Profil farnosti

farnosť Biskupice
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Mons.ICLic. Richard Vojta
Kapláni:
contact-informations