Profil farnosti

farnosť Oravská Lesná
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Peter Dobrovič
Kapláni:
contact-informations