PROFIL

Farnosť Kežmarok
87 zaregistrovaných užívateľov
58 zapojených komunít
1 zapojených rodín
Miestny správca:
ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD.
Kapláni:
Mgr. Dominik Jamrich
Mgr. Martin Kováč
Mgr. Tomáš Tomusko
Kontaktné informácie

Farské oznamy:

Sväté omše v tomto týždni budú v tomto týždni ráno o 6.00 a večer o 18.00 hod.
V utorok večerná sv. omša o 18.00 vysielaná do rádia Lumen.
Nedeľné sv. omše o 6.00, 8.00, 10.00 , popoludní 16.00, 18.30 hod.
 

Farské oznamy vo formáte PDF (aj s liturgickým prehľadom)

Pondelok až sobota ráno o 6.00 a večer o 18.00.

V nedeľu a prikázané sviatky sv. omše o 6.00, 8.00, 10.00, 16.00 a 18.30

 

Wall - najnovšie