Farnosť

O farnosti

 

Farnosť Papradno patrí do Žilinskej diecézy (od 14. 2. 2008). Je začlenená do Považskobystrického dekanátu. Bola zriadená v roku 1734.

Farnosť tvoria dve samostatné obce: Papradno a Brvnište. K farnosti patrí aj v minulosti viac obývaná osada Podjavorník, ktorá je súčasťou obce Papradno.

Farský kostol sv. Ondreja v Papradne pochádza z roku 1792.

Filiálny kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Brvništi bol postavený a posvätený v roku 1996.

Farnosť

Základné údaje

 

Názov:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Papradno

IČO:

31904882

DIČ:

2020688274

Bankové spojenie:


Fio banka     IBAN: SK59 8330 0000 0029 0017 9818
VÚB banka   IBAN: SK69 0200 0000 0039 0641 0253

Adresa:

018 13  Papradno 1085

Telefón:

+421 42 4393356, 0911 912 332

e-mail:

papradno@fara.sk

Web: www.papradno.fara.sk