Profil farnosti

Farnosť Martin - mesto
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Kamil Lieskovský, farár, dekan
Kapláni:
Lukáš Franek
contact-informations