Pre rast vedúcich - animátorov

 

 

 

 

Milí animátori,

sme radi, že ste prijali službu venovať sa deťom alebo mládeži. Uvedomujeme si, že ide o dôležitú a náročnú službu, preto vám v nej chceme pomôcť rásť.

V tejto sekcii nájdete informácie o vzdelávaní pre animátorov, ktoré zastrešuje ZKSM. Ide o ANIMÁTORSKÉ ŠKOLY a LÍDERSKÚ ANIMÁTORSKÚ ŠKOLU. Ak ste ich ešte neabsolvovali, neváhajte a prihláste sa!

V sekcii VEDENIE STRETKA a PRE TVOJ RAST nájdete zaujímavé články, ktoré vás inšpirujú, motivujú a posilnia v službe iným. Nájdite si čas, aby ste si ich prečítali; vyhnete sa tak mnohým chybám a vaša služba prinesie veľké ovocie bez toho, aby ste zažili vyhorenie.

Veríme, že celá stránka animátor.sk bude pre vás užitočná.

Akékoľvek podnety, námety či otázky, posielajte na: metodik@zksm.sk.

Ďakujeme!