Profil farnosti

farnosť Mútne
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Mgr. Marcel Macala
Kapláni:
contact-informations