Farské oznamy

DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 18.8.2019

Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

18. augusta 2019

1.     Bohoslužby počas prázdnin:
 Sv. omše v nedeľu: Papradno 7.40 a Brvnište 9.00 h. 
 Sv. omše v týždni – podľa možnosti (vyhlásené v nedeľu).
 V prípade pohrebu spojeného s omšou sa ruší iná omša.

2.     Úmysly sv. omší na mesiac september a október sa zapisujú po sv. omšiach. Tí, ktorí už máte nahlásený úmysel, príďte si dátum potvrdiť.

3.     Cyklistická púť ku kostolíku v Pominovci sa uskutoční 25. augusta 2019 (viď plagát).

4.     Sv. omše v tomto týždni z dôvodu čerpania dovolenky budú v stredu, piatok a v nedeľu. V prípade pohrebu na kontaktujte na tel. čísle 0911 912 332.

5.     Starých a chorých k prvopiatkovej sv. spovedi nahlasujte po sv. omšiach v sakristii.

6.     Z pohrebu p. Ľudmily Bašovej darovali na potreby farnosti 300 €.

7.     Národný pochod za život sa uskutoční v Bratislave 22. septembra 2019. Kto sa chce tohoto pochodu zúčastniť, môže sa prihlásiť po sv. omšiach v sakristii u p. Zábavčíkovej do konca augusta, aby sme vedeli podľa počtu záujemcov objednať autobus. Cena za dopravu je 10 €. Platí sa pri nahlásení.

8.     Sviatosť krstu vysluhujeme na budúcu nedeľu pri sv. omši o 7.40 h.

9.     Čo nás čaká v mesiaci september:

1.9.2019 Výročná farská celodenná poklona.

2.9.2019 Začiatok školského roka, požehnanie školských tašiek pre prvákov.

8.9.2019 Sv. omša pri kaplnke nad Brvnišťom.

15.9.2019 Sv. omša pre hasičov z Papradna s požehnaním novej hasičskej techniky.

22.9.2019 Národný pochod za život v Bratislave.

29.9.2019 Slávnostná sv. omša „Poďakovanie za úrodu.“

10.           Sviatosť manželstva chcú prijať:

Martin Fojtík, syn rodičov Ľubomíra a Jany rod. Macúchovej, bývajúci v Papradne a Mária Vozárová, dcéra rodičov Jozefa a Martiny rod. Cingelovej, bývajúca v Dunajskej Lužnej.

Lukáš Harvánek, syn rodičov Ľubomíra a Evy r. Drblíkovej, bývajúci v Brvništi a Klára Mária Števuliaková, dcéra rodičov Jána a Márie r. Perichtovej, bývajúca v Čimhovej.

Ján Lališ, syn rodičov Antona a Lýdie r. Miniarikovej, bývajúci v Papradne a Andrea Adamuščinová, dcéra rodičov Andreja a Beáty r. Prútokovej, bývajúca v Kobylách. 

 Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, ktorá zabraňuje sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade.

11.            Pán Boh zaplať za upratovanie a výzdobu kostola!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 18. do 25. augusta 2019

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

18.8.2019

Dvadsiata nedeľa

v cezročnom období

  7.40

  9.00 Brv

Za zdravie pre rodinu

Za veriacich

Pondelok

 

 

 

Utorok

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi

  

 

Streda

Sv. Pia X, pápeža

  18.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Ľubomíra

Štvrtok

Panny Márie Kráľovnej

 

 

 

 

Piatok

Sv. Ruženy Limskej, panny

  18.30

Na úmysel

Sobota

Sv. Bartolomeja, apoštola                      

  

 

Nedeľa
25. 8.

Dvadsiata prvá nedeľa
v Cezročnom období

  7:40  

  9:00  Brv

+ Juraj (5. výr.)

Za veriacich

 V prípade pohrebu so sv. omšou sa ranná alebo večerná sv. omša ruší!

 

 

 

 

 

 

0
0