Blog

« Back

Modlitba odstránenia duchovných príčin neplodnosti

Modlitba odstránenia duchovných príčin neplodnosti

Bože, môj dobrý Otec, Stvoriteľ, Ty, ktorý si neváhal za mňa položiť svoj život, Ty, ktorý si stále so mnou. Odpusť, že som uveril klamstvu, že nechceš pre mňa to nejlepšie, a že nám nechceš dať deti Odpusť, ak som sa na Teba hneval a prechovával nelásku a neúctu voči Tebe. Odpusť, ak dieťa, kariéra, peniaze, manželstvo, moje pohodlie, či niečo iné bolo na mieste v mojom živote, ktoré patrí Tebe. Prosím, buď na 1.mieste v mojom živote. Buď mojím Pánom, naplň ma svojím Duchom, veď ma a uč ma. Prijímam pravdu o tom, že Tvojou vôľou je, aby sme mali deťmi. Ďakujem Ti za to a dôverujem Ti.

 

Bože, odpusť každý sexuálny hriech z mojej minulosti i ten prítomný. Zriekam sa každého nečistého skutku, slova a myšlienky v mene Ježiša Krista a prijímam moc Tvojho Ducha Svätého mu vzdorovať. Odpúšťam ľuďom, ktorí mi ublížili / vymenuj kto a čím/, rozväzujem ich a prepúšťam na slobodu z puta neodpustenia a rozhodujem sa žiť slobodný od neodpustenia.

 

Bože, odpusť, že som pohŕdal ľuďmi a ich prejavmi úcty a lásky voči Tebe. Prosím, požehnaj ich a odpusť mi moju trúfalosť a pýchu. Pomôž mi milovať ťa a nikoho neposudzovať. Prosím, odpusť mi nespravodlivosť voči ľuďom / vymenovať konkrétne skutky, slová/. Prosím, nahraď týmto ľuďom mnohonásobne to, o čo som ich vedome či nevedome pripravil.Rozhoujem sa pre cestu spravodlivosti, pomôž mi Duchu Svätý stále ísť po nej.

 

Dobrý Bože, prosím Ťa o uzdravenie /konkrétne pomenuj svoj problém-psychické, fyzické, duchovné/. Ty si ten istý včera dnes i naveky! Dotkni sa nás a osláv sa na našej rodine !

 

Panna Mária- naša mama, dávame sa pod Tvoju ochranu a prosíme o Tvoj príhovor.

 

Amen

 

Prečítajte si:

Duchovné príčiny neplodnosti

Keď bábätko mešká

 

Comments
sign-in-to-add-comment
[...] Môže nás prekvapiť, že neplodnosť môže mať aj duchovný základ- pozrime sa však na Michol- manželku kráľa Dávida, ktorá "v srdci opovrhla" Dávidom, lebo tancoval pred Pánom a od toho dňa ostala... [...] Čítať viac
Posted on 9/9/15 4:48 PM.
[...] Môže nás prekvapiť, že neplodnosť môže mať aj duchovný základ- pozrime sa však na Michol- manželku kráľa Dávida, ktorá "v srdci opovrhla" Dávidom, lebo tancoval pred Pánom a od toho dňa ostala... [...] Čítať viac
Posted on 1/14/20 5:41 PM.