Blog

« Späť

Duchovné príčiny neplodnosti

Duchovné príčiny neplodnosti

Môže nás prekvapiť, že neplodnosť môže mať aj duchovný základ- pozrime sa však na Michol- manželku kráľa Dávida, ktorá "v srdci opovrhla" Dávidom, lebo tancoval pred Pánom a od toho dňa ostala neplodná do svojej smrti. 2Sam 6,16-23 S čím súvisia duchovné príčiny neplodnosti a čo s nimi robiť ?

1. Boh na druhej koľaji
Ak slúžime a uctievame niekoho či niečo iné ako Boha, vzďalujeme sa od skutočného požehnania. Niekedy si ani neuvedomíme, že niečo chceme preto, aby sme sa tomu mohli naplno venovať. Dieťa je úžasný Boží dar- ale ani ono sa nesmie pre nás stať modlou- zmysel nášho života je slúžiť Bohu a chváliť Ho- dieťa by nemalo nikdy zastávať toto miesto v našom živote. Rovnako môžeme "zbožňovať" niečo iné- možno je to manželstvo, kariéra, bohatstvo a Boha si chceme použiť iba ako vílu so zázračnou paličkou, ktorá nám má dať, čo chceme... Slúžiť Bohu znamená slobodu, slúžiť niekomu či niekomu inému tak ako Bohu znamená otroctvo.
Božie Slovo nám hovorí : "Budeš slúžiť Pánovi, svojmu Bohu, aby som požehnal tvoj chlieb, tvoju vodu a oddialil od teba choroby.V tvojej krajine nebude potom ženy, ktorá by potratila alebo bola neplodná - a ja doplním tvoje dni do plného počtu." Ex 23,25-26

 

2.Klamstvo

Môžeme uveriť klamstvu, že nie je Božia vôľa, aby sme mali deti. Pravdou však je, že Boh chce, dokonca nám prikazuje!, aby sme deti mali- takto predsa požehnal i Adama a Evu: "Boh ich požehnal a povedal: "Ploďte a množte sa a naplňte morské vody, aj vtáctvo nech sa rozmnožuje na zemi!" Gn 1,22 Túto pravdu potrebujeme prijať a stáť na nej.

3.Neúčinná modlitba

Modliť sa potrebujeme s VIEROU a za skutočný dôvod problému, ktorý máme.Teraz, keď sme prijali pravdu, že Božia vôľa pre nás je, aby sme mali deti, potrebujeme použiť našu vieru : "Vierou aj neplodná Sára dostala napriek pokročilému veku silu počať potomka, lebo verila, že je verný ten, ktorý dal prisľúbenie. "Hebr 11,11 Postup našej modlitby je nasledovný: Rozhodni sa uveriť Bohu- zisti, aký je tvoj problém (duchovný, psychický, zrdravotný- viac na linku:

http://www.mojakomunita.sk/web/anna.lojekova/blog/-/blogs/ked-babatko-meska ) - efektívne sa modli za konkrétnu príčinu problému. Modlite sa spolu- modlitba vás spojí a bude omnoho účinnejšia : "Izák prosil za svoju ženu Pána, lebo bola neplodná, a Pán ho vypočul a jeho žena, Rebeka, počala." Gn 25,21

 

4.Pohŕdanie niekým, kto si ctí Boha

Mnohokrát sa môžeme dostať do "pasce spiritualít"- niečo nám sedí a niečo nie- a preto, že nám daná spiritualita neimponuje, hneď môžeme túto skupinu odsúdiť za sektárov, čudákov, "nie Božích"...A pritom len nechápeme ich vyjadrenie úcty a lásky voči Bohu- ako už spomínaná Michol, ktorej prišlo trápne, že jej manžel tancuje pred Bohom. Pozor- Božie Slovo nás varuje, aké obrovské následky to môže mať!

 

5.Nespravodlivosť voči inému

Boh je VEĽMI citlivý na nespravodlivosť voči ľuďom, ktorí sú v znevýhodnenom postavení- či je to človek núdzny, vdova, sirota alebo niekto, kto sa naším počínaním dostal do ťažkej pozície- máme podstatný problém. Vidíme to na Lii a Ráchel- Jakubových manželkách : "Keď však Pán videl, že Lia je odstrčená, otvoril jej život, kým Ráchel bola neplodná." Gn 29,31, Kniha Deutoronómium taktiež opisuje požehnanie plodnosti za spravodlivosť a nepožehnanie za nespravodlivosť ( Dt 7, Dt 28).

 

6.Sexuálny hriech
Z praxe modlitebníkov za uzdravenie neplodnosti, opakovane vystupuje sexuálny hriech ako príčina tohto problému. Mnohokrát jeden z partnerov alebo obaja- pred manželstvom, ale často aj počas neho používajú nedovolené praktiky manželského spolužitia alebo stále praktizujú masturbáciu, pozerajú porno, používajú nedovolené spôsoby antikoncepcie. Tieto veci zneucťujú manželské spolužitie a spôsobujú aj duchovné problémy. Je potrebné hriechy nahlas vyznať, oľutovať a skoncovať s nimi.


7.Neodpustenie

Neodpustenie je koreňom mnohých duchovných problémov, ktorým sa sami držíme ďaleko od požehnania- potrebné je sa rozhodnúť a vysloviť nahlas toto odpustenie konkrétnym ľuďom alebo i sebe samým. Ak človek pociťuje hnev na Boha- na mieste je Ho odprosiť o odpustenie, že sme uverili klamstvu, že pre nás nechce to najlepšie a odprosiť Ho za neúctu, ktorou sme sa voči nemu dopustili.

Duchovné príčiny neplodnosti často súvisia i s psychickými a zdravotnými problémami a neraz sa stáva, že psychický i fyzický problém sa "stratí", keď sa vyrieši ten duchovný. Nezanedbávajme teda ani jednu zložku a urobme všetko, čo je potrebné z našej strany, aby sme mohli prijať dar dieťaťa.

MODLITBA ZA ODSTRÁNENIE DUCHOVNÝCH PRÍČIN NEPLODNOSTI

Prečítajte si tiež:

Keď bábätko mešká

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
[...] Bože, môj dobrý Otec, Stvoriteľ, Ty, ktorý si neváhal za mňa položiť svoj život, Ty, ktorý si stále so mnou. Odpusť, že som uveril klamstvu, že nechceš pre mňa to nejlepšie, a že nám nechceš dať... [...] Čítať viac
Odoslané 9.9.2015 16:48.