Krížová cesta

Veľká zbierka na Mojej Komunite

« Späť

Krížová cesta prenasledovaných kresťanov

Krížová cesta prenasledovaných kresťanov
 1. Ježiš je odsúdený na smrť.

Ježiš bol odsúdený, hoci bol nevinný. To je spravodlivosť na tomto svete. On sa nechal trápiť, aby sme my neboli raz odsúdení na večné zatratenie. Ale nielen On bol nespravodlivo súdený. Mnoho nevinných kresťanských duší kričí, žiada spravodlivosť, alebo len potichu znáša príkorie.

Pane Ježišu, odprosujeme Ťa, že sme k tomuto volaniu často hluchí a sústredení len na svoje problémy. Pomôž nám v tento čas viac vyjsť zo seba a vnímať potreby a ťažkosti našich bratov a sestier, ktorí nemajú taký „duchovný komfort“ ako máme my.

 

 1. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

Náš Pán zobral na svoje plecia drevo kríža, a s tým hriechy nás všetkých. Kresťania v krajinách, kde nie sú vítaní, nesú svoj ťažký kríž pohŕdania a ponižovania  potichu a s odovzdanosťou tak, ako to robil aj On. Nie je im umožnené vzdelávanie. Potom môžu robiť len tie najpodradnejšie práce. Oni skutočne nasledujú svojho Učiteľa v pokore. Ježiš bol obyčajným tesárom, oni robia zametačov, inštalatérov, čistia kanalizácie alebo pracujú na poli v tých najúbohejších podmienkach.

Pane, prosíme, odpusť nám, že si dosť nevážime, že nám je dopriate vzdelanie, dobrá práca a niektorým je umožnený aj dobrý zárobok. Toto všetko nie je automaticky dopriate všetkým.

 

 1. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom

Ježiš padá, lebo ťarcha dreva je príliš veľká a cesta je hrboľatá. Ani kresťania v Severnej Kórei nemajú cestu životom priamu a jasne nasmerovanú. Ak začnú svoje presvedčenie len trochu naznačovať na verejnosti, aj vlastní susedia ich udajú štátu. A ak nie susedia, tak špeciálne na udávanie školení ľudia, ktorí sa pohybujú v ich blízkosti. Rodičia o Bohu nesmú hovoriť ani len svojim deťom, lebo deti by sa mohli prerieknuť v škole a hneď by ich zobrali do pracovných táborov „na prevýchovu“

Nebeský Otče, buď milostivý všetkým tým, ktorí by tak radi druhým rozprávali o Tvojej veľkosti a dobrote a musia mať ústa zatvorené. Ty poznáš ich srdcia i pohnútky, prečo musia žiť v utajení. Odpusť im všetky ich prehrešky, keď sú pod tlakom a v strachu o vlastnú rodinu.

 

 1. Pán Ježiš sa stretá so svojou Matkou

Toto stretnutie bolo určite pre oboch veľmi ťažké. Pán Ježiš v zúboženom stave, Matka, ktorá nemôže žiadnym spôsobom pomôcť vlastnému synovi, hoci je to Syn Boha... Čo musia prežívať rodičia, ktorí prešli v moslimskej krajine konverziou k Ježišovi, zvestovali to svojim deťom a tie svedčili o svojej viere ostatným? Ako často sú potom všetci v ohrození života, ich domy sú vypaľované, majetky konfiškované a sami sú vyháňaní von s mesta či dediny? V Indii sa niekde prejaví nevraživosť hinduistov voči kresťanom aj tak, že im nie je dovolené používať ani studňu s ostatnými v dedine. Splašky a hnoj im vylievajú k obydliu, vyhrážajú sa im smrťou, bijú ich, pokiaľ neujdú do inej oblasti.

Pane, prosíme Ťa za všetkých tých, ktorí sú opovrhovaní a ponižovaní vlastnými blížnymi. Posilňuj ich v ich skúškach, daj im vytrvalosť v láske a schopnosť odpúšťať, aj keď je to takmer nepredstaviteľné.

 

 1. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

Každý z nás potrebuje pomoc druhého. Aj Pán Ježiš prijal pomoc od Šimona, hoci bol všemohúcim Bohom.  A určite mu dobre padla. Hoci  možno Šimon bol k tomu najprv prinútený, iste bol rád, že pomohol Ježišovi. Aj my môžeme našim trpiacim bratom a sestrám pomáhať.  Misionári v Čade, ktorí vytvorili najkvalitnejšie školy, hľadajú mnohé spôsoby ako pomôcť  utrápeným čiernym bratom, ale je to veľmi náročné. Kresťania na juhu síce žijú na územiach, kde je nafta, ale všetku im ju previedli na moslimský sever. Obchody, či dopravu môžu zabezpečiť len oni. Kresťanom zostávajú len pasienky a aj tam, keď prídu bohatí kočovní mohamedáni so svojimi stádami, kresťania aj iné menšiny sa musia stiahnuť. Ak by si dovolili robiť niečo viac, napr začať s taxislužbou, sú jednoducho zlikvidovaní.

Nebeský Otče, buď prosíme oporou všetkým takto skúšaným. Pomôž im vytrvať, aby raz mohli prísť do Tvojho kráľovstva. Ty si povedal:  Blahoslavení, ktorí trpia, lebo budú mať hojnú odmenu v nebi.

 

 1. Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník

Ženské srdce má vždy blízko k trpiacim.  Veronika svojou malou službičkou poslúžila Ježišovi a On sa jej za to štedro odmenil. Aj naše malé služby pre iných môžu mať veľkú hodnotu.

Eritrejská kresťanka, ktorá načas emigrovala, cítila, že je potrebné evanjelizovať doma. Tak bola následne  uväznená v kovových kontajneroch. Avšak tam napriek bitkám a ponižovaniu spievala Bohu a privádzala ostatných väzňov na kresťanstvo.

Pane, aký mocný si v ľuďoch, ktorí sa Ti úplne odovzdali! Buď zvelebený za každého takého svedka!

 

 1. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom

Aj druhý raz padol Ježiš kvôli nám na tvrdú zem. Nie na jemnú trávičku alebo do sena, ale na tvrdú kamennú zem, a tak pocítil, že je nad ním tvrdá ruka Židov, ktorí nechceli takého Mesiáša. Aj mnohí zanietení kresťania v Pakistane pocítia tvrdú ruku od svojich spolubývajúcich, preto sa sťahujú do oblasti, kde je ich spolu viac a lepšie dokážu odolávať tlakom z okolia. Napriek tomu vďaka zákonu o bohorúhaní, ktorý si mnohí veľmi široko vysvetľujú, skončia niektorí kresťania na súde a vo väzení. Tento zákon sa používa ako „kladivo“ na menšiny, ktoré sa neklaňajú Alahovi. Dokonca niektorí skončili upálení v tehelniach, kde sami ťažko pracovali.

Pane, buď milostivý nám hriešnym a ľahostajným! My sa sťažujeme, že nemáme také pohodlie ako majú iní, horekujeme, že nemáme toľko peňazí ako náš sused. Môžeme byť raz súdení ako ten bohatý, ktorý nechcel vidieť biedu Lazara a pomáhať chudobným.

 

 1. Pán Ježiš napomína plačúce ženy

Je dobré, že ženy plakali nad zúboženým Ježišom. Musel vyzerať hrozne a to jemná ženská duša nedokáže zniesť bez reakcie. Plač je znakom súcitu s druhým, robí nás lepšími. Ale Ježiš chcel, aby plakali nad sebou a svojimi rodinami. My sa pred druhými chceme ukázať v lepšom svetle, nedovolíme, aby druhí prenikli do nášho vnútra alebo do našich rodinných pomerov. Samozrejme, Pán nám dal rozum na to, aby sme rozlišovali, komu možno svoje vnútro otvoriť. Aj naši bratia a sestry v bývalých sovietskych krajinách musia rozlišovať, komu sa zdôveria so svojim presvedčením. Ak začnú na verejnosti hovoriť o Ježišovi, či ponúkať literatúru, tiež sa môžu ocitnúť medzi štyrmi chladnými stenami.

Ježišu, aj nám by si povedal, aby sme radšej plakali nad sebou? Máme si z čoho spytovať svedomie. Vidíme často brvno v oku druhého, ale svoje nebadáme. Posudzujeme, kritizujeme a do svojho vnútra sa nepozeráme.

 

 1. Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom

Tretí pád bol určite najťažší. Keď už zostávajú posledné sily, vstávanie je veľmi ťažké. Ty si však vstal, lebo Ti záležalo na tom, aby si svoje dielo dotiahol do konca. Aj kresťanom v podzemnej Cirkvi v Číne záleží, aby mohli svoju životnú cestu zavŕšiť so spokojným svedomím. Stojí ich to však veľa. Po celý život sa skrývať pri každom prejave viery, v domoch sa zúčastňovať tajných bohoslužieb, modliť sa len v skrytosti a navonok byť oddaný zásadám komunistického režimu... Kresťan nemôže byť aktívny v štátnej organizácii. Mávajú kontrolované občianske preukazy dokonca aj pri vstupe do čínskeho vlasteneckého kostola. V oblastiach, kde je ich viac, im búrajú kostoly...A kupodivu práve v tejto krajine výrazne narastá počet kresťanov.

Pane Bože, prečo je toľko utrpenia v týchto krajinách? Musia oni svojim utrpením zachraňovať naše slabnúce európske kresťanstvo? Zostaň, prosíme, pri nich v chvíľach slabosti.

 

 1. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty

Nášho Pána znevážili tak ako najviac mohli. Zobrali mu aj posledné šaty, čo mal na sebe, aby ho úplne ponížili. Ponižovanie je častý spôsob, aby druhí ukázali svoju moc. Toto všetko zažívajú aj egyptskí koptskí kresťania. Pretože oni zúrivo neprotestujú, nevracajú údery, dovoľujú si iní podpaľovať ich chrámy a vyhadzovať do povetria ich zariadenia. Pri každej modlitbe, či bohoslužbe potrebujú mať pri chrámoch svoju stráž, aby sa mohli pokojne modliť. A už viac ráz musel dobrovoľný strážca položiť život, aby ochránil modliacich sa. Tiež sa využíva zákon o rúhaní na to, aby iní získali majetky a pozemky kresťanov.

Otče náš, ty si veľký! Ty môžeš urobiť aj zázraky a Ty ich skutočne robíš. Prosíme Ťa v tejto chvíli za našich ubolených bratov a sestry, ktorí radšej stratia majetok, či zdravie, ako by stratili svoju česť a vieru v Teba. Ukáž na nich svoju moc a daj im poznať Tvoju veľkosť!

 

 1. Pána Ježiša pribíjajú na kríž

Aká veľká bolesť to musela byť! Kto z nás zažil vážne porezanie alebo zlomeninu vie najlepšie aká musela byť bolesť prebitia tela klincami. On to však pre nás predsa postúpil, lebo Jeho láska bola väčšia ako každá bolesť. My sa nikdy nedozvieme, koľkí iránski kresťania v teheránskom  väzení statočne znášali rôzne mučenia, aby ich zlomili a zničili. Tí, čo sú vo väzení, by niekedy boli radšej, keby si ich už Pán zobral. V krajine nie je síce taký zúrivý odpor voči kresťanom ako v iných krajinách, ale prebieha tam silný duchovný boj. Perspektíva života kresťana je tam bezútešná, ak sa na všetko pozerá len cez materiálne veci.

Ty, Ježišu si mal viditeľných päť rán. My sme však Tvojou šiestou ranou. Odpusť nám, že nie sme schopní o Tebe svedčiť svojim dobrým životom, že sa mlčíme tam, kde by sme mali hovoriť.

 

 1. Pán Ježiš na kríži zomiera

Pán Ježiš zomrel. Zomrel tak Boh, zomrela Pravda. Zomrelo a skončilo tak všetko, čo nám hlásal? Mnohí by si to priali... Takto sa snažia umlčať aj tých kresťanov, ktorí nepasujú do štátneho systému a svedčia o zvrátenostiach, ktoré sa okolo nich dejú. Takíto kresťania sú svedomím národa, hoci aj nemajú hlas v spoločenských periodikách, internete či rozhlase alebo televízii. Niekedy však potom Pán zariadi, že dostanú hlas na verejnosti. V Egypte je verejné kázanie zločinom, ktoré vedie do väzenia. Avšak sám moslimský novinár napísal článok v uznávaných médiách, kde v úžase konštatoval aké silné sú kresťanské myšlienky odpustenia nepriateľom a lásky voči všetkým ľuďom.

Bože, buď nám milostivý, ak sme vlažní v našom svedectve života, ak nepriťahujeme Tvojou vôňou iných. Vytvárať stresové a nervózne prostredie, bez lásky a porozumenia dokáže každý. Byť však oázou, pri ktorej si druhý človek oddýchne, miestom pokoja pre svojich blízkych i vzdialených, to už dokáže len duchovný človek.

 

 1. Pána Ježiša skladajú z kríža

Aká ťažká chvíľa to bola pre Ježišovu Matku! Ako veľmi muselo jej srdce krvácať, keď dostala do rúk mŕtveho Kráľa všetkých ľudí. Mnoho tisíc kresťanov Líbye by tiež mohlo vzdať svoju vieru, lebo vyznávať ju tam môžu len cudzinci. Oni to však neurobili. Aj keď Ježiš zomrel, nie je to víťazstvo Zlého. Aj oni veria, že raz sa situácia v ich krajine zmení. Nespravodlivosť raz bude odstránená.

Bože náš, my veríme, že keď Tvoje telo zložili, ešte všetko neskončilo. Prosíme Ťa, pomôž nám aj všetkým prenasledovaným kresťanom obstáť v svojom svedectve života, aby sme sa všetci stretli po smrti u Teba.

 

 1. Pána Ježiša pochovávajú

Z ľudského pohľadu je všetko skončené. Pán Ježiš už nemohol urobiť nič. Bola to silná skúška viery pre všetkých, ktorí mu uverili. Veľkými skúškami viery prechádzajú aj kresťania, ktorí nedokázali zostať vo vlastnej krajine a odišli do Európy z obavy o vlastný život. Žiaľ, ani tu vždy nenachádzajú pokoj. Stále sú v úzkom kontakte s utečencami inej viery a kvôli svojej konverzii sú v potýčkach. Nie všetci tu teda pocítili vrelé prijatie od bratov a sestier vo viere.

Pane Ježišu, prosíme, nauč nás viac myslieť  aj na potreby iných ľudí ako sme mysleli doteraz. My nemáme obavy o náš život, tak veľa razy skĺzavame do myšlienok, že my všetko sami zvládneme a druhých pre svoj život nepotrebujeme.

Záver: Ďakujeme Ti, Pane, že si podstúpil toto mučenie pre nás. Ďakujeme TI za každú kvapku krvi, za všetky Tvoje rany kvôli nám, ktorí sme toho nie hodní. Vďaka Ti tiež za to, že môžeme slobodne uvažovať o Tvojom utrpení a čerpať tak mnohé milosti. Zahŕňame do týchto modlitieb prenasledovaných bratov a sestry a vyprosujeme im veľa Tvojich milosti, čo sú potrebné na vytrvanie v ich životných skúškach.

 

Foto: František Bašo