Zamyslenia špeciálne pre žienky

« Back

Krása poslušnosti

Krása poslušnosti
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.
A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale.
A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.“ Mt 7,21.24-27
 
Poslušnosť môže byť našou slabšou stránkou...Áno, ako ženy máme tú schopnosť dobre vedieť, čo máme robiť, a zároveň je tu vždy pokušenie prjiať malé "ale" a urobiť si po svojom.Poslušnosť Božiemu slovu znamená vedieť, čo Božie slovo hovorí a urobiť presne to. Je mnoho oblastí, v ktorých sme mohli urobiť kompromis - odpustenie, modlitba, poslušnosť autoritám či kompromis s akýmkoľvek hriechom. To znamená, že sa potrebujeme vrátiť a urobiť Ježiša Pánom aj v tejto oblasti. Panna Mária bola dokonale poslušná a dokonale krásna :) Ktorá z nás by takou nechcela tiež byť ?
 
Krása v praxi: V akej oblasti cítiš rozpor medzi tým, čo nám hovorí Božie Slovo a tým, čo žiješ ? Dnes sa môžeme rozhodnúť to zmeniť a povedať: " Pane Ježišu, chcem počúvať Tvoje slová a uskutočňovať ich s pomocou Ducha Svätého. Buď Pánom všetkých oblastí môjho života - zvlášť (doplň oblasť)."