« Back

... keď pieseň z JKS-ky môže meniť životy

Zamyslela som sa nad tým, čo by sa stalo, keby sa pieseň, ktorú spievame v kostole raz v roku, na Turíce, stala súčasťou našej každodennej modlitby. A ešte viac, čo by sa stalo, keby sme sa tieto slová modlili naozaj s vierou.

Večer som si pozrela živé vysielanie Zlomení. Jedna rehoľná sestra mala počas neho prednášku o Duchu Svätom. Veľmi ma povzbudila a tak som sa po skončení  išla modliť. Začala som slovami: „Duchu Svätý príď z neba...“ Trocha som sa pousmiala, že začínam piesňou u JKS-ky. No keď som pokračovala, uvedomila som si silu slov, ktoré sú v nej.

Ako by to vyzeralo, keby sa tieto slová modlili kresťania každé ráno predtým, než odídu do školy či do práce? Ako by vyzeral môj život, keby som tak robila ja sama? Možno by naše boľavé srdcia boli potešené. Možno by prišlo občerstvenie do oblastí, v ktorých je beznádej. A možno by sa nám dokonca učilo a pracovalo ľahšie. Možno by sa slzy menili na radosť a dostali by sme milosť víťaziť v bojoch, ktoré vo svojom živote zvádzame. A možno by prišlo zdravie tam, kde je choroba.

V Biblii sme dostali prisľúbenie, že všetko o čo budeme s vierou prosiť, dostaneme (porov. Mt21,22). Preto možno slovíčko „možno“ nebolo až tak potrebné...

Text piesne Duchu Svätý, príď z neba

Comments
sign-in-to-add-comment
Krásneemoticon Presne na to sú tie piesenkyemoticon Na modlitbu spevom a na modlitbu modlitbouemoticon Ďakujem!
Posted on 10/28/13 10:44 AM.
Veľmi pekné emoticon
Tam kde prichádza Svätý Duch, tam prichádza Božia moc, ktorá uzdravuje, potešuje, obveseľuje, upokojuje, poúča, posilňuje...
Amen.
Posted on 11/2/13 10:16 PM.