« Back

Slovensko na kolenách

Slovensko na kolenách

V pokore a bázni chceme kľačať pred Tým, ktorý má moc všetko obnoviť. Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. (Jak 4,8a)

Slovensko na kolenách je modlitebná iniciatíva viacerých kňazov a laikov, ktorí sa chcú každý mesiac stretávať na kolenách v modlitbe pred Pánom. Celá táto myšlienka sa zrodila v modlitbe a túžbe spojiť ochotné srdcia a vstúpiť na pole, ktorého sila je v dnešnom svete málo propagovaná – sila pokánia a modlitby na kolenách. Veríme, že je to Boh sám, ktorý nás všetkých pozýva skloniť sa pred Ním, a preto je tu pozvánka aj pre teba. (Zatiaľ online cez tento web, neskôr veríme, že aj osobne v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade.) Táto modlitbová aktivita je pod záštitou Spišského diecézneho administrátora Mons. Jána Kuboša

Viac informácii môžete získať na web stránke https://www.slovenskonakolenach.sk