Blog

« Back

Veľký týždeň: Pôst dôvery

Veľký týždeň: Pôst dôvery

„Láska všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.“ Dá sa to? Zniesť ďalšiu bolesť, sklamanie, skúšku, stratu? Veriť, keď sa zdá- a to úplne, že niet riešenia, nádeje a šance? Vydržať to, prežiť a prechádzať cez skutočné „peklo“?

„I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou.“ Ž 23,4 Boh nás chráni a sprevádza vo všetkých situáciách. S istotou Jeho lásky a pomoci dokážeme cez ne prejsť ako keď horolezec vidí svojich priateľov istiť ho zhora I zdola. V našej minulosti môžu byť okamihy, ktorým nerozumieme. Modlitby, ktoré sa nám zdajú nevypočuté. Boh však hovorí: “Nenechám ťa bez pomoci, ani ťa neopustím..”Joz 1,6 a On je verný. Odpovede prídu a On  nenechá ani jednu našu modlitbu bez odozvy. Boh je tá láska, ktorá nikdy nezanikne, nikdy jej nebude málo, nikdy nebude rezervovaná a vždy tu bude pre nás. Ako z nej načerpať? Jednoducho. Boh je blízko pri nás, stačí Mu dovoliť naplniť naše srdce a život Jeho láskou. Nezáleží na tom, kým a akí sme, Boh nás miluje maximálne. S Jeho láskou dokážeme milovať, veriť a vydržať znova a znova. Ak nám v ceste stojí vlastné neodpustenie- sklamanie zo seba, prežívanie hriešnosti a nedostatočnosti, potrebné je hriechy oľutovať a prijať Boží pohľad na nás samotných. K tomu nech nám pomôže aj modlitba k Duchu Svätému za dar lásky.

 

Modlitba k Duchu Svätému za dar lásky

Drahý Duchu Svätý. Potrebujem Ťa. Pomôž mi otvoriť milovať seba i mojich blížnych. Otváram sa Božej láske, prosím, naplň ma ňou. Daj mi Tvoju lásku, ktorá všetko znáša, verí, dúfa, vydrží. Spolieham sa na Teba a dôverujem Ti. Verím, že mi chceš pomáhať a že ma nikdy neopustíš. Pozývam ťa do každého môjho dňa, vzťahu a situácie. Veď ma svojou múdrosťou a láskou. Amen

 

Praktická aplikácia

Skúsme odhaliť oblasti, v ktorých sme sa vzdali vo viere, trpezlivosti či nádeji a rozhodnime sa veriť, že Boh je mocnejší a s Ním to zvládneme.

Comments
sign-in-to-add-comment
Nádherné povzbudenie, ktoré stojí nie len na našej ľudskej empatii, ale na skale, ktorou je Božie Slovo. Vďaka srdiečko, za povzbudenie a modlitbu emoticon
Posted on 4/11/17 1:52 PM.