farnosť Bratislava-Dúbravka
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Mgr. Miroslav Bederka
Kapláni:
Mgr. Peter Pajerský
výpomocný duchovný vdp. ThLic. CsiLic. Martin Kramara
výpomocný duchovný vdp. ThDr. Jozef Jančovič, PhD.
contact-informations