Eco challenge

 

 

V tomto školskom roku 2018/2019 Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) prichádza s projektom plným ekologických výziev s názvom Eco challenge. Projekt sa zaoberá témou ekologického životného štýlu. Prostredníctvom zaujímavých videí, ktoré budú pravidelne vychádzať chce ZKSM inšpirovať mladých k starostlivosti o životné prostredie. Inšpiráciou k tomuto projektu je encyklika pápeža Františka s názvom Laudato si. Tá sa venuje ochrane a starostlivosti o náš spoločný domov, o našu zem. 

Každý mesiac uverejníme krátke motivačné video s jednoduchou ekovýzvou. Spolu s rôznymi podnetmi a zaujímavosťami z oblasti ekológie sa projekt bude venovať témam, ako je eliminovanie produkcie odpadu alebo zodpovedné nakupovanie. 

Téma ochrany ŽP by nám kresťanom nemala byť vôbec ľahostajná. Práve naopak. Pápež však hovorí, že naše stretnutie s Ježišom sa má prejaviť v každej oblasti života. A povolanie chrániť Božie dielo nie je len čímsi voliteľným či druhoradým, ale je podstatnou súčasťou cnostného života. 

Prečo by som sa mal namáhať a robiť niečo viac než ostatní? Apoštol Pavol nás v Liste Rimanom vyzýva, aby sme sa neprispôsobovali životnému štýlu sveta, ale aby sme zmenili svoje zmýšľanie. Pozývame ťa teda prijať túto výzvu meniť svoje myslenie, meniť svoj pohľad na svet a prijať zodpovednosť za svoje činy a za to, akú stopu ty osobne zanecháš v tomto svete. Prijmime spoločne pápežovu výzvu starať sa o náš spoločný domov. 

 

ECO challenge - Úvod

 

ZKSM ECO challenge - 5 R: 1. Refuse (Odmietni)

 

ZKSM ECO challenge - 2. Reduce (Redukuj)

 

ZKSM ECO challenge - 3. Reuse (Znovu použi)

 

ZKSM ECO challenge - 4. Recycle (Recykluj)

 

ZKSM ECO challenge - Minimalizovanie odpadu v kuchyni

 

ZKSM ECO challenge - Menej odpadu v kúpeľni