Blogs

Entries with tag egoizmus .

Riskneš zomrieť?

Ak si zachováš život, stratíš ho, ak ho stratíš, nájdeš ho... Na prvý pohľad ide o paradox. Veď ako sa dá život stratiť a znova ho nájsť? To sa nedá. Možno ešte s nejakými vecami by sa to dalo, ale s životom? A predsa to má svoju logiku...
Read More About Riskneš zomrieť? »
Showing 1 result.