ŠAS - Škola autentických sŕdc


O škole

Cieľom tejto jednoročnej formácie je osobnostný a duchovný rast účastníkov, upevnenie kresťanskej identity ako aj zvládnutie základných poznatkov k službe v oblasti duchovného sprevádzania (poradenstva) a duchovnej starostlivosti. Táto formácia je určená najmä pre tých, ktorí chcú v budúcnosti slúžiť v tejto oblasti. ŠAS ponúkame absolventom Animátorskej školy, prípadne tým, ktorí majú inú ucelenú kresťanskú formáciu.

Duchovné sprevádzanie je charizma zverená Cirkvi a každý kresťan je pozvaný, aby mal na nej účasť. Súvisí to so starostlivosťou o vzájomné duchovné dobro ľudí v spoločenstve Cirkvi. V tomto širokom význame duchovné sprevádzanie znamená otvoriť sa jeden druhému, akceptovať sa, usilovať sa navzájom pochopiť a poskytovať si duchovnú pomoc.

Škola pozostáva zo siedmich tematických víkendových stretnutí a 6-dňového letného sústredenia. ŠAS je voľným pokračovaním animátorskej školy pre mladých vedúcich. Súčasťou programu ŠAS sú prednášky, pracovné skupiny, skupinové diskusie a zdieľanie, osobná a spoločná modlitba a slávenie eucharistie.

ŠAS založila Ľudka Hagovská v roku 2010, ktorá mala srdce a víziu pre túto školu a celkovo službu poradenstva. Je pre nás cťou znova v tejto škole a vízii pokračovať. Dedičstvo a ovocie Ľudkinej služby a života je pre nás veľmi hodnotné a prostredníctvom ľudí, ktorým počas svojho života slúžila, siaha do večnosti. 

Po administratívnej a metodickej stránke toto vzdelávanie mladých zastrešuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM).

Požiadavky na záujemcov o ŠAS:

  • škola je určená pre absolventov animátorskej školy alebo pre ľudí, ktorí absolvovali inú formu kresťanskej formácie,
  • škola je určená pre tých, ktorí slúžia alebo majú záujem slúžiť v oblasti duchovného sprevádzania (poradenstva),
  • účasť na všetkých víkendoch vrátane letného sústredenia je záväzná.

Kontakt:

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktná osoba: Martin Janus, koordinátor ŠAS

Email: martin@zksm.sk

Telefón: +421 907 353 508

 

ŠAS prebieha pod záštitou predsedu ZKSM Janka Buca