« Späť

Krížová cesta v duchu milosrdenstva.

Krížová cesta v duchu milosrdenstva.

Duchu Svätý, prosím o tvoje svetlo, aby som mohla preniknúť do tajomstva Božieho milosrdenstva. V každej situácii, na každom zastavení tejto cesty i v celom mojom živote túžim dávať svedectvo dôvery voči Bohu a milosrdenstva voči blížnym. Mária, Matka milosrdenstva, ty si verne sprevádzala Ježiša, sprevádzaj aj mňa po stopách umučenia tvojho syna, nauč ma trpieť s ním a obetovať sa za spásu moju, mojich blízkych i za spásu celého sveta.

 

1.      Ježiš je odsúdený na smrť.

Ježišu, po procese a ukrutnom bičovaní si počul z Pilátových úst: „ Hľa, váš kráľ“ a z úst rodákov: „ Preč s ním! Ukrižuj ho! a posledné rozhodnutie :“ Pôjdeš na kríž!“ Prečo na kríž? Veď len otroci a vrahovia podstupovali túto najukrutnejšiu smrť a ty si predsa nevinný!

Ježiš: Smrť na kríži má zjaviť svetu spravodlivosť Boha, trestajúceho hriech a zároveň nekonečné milosrdenstvo, ktoré zvíťazilo nad spravodlivosťou. Prijal som rozsudok bez odporu a podriadenosťou svojmu Otcovi. Vedel som, že nevinnou smrťou urobím z mojich nepriateľov priateľov.

Viem, že moje hriechy ťa odsúdili na smrť na kríži. Nauč ma, Ježišu, súdiť seba, ale milosrdne ospravedlňovať iných.

2.      Ježiš berie kríž na svoje plecia.

Ježišu, keď si uvidel kríž, neodmietol si ho, ale si ho pobozkal a s láskou privinul k srdcu. Videl si v ňom splnenie mesiášskych proroctiev, znamenie Božieho milosrdenstva.

Ježiš: Kríž som zobral na svoje plecia z lásky k tebe a ku všetkým, ktorí potrebujú spásu. Pokladal som ho za oltár, na ktorom obetujem obetu Otcovi, obetu zvelebovania, odprosenia a prosby. Preto som s láskou prijal tento kríž, ak keď bol ťažký a stal sa nástrojom mojej smrti.

Ježišu, daj, aby som mal účasť na kríži, ktorý ty tak ochotne prijímaš kvôli mne a namiesto mňa. Pozri na mňa okom svojho nekonečného milosrdenstva, aby som si zamilovala svoj kríž a s láskou ho niesla každý deň.

3.      Ježiš padá prvý raz pod krížom.

Bosý, s tŕňovou korunou na hlave, s krížom na pleciach prešiel si, Ježišu, svoju poslednú cestu. Zarosil si ju krvou a slzami, vyznačil krvavými stopami, pod ťarchou kríža si padol na tvrdú zem. Viem, príčinou tohto pádu boli aj moje početné hriechy.

Ježiš: Skutočne, opovrhnutý a odmietnutý ľuďmi, niesol som kríž, vaše choroby, slabosti . ony ma pritlačili k zemi. A cítil som aj ťarchu tvojich hriechov...

Ježišu, pre bremeno svojho kríža osloboď ma od ťažkého bremena mojich hriechov. Daj mi milosť neprestajného obrátenia sa, každodennej premeny k lepšiemu životu.

4.      Ježiš sa stretá so svojou Matkou.

Keď si vstal po páde, kráčal si ďalej na miesto ukrižovania. V dave si spozoroval svoju Matku. Srdcom si prenikol do jej srdca, naplneného bolesťou a veľkým utrpením.

Ježiš: Len moje srdce mohlo preniknúť bolesť matky. Len vďaka pomoci milosrdného Boha mohla statočne zniesť tieto muky a vytrvať na krížovej ceste do konca.

Mária, Matka muža bolesti, milujem ťa za to, že kráčaš cestou svojho Syna, cestou odsúdenia a prekliatia, cestou pohŕdania a poníženia. Matka milosrdenstva, vypros mi milosť, aby som sa nedala zlomiť, kráčajúc za Ježišom krížovou cestou. Cestou, ktorú aj mne pripravilo Božie  milosrdenstvo.

5.      Šimon z Cyrény pomáha niesť kríž.

Náhodný chodec, Šimon, ti pomáhal niesť kríž nie z vlastnej vôle, ale z prinútenia. Ale ty si hneď prenikol do tajov jeho srdca a svojou milosťou si ho premenil. Šimon sa prestal brániť potupnému krížu a svoju neochotu premenil na túžbu pomôcť ti.

Ježiš: S dobrotou som sa pozrel na Šimona a on s ľútosťou na mňa. A to stačilo, aby sa všetky predsudky, nechuť a pohŕdanie z vynútenej pomoci premenili na dobrosrdečnosť a lásku.

Ježišu, dodnes si neviem osvojiť svoj kríž a otvorene povedať: Buď vôľa tvoja! Prosím ťa, nauč ma niesť svoj kríž a pomáhať iným v ich vlastných krížoch.

6.      Veronika podáva Ježišovi šatku.

Ježišu, uprostred opustenosti a pohŕdania, vyčerpania a úderov našla sa žena, veronika, ktorá ti prišla na pomoc. Podala ti šatku, aby si si utrel pot a krv, ktoré stekali z tvojej tváre. Nesúhlasila s nenávisťou, ale odvážne preukázala skutok milosrdenstva tebe, odsúdencovi.

Ježiš: Za jej statočné srdce, za neoceniteľnú službu, odmenil som ju svojím obrazom, ktorý som jej zanechal na šatke. Na jej srdce som dal nezmazateľnú pečať Božieho dieťaťa.

Ježišu, už netrpíš vo svojom tele, aby som ti mohol podať šatku, ktorou by si si utrel tvár, ale môžem ti to urobiť vo svojich trpiacich bratoch, v chorých, zomierajúcich, chudobných. Nauč ma, Ježišu, s láskou a trpezlivosťou odvážne pri nich stáť a nečakať, že to urobia za mňa iní. Zlom vo mne egoizmus a necitlivosť voči potrebám blížnych.

7.      Ježiš padá druhý raz pod krížom.

Ježišu, tvoje telo, zoslabnuté mučením nevládze niesť ťarchu kríža a znova padá na zem. Namiesto pomoci si dostal údery, aby si vstal a čo najrýchlejšie došiel na miesto popravy. Dav, rozzúrený a túžiaci po senzácii, ti neprejavil ľútosť.

Ježiš: Zaslepený a žiadostivý dav, túžiaci po krvi, nemyslel na milsrdenstvo voči odsúdencovi. Zrýchľoval krok, aby ma čo najskôr mohol vidieť na kríži a tak osláviť svoje víťazstvo.

Ježišu, nepochybujem o tom, že k sile úderov som prispela aj ja svojimi opakujúcimi sa hriechmi. Ako si kedysi prejavil nadľudskú trpezlivoť voči katom, tak teraz ju prejavuješ voči mne. Odpusť, Ježišu, moje opätovné pády a daj mi silu ustavične na sebe pracovať.

8.      Ježiš napomína plačúce ženy.

Ježišu, hlasný plač žien nad tvojím mučením bol prejavom spolucítenia a odvahy. S vďačnosťou si prijal slzy žien a poučil si ich, nad kým majú plakať.

Ježiš: Plačte nad sebou a nad svojimi deťmi. Ja z vlastnej vôle idem na ukrižovanie, aby som zničil kráľovstvo hriechu, smrti a satana. Môj kríž je ťažký, ale vy budete niesť ťažšie bremeno, keď pohrdnete milosrdenstvom Boha. Ak nevyužijete čas milosti, čaká vá brána spravodlivosti.

Ježišu, prijímam tvoje upozornenie, aby som nepremárnil obmedzený čas Božieho milosrdenstva. Po jeho naplnení bude nasledovať čas spravodlivosti. Z Kráľa milosrdenstva sa premeníš na spravodlivého Sudcu. Som zaťažená mnohými vinami, a preto sa ojím súdneho dňa, ale pôjdem za tebou, môj Vykupiteľ, naplním svoje srdce pokorou a budem úprimným pokáním zadosťučiniť spravodlivosti.

9.      Ježiš padá po tretí raz pod krížom.

Nesmierna bolesť celého tela a namáhavá cesta na slnku vyčerpali tvoje sily do krajnosti. Poslednýkrát bezmocne padáš na kamene. Posledný pád, ale najbolestnejší, pretože zapríčinil krvácanie zo všetkých rán. Ježišu, prečo toľká muka, toľké utrpenie?

Ježiš: Chcel som zo seba dať všetko. Chcel som urobiť všetko pre záchranu duší. Moje milosrdenstvo chce obsiahnuť všetkých ľudí, aj tých najzaťatejších hriešnikov, aby som im vyprosil milosť autentického obrátenia.

Kde by som bola dnes bez tvojho utrpenia? Vytrhol si ma z pekelnej priepasti, Spasiteľ. Za všetko vďačím tebe a tvojmu umučeniu, ktoré vyvrcholilo zmŕtvychvstaním. Uč ma, Ježišu, vidieť v tvojom kríži prameň milosti a nie preliatia.

10.  Ježišovi zvliekajú šaty.

 Hneď, keď si prišiel na Golgotu, vojaci strhli z teba šaty. Otvorili sa všetky rany, z ktorých prúdom tiekla krv. Neopísateľná bolesť kĺbov a kostí stupňovala tvoje utrpenie. Trpel si aj morálne, a to za tých, ktorí svoje telo používajú na páchanie zla.

Ježiš: Dali mi piť víno zmiešané s myrhou, ale som ho nevypil. Nechcel som ani na chvíľu zmenšiť bolesť. Chcel som sa obetovať pri plnom vedomí a odprosiť Nebeského Otca za hriechy  opilstva, neviazanosti a zmyselnosti.

Čím ďalej sa ponáram do rozjímania o tvojom umučení, tým lepšie poznávam tvoju lásku a tvoje nekonečné milosrdenstvo, ktoré si prejavil počas ukrutného mučenia. Svojou neverou som obnovovala tvoje rany a stupňovala horkosť tvojho utrpenia. Nedaj, aby táto veľká obeta nebola pre mňa zbytočná. Rozmnož vo mne milosť, aby som s jej pomocou bola schopná ovládať svoje hriešne žiadosti.

11.  Ježiša pribíjajú na kríž.

Viem si ťa predstaviť, ako dobrovoľne líhaš na drevo kríža. Kati ukrutným spôsobom spútali tvoje telo a vbili klince do rúk a nôh. Krv znova vytryskla z rán a svaly sa kŕčovite chveli. A keď si vyzdvihnutý visel na kríži, tvoje utrpenie presahovalo všetku ľudskú predstavivosť.

Ježiš: Aby si mohla pocítiť toto more utrpenia, musela by si sama prežiť vlastné ukrižovanie. Sú to muky, ktoré sa nedajú vyjadriť. Pozeral som na dav a srdcom na celý hriešny svet. Prosil som o odpustenie za všetkých, rozhrešil som ľutujúceho lotra a svoju utrápenú matku som dal do opatery milovanému mučeníkovi.

Zvelebujem ťa zo všetkých svojich síl, môj ukrižovaný Pán. Zvelebujem ťa a ďakujem ti, lebo si svojim umučením a krížom zo svojho milosrdenstva vykúpil svet. Túžim, aby celý svet poznal a zveleboval tvoje milosrdenstvo.

12.  Ježiš na kríži zomiera.

Ježišu, v ukrutných bolestiach si vyše tri hodiny visel na kríži. Ťarcha visiaceho tela, zoslabnutého mučením a krvácaním, ti nedovolila slobodne dýchať. V duchu si sa rozprával s nebeským Otcom. Zrazu si sa zachvel, pohliadol k nebu a s detskou dôverou a láskou si zvolal mocným hlasom: Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha. Potom si naklonil hlavu a skonal. Vykoval si všetko!

Ježiš: Zomieral som s modlitbou na perách a Božou láskou v srdci. S odovzdaním sa do Otcovej vôle a s dôverou v jeho nekonečné milosrdenstvo. Do Otcových rúk som odovzdal svoj život za spásu sveta i teba. Dal som život z vlastnej vôle , bol  som poslušný až na smrť. Neponechal som si ani poslednú kvapku krvi, ktorá vyšla z môjho prebodnutého boku.

Aj na mňa raz príde chvíľa, keď budem musieť opustiť tento svet. Môj život by nemal zmysel, keby som nežil večne. Ježišu, daj, aby som vo chvíli smrti so silnou vierou mohla povedať: Otec milosrdenstva, ktorý si ma chránil od zla a vykúpil od večnej smrti, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.

13.  Ježiša skladajú z kríža.

Našli sa dobrí ľudia, ktorí sňali tvoje telo z kríža, s najväčšou úctou vytiahli klince, zložili tŕňovú korunu, telo zavinuli do plachty a vložili do náručia Matky. Jej vysušené pery vyriekli slová: Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova.

Ježiš: Moje Božské Srdce zahŕňalo citlivou láskou a vďačnosťou všetkých, ktorí pomáhali mojej Matke počas môjho mučenia. Každý ich prejav lásky, aj ten najmenší, stonásobne som odmenil a neprestajne odmieňam všetkých, ktorí vstupujú do priepasti môjho umučenia a tajomstva vykúpenia.

Môj Vykupiteľ, moje srdce nemôže odporovať strhujúcej presvedčivosti nespočetných rán na tvojom tele, ktoré spočíva v Matkinom lone .Hlásaš nevýslovnú veľkosť svojho milosrdenstva. Ty si dal všetko, aby si ukázal veľkosť ceny mojej duše a svoje bezhraničné milosrdenstvo. Matka milosrdenstva, ktorá si priniesla najväčšiu obetu vo svojom Synovi, vtlač do môjho srdca túto obetu, hlbokú lásku a vďačnosť, aby som nikdy neprestala ďakovať za dary Božieho milosrdenstva.

14.      Ježiša pochovávajú.

Očami duše vidím Jozefa, Nikodéma a Jána, ako niesli tvoje telo do hrobu. Za nimi išla tvoja Matka a ženy. Bolestný sprievod. Poslednýkrát pozerali na tvoje umučené telo, starostlivo ho položili na kamennú platňu, potom  privalili vchod do hrobu a odišli.

Ježiš: Ľud môj, čo som ti urobil, čím som ťa zarmútil, čím som sa previnil? Ja som ťa vyslobodil z otroctva hriechu, povýšil medzi národmi a ty si ma popravil medzi lotrami. Ale ty, Otče, odpusť svojmu ľudu, lebo nevedel, čo robil. Preukáž mu svoje milosrdenstvo a daj mu večnú spásu.

Ježišu, teraz už nepochybujem, že som rukami katov zapríčinil tvoju smrť, že svojimi hriechmi som zranil tvoje nevinné telo a láskavé srdce. Odpusť mi! Pane, verím, že v krste pochovaný v tebe, vďaka živej viere povstanem k novému životu a budem s tebou naveky.

Mária, Matka milosrdenstva, oroduj za mňa teraz i v hodinu mojej smrti.

Spracované podľa knihy M. Sopočku.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým