Emailová pozvánka

PROFIL

Farnosť Kežmarok
84 zaregistrovaných užívateľov
57 zapojených komunít
1 zapojených rodín
Miestny správca:
ICLic. Jakub Grich, OPraem
Kapláni:
Mgr. Michal Pásztor
Mgr. Marek Forgáč
Mgr. Martin Schreiner
Kontaktné informácie

Farské oznamy:

Sväté omše v tomto týždni budú v bazilike ráno o 6.00 a večer o 18.00 hod.
V utorok večerná sv. omša vysielaná do rádia Lumen.
Vo štvrtok adorácia od 17.00 hod.
V piatok sv. omša za účastí detí o 16.30 hod.
Nedeľné sv. omše o 6.00, 8.00, 10.00 , popoludní 16.00, 18.30 hod.
 

Farské oznamy vo formáte PDF (aj s liturgickým prehľadom)

Pondelok až sobota ráno o 6.00 a večer o 18.00.

Piatok aj o 16.30 sv. omša za účasti detí.

V nedeľu a prikázané sviatky sv. omše o 6.00, 8.00, 10.00, 16.00 a 18.30

 

Wall - najnovšie