Farské oznamy

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 14. apríl 2024

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

14. apríl 2024

  1. Slávime Tretiu veľkonočnú nedeľu.
  2. Budúcu nedeľu slávime ako Nedeľu Dobrého pastiera. Po svätých omšiach bude zbierka na kňazský seminár. Počas týždňa sa pred svätými omšami budeme modliť za nové kňazské povolania.  
  3. Stretnutie birmovancov bude v piatok, 19.4.2024 o 18.30 h. vo Farskom kostole.
  4. Sviatosť krstu vysluhujeme na budúcu nedeľu pri svätej omši o 10.30 h. Rodičia môžu nahlásiť svoje dieťa na krst po svätých omšiach na Farskom úrade.
  5. Farská charita farnosti Papradno organizuje burzu oblečenia s názvom „Posuň to ďalej.“ Burza sa uskutoční od 17. do 20. apríla 2024 v budove bývalej hornej škôlky. (bližšie info na plagáte)
  6. Zbierka z minulej nedele na potreby farnosti a rekonštrukciu kostola v Brvništi bola v Papradne 739,83 € a v Brvništi 443,40 €. Z pohrebu p. Jána Trnčíka darovali na potreby farnosti 800 €. Bohuznáma z Brvnišťa darovala na opravu kostola 500 € a bohuznámi z Brvnišťa darovali na opravu kostola 200 €. Pán Boh zaplať.
  7. Ďakujem všetkým brigádnikom – mužom aj ženám, ktorí prišli včera, v sobotu na brigádu ku kostolu v Brvništi a tiež aj tým, ktorí sa postarali o občerstvenie. Včerajším dňom sme započali rekonštrukciu kostola a jeho okolia. Modlime sa, aby sme s Božou pomocou všetky práce dokončili!
  8. Sviatosť manželstva chcú prijať: Jaroslav Baninec, syn Jaroslava a Márie r. Dorincovej, bývajúci v Považskej Bystrici a Lenka Buriancová, dcéra Jozefa a Jany r. Šramčíkovej, bývajúca v Považskej Bystrici. (sobáš 20.4.2024 o 15.00 h. v Papradne)

 

SLÁVENIA VO FARNOSTI PAPRADNO

MÁJ – JÚN 2024

 

4. máj 2024

100 rokov založenia DHZ Brvnište

Sv. omša ku cti sv. Floriána, patróna hasičov vo Filiálnom kostole v Brvništi o 10.00 h.

 

12. máj 2024

Slávnosť Prvého svätého prijímania

Slávnostná sv. omša o 10.00 h. vo Farskom kostole v Papradne.

 

30. máj 2024

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi – Božie telo

Sv. omša o 18.00 h. v amfiteátri v Papradne

Po sv. omši procesia k oltárikom

 

1. jún 2024

Poľovnícky deň a oslava sv. Huberta

Sv. omša ku cti sv. Huberta, patróna poľovníkov vo Farskom kostole v Papradne o 11.00 h.

 

8. jún 2024

Hody v Brvništi

Slávnostná hodová sv. omša ku cti Najsvätejšieho srdca Ježišovho vo Filiálnom kostole v Brvništi o 10.00 h. 

 

 

 

Liturgické slávenia od 14. do 21. apríla 2024

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

14.4.2024

Tretia veľkonočná nedeľa

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Pavol, (1. výr.) a za veriacich

+ Arnold, (1. výr.) a Ján

+ Magdaléna, (1. výr.)

Pondelok

15.4.2024

     

Utorok

16.4.2024

 

18.30

+ Milan, (1. výr.) a Mária

Streda

17.4.2024

 

18.30 Brv.

Za zdravie a Božiu pomoc pre Pavla

Štvrtok

18.4.2024

Za nové kňazské povolania

6.30

+ Marián, Milan a rodina

Piatok

19.4.2024

 

18.30

+ Helena, Alexander a rodičia

Sobota

20.4.2024

 

6.30

+ Filoména, (1. výr.)

Nedeľa

21.4.2024

Štvrtá veľkonočná nedeľa

Dobrého pastiera

7.30

9.00 Brv.

10.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

+ Terézia a za veriacich

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

 

0
0