Farské oznamy

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 26. septembra 2021

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

26. septembra 2021

  1. Slávime Dvadsiatu šiestu nedeľu v Cezročnom období.
  2. Dnes, 26.9.2021 budeme sláviť sväté omše s úmyslom „Poďakovanie za úrodu.“ V Brvništi o 9.00 h. a v Papradne o 10.30 h. Na sväté omše si prineste požehnať vašu úrodu. Je vhodné, aby ste na sväté omše prišli v krojoch. 
  3. V dnešnú nedeľu sa pri svätých omšiach koná jesenná zbierka na kňazský seminár. Taktiež sa do konca mesiaca september koná potravinová zbierka pre kňazský seminár. Vaše milodary môžete priniesť po svätých omšiach na faru.
  4. Budúca nedeľa je prvá v mesiaci október. Adorácia bude po svätých omšiach. Koná sa mesačná zbierka na kostol. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
  5. V týždni je prvý piatok. Spovedať budem v Papradne birmovancov v utorok od 17.30 h. do svätej omše, starých a chorých v piatok od 7.30 h., v Domove dôchodcov v piatok od 9.00 h. a v kostole od 16.30 h. do svätej omše. V Brvništi starých a chorých v stredu od 7.30 h. a v kostole  od 17.00 h. do svätej omše.
  6. Fatimská pobožnosť bude v sobotu po svätej omši.
  7. Katolícke kalendáre na rok 2022 si môžete zakúpiť pri východe z kostola.
  8. Bohuznáma rodina z Papradna darovala na kostol 500 €. Z pohrebu p. Kamily Janičíkovej darovali na potreba farnosti 100 €. Pán Boh zaplať!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 26. septembra do 3. októbra 2021

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

26.9.2021

Dvadsiata šiesta v cezročnom období

Poďakovanie za úrodu

7.30

9.00 Brv.

10.30

Na úmysel ordinára

Poďakovanie za úrodu a za veriacich

Poďakovanie za úrodu a za veriacich

Pondelok

27.9.2021

     

Utorok

28.9.2021

Sv. Václava, mučeníka

18.30

+ Jozef a Mária

Streda

29.9.2021

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

18.30 Brv.

+ Vendelín a Viktória

Štvrtok

30.9.2021

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

6.30

+ Pavol, Anna, Jozef, Helena, Ignác             a Stanislav

Piatok

1.10.2021

Sv. Terézie z Liseux, panny a učiteľky Cirkvi

Prvý piatok

6.30 Brv.

18.30

Na úmysel

+ Karol

Sobota

2.10.2021

Svätých anjelov strážcov

6.30

+ František a Jozef

Nedeľa
3.10.2021

Dvadsiata siedma v cezročnom období

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Ľubomír, Anton, Filoména a František

+ Pavol, (1. výr.) a za veriacich

+ Peter, Pavol, František a rodina

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

0
0